Annonse
Min anmodning til den politiske ledelsen er  snarest å trekke tilbake beslutningen om å stenge Kvaløysletta sykehjem på ubestemt tid fra 1.juli.  I stedet mener jeg  ressurser må settes inn for å få bygd flere nye sykehjemsplasser, først i Kroken og deretter på Kvaløysletta, skriver eldrerådsleder Oddny Aleksandersen. Foto: Ole Åsheim

Trekk tilbake beslutningen om å stenge Kvaløysletta sykehjem!

Som eldrerådsleder tar jeg også sterk avstand fra den respektløse måten de opprinnelige planene om stenging av Kvaløysletta sykehjem  ble gjort kjent for beboere, pårørende, tillitsvalgte og ansatte, og for så vidt også for Tromsøs øvrige befolkning.

Det  kyniske spillet som er avslørt i media mot våre syke og gamle på Kvaløysletta sykehjem, har naturlig nok skapt uvanlig steke reaksjoner blant Tromsøs befolkning.

Tromsø eldreråd har ennå ikke behandlet hardkjøret mot de gamle, det vil først skje 6.februar, men som leder for eldrerådet tar jeg sterk avstand fra den planlagte stenginga av sykehjemmet på ubestemt tid.

Jeg mener det er helt galt å flytte, og dermed gjøre 61 gamle mennesker med stort omsorgsbehov til kasteballer under påskudd av at det så å si umiddelbart  er behov for å sette i gang rehabilitering av bygningene på sykehjemmet. En rehabilitering det verken finnes planer for, eller er avsatt penger til på budsjettet.

Alle som har kjennskap til omsorgstjenesten i Tromsø, vet at det på grunn av nedprioritert utbygging i mange år, er stor mangel på sykehjemsplasser. Mangelen  kan   langt på veg  betegnes som akilleshælen for  eldreomsorgen i kommunen.  Det innebærer  at  det gjennom hele året ligger utskrivningsklare pasienter på UNN som venter på sykehjemsplasser i Tromsø.  Også på Helsehuset  ligger det gjennom året mange pasienter som venter på sykehjemsplass. Det samme gjør flere hjemmeboende pasienter.

Altfor få sykehjemsplasser i kommunen, betyr høyst sannsynlig  at det blir svært vanskelig å finne   akseptable og gode omsorgstilbud til beboerne som må flytte  fra Kvaløysletta. Jeg mener derfor det langt på veg er uforsvarlig å rive dem opp fra et trygt miljø  til en ukjent og usikker omsorg det i dag ikke  finnes noen planer for.  

Min anmodning til den politiske ledelsen er  snarest å trekke tilbake beslutningen om å stenge Kvaløysletta sykehjem på ubestemt tid fra 1.juli.  I stedet mener jeg  ressurser må settes inn for å få bygd flere nye sykehjemsplasser, først i Kroken og deretter på Kvaløysletta.  Det vil være  tiltak som gir  målrettet økonomisk innsparing, samtidig som det sikrer de gamle og syke  som trenger det god og trygg omsorg. 

Som eldrerådsleder tar jeg også sterk avstand fra den respektløse måten de opprinnelige planene om stenging av Kvaløysletta sykehjem  ble gjort kjent for beboere, pårørende, tillitsvalgte og ansatte, og for så vidt også for Tromsøs øvrige befolkning.

Et spørsmål som berører og får så store og alvorlige konsekvenser for så mange gamle og syke mennesker i kommunen, må behandles politisk på en helt annen måte enn det vi har vært vitner til i denne saken.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse