Annonse
Med sammenslåing av Nord-Norge eller Troms og Nordland til en forvaltningsenhet, blir det langt større avstand enn i dag fra distriktene til de politiske og adminstrative maktorganene. Og den reelle makta vil fortsatt være i Oslo-området, skriver Rødts Jens Ingvald Olsen. Foto: Nordlys arkiv

Tre fylker i ett Nord-Norge

Vi mener det er sterkt beklagelig at Nord-Norges største kommune skal pushe på for sentraliseringsreformen til Solberg-regjeringa.

Det er et omfattende samarbeid på mange områder mellom de tre nordnorske fylkene idag. Vi vil at dette ytterligere forsterkes og utvides.

Vi ser sjølsagt ikke bort i fra at den kan være fornuftig med noen justeringer av grenser, dersom det er samstemmighet om det i fylkene i Nord-Norge.

Det var bemerkelsesverdig at nesten ingen av de som støttet vedtaket; «Tromsø kommunestyre mener at Nord-Norge bør være en region.» tok konkret utgangspunkt i Solberg-regjeringas Stortingsmelding 22. “Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver”, som ble lagt fram i april i år. Det var merkelig å bivåne og delta i debatt der det store flertallet ikke forholdt seg til realitetene, men forholdt seg til «ideen» Nord-Norge.

Men dette var ikke en tilfeldig debatt om «ideen» Nord-Norge. Heller ikke en fortsettelse av hammerfestingen Ole Olsens initiativ på slutten av 1800-tallet for å skape «Nord-Norge» som felles identitet blant folk nordfra som bodde i Oslo. Heller ikke SVs «Ja til Nord-Norge-kampanje» var det reelle grunnlaget for vedtaket.

Hva ser vi ellers i landet, både i folkevalgte organ og i befolkninga som helhet? Jo, vi ser nå en stadig større motstand mot regionreformen. Når fristen for vedtak nå utløper er Trøndelags- og Agderfylkene de eneste som har vedtatt å si ja, men det er skarpe politiske motsetninger om vedtakene også i disse fylkene. Hele prosjektet er i ferd med å rakne. Da stiller altså Tromsø kommunestyre seg opp som barrikadestormer på vegne av regjeringa.

Vi kan ikke se på vedtaket som annet enn et prinsippielt ja til Solberg-regieringas regionreform når det er nettopp nå det gjøres. Fredag 16. desember behandler fylkestinget i Troms saka. Vi mener det er sterkt beklagelig at Nord-Norges største kommune skal pushe på for sentraliseringsreformen til Solberg-regjeringa.

Regionreformen har blitt forsøkt solgt som desentralisering av samfunnsoppgaver og -makt. Men regjeringas forslag har knapt noen konkrete forslag til overføring av oppgaver og makt til de nye regionene. Det er heller ingen forslag om overføring av økonomiske ressurser til regionene, heller ikke oppgaver som for eksempel helseforetakene, eller forvaltning av naturressurser.

Forslaget inneholder ingen konkrete forslag for hvordan den folkevalgte styringa av regionene skal være, likeså ingenting om valgkretsene og mandatfordelinga ved Stortingsvalg.

Alt skyves til fremtidige utredninger og beslutninger. Først skal tydeligvis irreversible fylkessammenslåinger gjennomføres.

Et uttrykk for sentralisering av makt i distriktsnorge er at antall folkevalgte som i dagens tre fylkesting i Nord Norge er 115 tilsammen, vil bli redusert kanskje til det halve. Store folkegrupper vil miste folkevalgt representasjon.

Noen vil rope: Kjempebra – få bort politikerne – det er sløsing med pengene å ha så mange som idag! Vel, vel. Vi kaller det demokrati – folkevalgt demokrati. Det mener vi det er viktig å slåss for! Med sammenslåing av Nord-Norge eller Troms og Nordland til en forvaltningsenhet, blir det langt større avstand enn i dag fra distriktene til de politiske og adminstrative maktorganene. Og den reelle makta vil fortsatt være i Oslo-området!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse