Annonse
Soldater fra 2. bataljon og Bell 412-helikoptre fra 339-skvadronnen under øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark. Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret

Tøv at Forsvaret raseres i Nord-Norge

I et innlegg 31.12 kommer Tor Nymo (Målselv Senterparti) med en rekke påstander som ikke kan stå uimotsagt. Det stemmer ikke at Forsvaret raseres i nord. Snarere tvert imot.  Den militære tilstedeværelsen styrkes i nord. Det etableres en ny kavaleribataljon i Porsanger på 400 mann. Et nytt jegerkompani i Sør-Varanger bestående av 200 mann er under etablering. Evenes flystasjon skal utvikles fra en håndfull årsverk til omlag 750 ansatte og soldater innen få år, med både jagerfly, luftvern og maritime patruljefly. Heimevernet i Nord-Norge skal øve mer og får nytt materiell og tyngre våpen. HV får bla lett luftvern og tyngre panservernvåpen. Forsvaret intensiverer også arbeidet med å rekruttere personell i nord, særlig med tanke på å fylle opp flere stillinger i Heimevernet. Sjøforsvaret har økt aktiviteten i nord. Hovedtyngden av Kystvaktens og Marinens aktivitet skjer nå i de nordlige farvann.      

Nymo hevder videre at «det eksisterer fortsatt ingen avklaring for verken størrelsen av eller slagkraften i landstridskreftene våre.» Det er direkte feil. Arbeidet med landmaktutredningen bekreftet flere grunnleggende svakheter med hæren. Avdelingene er kampklare først etter seks til ni måneder etter at soldatene startet på førstegangstjenesten. Dette gjør regjeringen noe med. Regjeringen vil utnytte verneplikten bedre gjennom flere soldatinnrykk i året. I dag roterer hele avdelinger samtidig noe som reduserer hærens operative evne. Det skal også innføres en aktiv soldatreserve som skal øve årlig.

Det investeres nå betydelige summer i nytt materiell til både hæren og Heimevernet. Nye stormpanservogner er anskaffet. Disse ble besluttet anskaffet av Stoltenberg II-regjeringen, men anskaffelsen er finansiert og gjennomført av nåværende regjering. Hæren får i tillegg nye artilleriskyts for å erstatte bortimot 50 år gamle skyts. Dette vil styrke hærens slagkraft betraktelig. Artilleriet er nemlig det våpensystemet som i moderne krig påfører en motstander størst tap. Senterpartiet i regjering klarte på sin side ikke å gjennomføre planene om å anskaffe nytt artilleri til hæren.

Hæren får også nytt kampluftvern. Et nytt kampluftvernbatteri er opprettet som en del av artilleribataljonen. Hæren får etter 15 års mangel på luftvern igjen evnen til å bekjempe trusler fra lufta. Hæren får dessuten flere ulike typer ingeniørpanser- og broleggerpanservogner. De første vognene er allerede på plass. I tillegg anskaffes flere hundre nye lastevogner, nytt materiell for elektronisk krigføring og nye håndvåpen for flere hundre millioner kroner.  

Hæren bygges opp i Finnmark. Finnmark Landforsvar gjenopprettes og landstyrkene i Finnmark settes under felles kommando. Garnisonen i Sør-Varanger styrkes med et jegerkompani, og det etableres en kavaleribataljon i Porsanger. Heimevernet i nord får mer trening, nye kjøretøy og tyngre våpen, blant annet tyngre panservernvåpen og lett luftvern.

Nymo ser seg blind på 2. bataljon, og klarer ikke å se landmakten samlet, og slett ikke å se Forsvaret under ett. Forsvaret skal totalt sett fungere best mulig. Nymo hevder at 2. bataljon vil være «tømt for folk og uten verdi for verken den operative hæren eller lokalsamfunnet i det daglige». Mobiliseringsavdelinger er velkjent i norsk forsvarsplanlegging. 2. bataljon gjøres om til en mobiliseringsbataljon. Bataljonen skal bemannes av en aktiv reserve som øver årlig, og skal kunne mobiliseres på kort varsel. Det er derfor feil å hevde at 2. bataljon «nedlegges», men det passer jo inn i Nymos tendensiøse elendighetsbeskrivelse.

2. bataljon omgjøres dessuten til en mekanisert avdeling med bedre beskyttelse og økt mobilitet. Nymo hevder videre at «en fullt oppsatt kampavdeling, som er klar til innsats hver dag året rundt, blir borte.» Her svikter Nymos resonnement igjen. Problemet med dagens hær, er at mange avdelinger i hæren, inkludert 2. bataljon, ikke er klare til innsats hver dag året rundt. De fleste avdelinger har soldatinnrykk kun to ganger i året. Etter innrykk tar det flere måneder før soldatene er ferdig utdannet. I mange måneder av året har hærens avdelinger ikke ferdig opplærte soldater tilgjengelig. Konsekvensen er at avdelingene ikke operative.

I tillegg til store materiellinvesteringer reorganiseres hæren for å utnytte dagens struktur bedre. Den grunnleggende rekruttutdanningen trekkes ut av de stående avdelingene og legges til en felles rekruttskole på Skjold. Etter endt rekruttskole overføres soldatene til hærens stående avdelinger. Dette betyr at hærens avdelinger i Nord-Norge vil være operative i langt større deler av året enn i dag, og dessuten klare til innsats på kortere varsel.   

Også Nymos påstander om Andøya svikter til dels. Dette fordi Nymo henger seg opp i selve basen, og ikke levner de maritime overvåkingsflyene en tanke. Det er verdt å minne om at Senterpartiet i sin alternative langtidsplan for Forsvaret ikke ville anskaffe nye maritime overvåkingsfly, selv om partiet er fullstendig klar over at Orion-flyene snart må skiftes ut. Det var tydeligvis uproblematisk for Senterpartiet at mannskapene på Andøya stod i fare for å måtte kjempe med utdaterte våpen, så lenge de kjempet fra basen på Andøya. Senterpartiets engasjement i saken handler ikke om disse flyenes betydning for norsk sikkerhet, men om distriktspolitikk.  

Nymo hevder at «… HV er helt klart blitt den store taperen». Dette er direkte feil. I år får HV 216, 5 millioner kroner mer enn i fjor. Det anskaffes nye håndvåpen, nytt samband og 360 nye feltkjøretøy. Hele HV øver nå mer enn før. Alle landets HV-områder skal nå øve tilsvarende lengden på HV-øvelsene lengst nord. Jeg vil minne om Sjef HV, generalmajor Eirik Johan Kristoffersens innlegg under Norges Forsvarsforenings arrangement i Arendal i sommer. Han var klar i sin tale: Leveransene av utstyr er i rute, og beredskapslagrene fylles opp med ammunisjon.

Nymo avslutter med å hevde at «Senterpartiet per i dag er det eneste politiske parti som forsøker å fremme en mer troverdig forsvarsstrategi som kan ivareta landsdelens behov». Nei, Nymo. Senterpartiet er i dag den fremste eksponenten for å gjøre forsvarspolitikk til distriktspolitikk. Morgendagens trusler kan ikke utelukkende møtes med gårsdagens forsvarsstruktur. Historien har lært oss at det kan få katastrofale følger. Ansvarlig forsvarspolitikk handler om å ivareta hele nasjonens sikkerhetsbehov på best mulig måte, og evne til å gjøre nødvendige endringer.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse