Annonse
Det som nå kommer fram om anbudssaken når det gjelder Luftambulansetjenesten, gjør at tilliten til Marianne Telle smuldrer opp.

Trekk deg, Telle

Tilliten er for tynnslitt nå. Derfor bør Marianne Telle gå av som styreleder. Og helseminister Bent Høie må ta en time-out med hensyn til anbudet.

Tilliten er for tynnslitt nå. Derfor bør Marianne Telle gå av som styreleder. Og helseminister Bent Høie må ta en time-out med hensyn til anbudet.

Marianne Telle bør gå av som styreleder i Helse Nord. Det som nå kommer fram om anbudssaken når det gjelder Luftambulansetjenesten, gjør at tilliten til henne smuldrer opp.

Hennes rolleblanding av styreledervervet i Helse Nord og direktørjobben i Bedriftskompetanse har ført til at flere stortingspolitikere krever hennes avgang. Senterpartiet mener hun bør ta en midlertidig pause så lenge ambulansekonflikten varer, SV mener hun må gå.

Marianne Telle tiltrådte som styreleder i Helse Nord i januar 2016. Ett år etter, i januar 2017, signerte hun en intensjonsavtale med Babcock Scandinavia, på vegne av Bedriftskompetanse. Der heter det at:

 «Dersom BSAA (Babcock red. anm.) vinner anbud, vil Bedriftskompetanse tre inn som BSAA sin rekrutteringspartner. Intensjonsavtalen erstattes da av forpliktende samarbeidsavtale mellom partene.»

Avtalen er signert 16. januar 2017. Da var anbudsprosessen godt i gang!

I fjor konfronterte Nordlys sin økonomiredaksjon, Nord24, Marianne Telle med påstander om ureint trav. Telle avviste dette, og sa at hun hadde fått habiliteten sin vurdert, og at den juridisk sett var helt i orden.

Nå skriver Dagens Næringsliv at de som ifølge Telle selv hadde vurdert hennes habilitet, aldri har gjort det. Direktøren i Luftambulansetjenesten sier også at han ikke har kjent til avtalen mellom Bedriftskompetanse og Babcock.

Spørsmålet her er ikke kun om Marianne Telle juridisk sett var inhabil eller ikke. Problemet oppstår dersom allmennheten mistenker at ikke alt har gått riktig for seg. Det handler med andre ord om troverdighet.

Hvordan kan styrelederen i Helse Nord, en av fire eiere av Luftambulansetjenesten, signere en slik kontrakt midt i anbudsprosessen? Og uansett om det skulle foreligge en juridisk vurdering som tilsa at hun ikke var inhabil: hva forteller dette om Marianne Telles skjønn?

Det menigmann og kvinne forstår, er at hun og Bedriftskompetanse med denne kontrakten selvsagt har interesser i at Babcock vinner anbudet. Det er snakk om et hundretalls piloter som skal rekrutteres. Det er en stor jobb, og den bringer svære inntekter til selskapet hun leder. Det er ingen som påstår hun har påvirket anbudsprosessen. Problemet er ganske enkelt at denne kontrakten eksisterer.

Hvorfor ser ikke Marianne Telle det problematiske i dette?

I stedet sa hun til Nord24 at påstandene om inhabilitet var grunnløse og at:

«Jeg har ikke på noe stadium deltatt i saksbehandlingen av anskaffelsesprosessen i forbindelse med kjøp ambulanseflytjeneste i regi av Luftambulansetjenesten HF og Sykehusinnkjøp HF. Dette kan dokumenteres.»

Marianne Telle var tilstede da styret i Helse Nord ble orientert om anbudssaken og godkjente finansiering. I ettertid sier hun at hun nok burde ha forlatt styrerommet under saken.

Og for kort tid siden erklærte Telle seg inhabil i alt som har med anbudsprosessen om luftambulansen å gjøre.

Det er for seint, det. For dette handler ikke nødvendigvis om hvorvidt hun har kunnet påvirke prosessen direkte. Det dreier seg om tillit til og troverdighet rundt anbudsprosesser i det offentlige.  

Tilliten er for tynnslitt nå. Derfor bør Marianne Telle gå av som styreleder. Og helseminister Bent Høie må ta en time-out med hensyn til anbudet. Det er altfor mye som skurrer i denne saken.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse