Annonse

Trenger vi barnetrygda?

Og hva med gratis barnehage og SFO?

En tenåring merker at familien har dårlig råd på en helt annen måte enn en treåring.

Et utvalg i Høyre foreslår å fjerne barnetrygda til fordel for gratis barnehage og SFO. På Ap sitt landsmøte ble det foreslått å kutte barnetrygda for å finansiere skolemat.  Forslaget fikk riktig nok ikke flertall og lite tyder på at gratis barnehage og SFO gir gjenklang i Høyre, men det er grunn til bekymring for barnetrygda når de største partiene foreslår å veksle den inn i nye løfter.

Jeg har hørt foreldre si at de ikke trenger barnetrygd og at den heller kunne gått til andre, men noe av poenget med barnetrygda er at den er ubyråkratisk og går til alle. Det er nerven i barnevelferden, et inntektsgulv som skal sikre barn uavhengig av foreldres varierende økonomi. Så er det klart at den kommer bedre med for familier med lite penger enn for de med mye, men slik er det med alle velferdsordninger.

I Norge er sykehusopphold gratis for alle, også de rikeste. Samfunn med universelle velferdsordninger har mindre økonomiske forskjeller mellom folk. Det er gode samfunn å leve i for flere enn samfunn der kun de rikeste har privilegier fordi de kan betale for seg.

Å ta barnetrygda fra alle barnefamilier for å gi pengene til de minste barna er dårlig omfordelingspolitikk. De siste årene har tunge velferdsreformer gått til de minste barna, som utvidelsen av foreldrepermisjonen og innføring av lengre pappaperm.

Barnehageløftet var en kraftfull velferdsreform som sikret barnehageplass med makspris til alle ettåringer. Dagens blåblå regjering har redusert pappapermen og økt maksprisen, likevel har en betydelig andel av pengene som har blitt brukt til barnefamilier de siste åra tilfalt de minste.

Mange opplever trange tider i etableringsfasen og når barna er små, men barn er både dyrebare og kostbare også seinere i livet. Det er også de eldste barna som har det sterkeste forholdet til familiens økonomi. En tenåring merker at familien har dårlig råd på en helt annen måte enn en treåring.

Det er lettere å finne en brukt trehjulssykkel enn en brukt mobil som holder en standard ungdommen kan våge å vise. Ingen barn, uavhengig av alder, skal få alt man peker på, men også foreldre med trang økonomi bør ha mulighet til å si nei av grunner de selv har valgt og grenser de selv har satt. Ikke alltid fordi man ikke har råd.

Unicef Norge la nylig fram tall som viser at det hadde vært 27.000 færre fattige barn i Norge dersom barnetrygda hadde vært lønnsjustert fra 1996 og fram til i dag. I følge det regjeringsoppnevnte Fordelingsutvalget er barnetrygda et av de mest treffsikre tiltakene for fordeling. SV har foreslått å heve barnetrygda, spesielt for enslige forsørgere og barnerike familier.

Det har det ikke vært flertall for, men jeg håper det er flertall for at samfunnet skal sikre barn økonomisk gjennom barnetrygd. Gratis barnehage og SFO er gode forslag, men er det virkelig nødvendig å ta penger fra barn for å kunne gi til barn?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse