Annonse
SØRPE FULL FLYGER: Natt til 11. juli 1972 satt fartøysjefen, som også var sjef for 719-skvadronen, i messen på Banak flystasjon og drakk sprit til langt på natt. Ifølge beregninger fra Rettsmedisinsk institutt hadde han 2,5 i promille da han startet arbeidsdagen, og to i promille da han tok av fra Banak. På ulykkestidspunktet hadde han en promille på mellom 1 og 1,6. Bildet viser et Twin Otter-fly, tilsvarende det som styrtet på Grytøya. Foto: Scanpix

Tragedien Forsvaret helst vil glemme

Brødtekstbilder: 
17 mennesker, blant dem fire barn, omkom i flystyrten på Grytøya.
46 år etter ulykka har de pårørende fortsatt ikke fått noen oppreisning for Forsvarets hemmelighold og ansvarsfraskrivelse. De sjokkerende detaljene rundt flykatastrofen ble unndratt offentligheten - i 33 år.
Her finner man ingen helter i blå eller grønn uniform, kun en grov forbrytelse begått av en av deres egne.

11. juli er det 46 år siden en av Forsvarets Twin Ottere traff Lille Tussen på Grytøy i Troms, få meter under toppen. Alle 17 omkom. Blant forvridde flydeler fant hjelpemannskapene lekene til de fire barna som var om bord.

Per Tore Kristensen fra Fauske mistet hele sin familie. Kona Britt (30), datteren Rakel (5) og sønnen Øystein (4) skulle dra i forveien fra Kirkenes, hvor Kristensen jobbet i E-tjenesten, til Bodø og Hamarøy, hvor de skulle tilbringe sommerferien. Også familiemedlemmer kunne den gang benytte seg av Forsvarets «Finnmarksrute».

Få uker etter ulykken antydet Forsvarets Overkommando at «feildisponering fra fartøyssjefens side» og «lite søvn før flygingen fant sted og andre forhold kan ha influert på fartøysjefens evne til å ta de riktige avgjørelser».

Allerede i begynnelsen av september samme år forelå havarirapporten, men den ble gradert «fortrolig». Begrunnelsen til Forsvaret var blant annet hensynet til de etterlatte etter de to flyverne, og Luftforsvarets daværende ledelse.

2. oktober sendte Forsvaret ut en ny melding: «Politiets undersøkelser har bekreftet at føreren har hatt liten hvile, og Rettsmedisinsk institutts endelige rapport har konstatert en alkoholkonsentrasjon over det tillatte».

Tillatt alkoholgrense for flyvere var da 0,4. Kristensen trodde i likhet med andre pårørende at det var snakk om en marginal dagen-derpå-promille. Mediene hadde da også sluttet å interessere seg for ulykken. Dermed forble de sjokkerende detaljene rundt flykatastrofen unndratt offentligheten - i 33 år.

I 2005 søkte Kristensen om innsyn i dokumentene. 6. mai samme år omtalte Nordlys, som første avis, deler av innholdet. Det var rystende lesning:

** Natt til 11. juli 1972 satt fartøysjefen, som også var sjef for 719-skvadronen, i messen på Banak flystasjon og drakk sprit til langt på natt. Ifølge beregninger fra Rettsmedisinsk institutt hadde han 2,5 i promille da han startet arbeidsdagen, og to i promille da han tok av fra Banak. På ulykkestidspunktet hadde han en promille på mellom 1 og 1,6.

** Fartøysjefens alkoholproblem var velkjent både blant under- og overordnede ved Bodø hovedflystasjon, helt opp til generalnivå. Majoren, som også var skvadronsjef ved 719, hadde gjennom årene fått flere advarsler, både muntlige og skriftlige. Likevel fikk han fly, og to ganger forlenget sin beordring som skvadronsjef.

** I en tjenesteuttalelse fra hans nærmeste overordnede ble majoren i 1970 foreslått beordret til stabstjeneste på grunn av alkoholmisbruket. Forslaget fikk ikke gehør hos sjefen for Bodø Hovedflystasjon og kommandøren for luftstridskreftene i Nord-Norge.

** Flyet skulle egentlig fløyet direkte fra Bardufoss til Bodø. Men fartøysjefen hadde gjort en privat avtale om å levere en påhengsmotor på Skagen lufthavn ved Stokmarknes. Han besluttet å fly visuelt, selv om været tilsa instrumentflyving. Ifølge rapporten hadde andrestyrmannen marginale ferdigheter og var ikke i stand til å overta da fartøysjefen sviktet.

I sum dokumenterte rapportene en total - og fatal - systemsvikt. 

Statsadvokaten i Nordland henla saken allerede høsten 1972. I stedet for å bli innkalt til politiavhør, fikk majorens overordnede redegjøre skriftlig om hva de visste om hans drikkeproblem. Heller ikke havarikommisjonen undersøkte dette nærmere. Fem av de åtte kommisjonsmedlemmene ble senere erklært inhabile av generaladvokaten, på grunn av tette bånd til miljøet ved Bodø Hovedflystasjon og den forulykkede skvadronsjefen. Blant annet var han forlover i kommisjonslederens bryllup.

I de senere år har det også kommet frem at Forsvaret avslo politiets anmodning om helikopterassistanse for å få ned de omkomne fra Lille Tussen. Dermed måtte flere av de døde parteres på ulykkesstedet, slik at de kunne bæres ned i ryggsekker. Daværende Kripos-betjent, senere finansminister, Gudmund Restad hadde ansvaret for den makabre og farlige oppgaven sammen med de 10 frivillige klatrerne. Jobben tok fem døgn.

Klatrerne risikerte liv og helse i redningsaksjonen, men fikk heller aldri noen takk eller påskjønnelse, før de i 2013 ble tildelt forsvarsmedaljen. I et brev til Forsvarsdepartementet dro klatrerne paralleller til handlekraften som gjestene på Utvika camping viste 22. juli 2011, og nødetatenes mangel på sådan etter at de første skuddene hadde falt.

Etter at forhandlinger om en minnelig ordning strandet, gikk de pårørende til sak mot staten i 2008, men tapte. Hålogaland lagmannsrett gikk langt i å klandre ledelsen ved Bodø Hovedflystasjon og luftforsvarsledelsen i Nord-Norge for ikke å ha grepet inn overfor majoren, men frikjente likevel staten ved Forsvarsdepartementet. Ifølge dommen var majorens overordnedes manglende inngripen «klanderverdig», men ikke «grovt uaktsom». Høyesterett avviste anken.

Grytøy-tragedien er åpenbart en ulykke Forsvaret og Forsvarsdepartementet helst vil glemme. Her finner man ingen helter i blå eller grønn uniform, kun en grov forbrytelse begått av en av deres egne.

46 år etter har de pårørende fortsatt ikke fått noen oppreisning for Forsvarets hemmelighold og ansvarsfraskrivelse.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse