Annonse
Inspektører fra KV Senja i arbeid på en russisk tråler. Hva med å bruke de gode erfaringene fra samarbeidet om fiskeriene over hele det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland? skriver Morten Vikeby. Foto: Forsvaret

Kan fiskeriforvaltningen bli modell for bedre samhandling mellom Russland og Norge på andre områder?

Fiskeriforvaltningen Norge/Russland har vært vellykket, også under skiftende politiske regimer. Kan modellen denne suksessen bygger på overføres til andre viktige samarbeidsområder?

Dermed er det grunn til å reise spørsmålet om ikke «et permanent utvalg for forvaltnings- og kontrollspørsmål» med deltakelse fra høyt embedsnivå - vil være det rette grepet i ei vanskelig tid?

I 1955, under Einar Gerhardsen, startet for alvor forskningssamarbeidet mellom Norge og Russland. I de påfølgende tiårene utviklet dette seg på mange fronter, og fiskebestandene i Arktis regnes i dag som noen av de best forvaltede på hele kloden.

Fant svarene og kompromissene!

Sentralt i det norskrussiske fiskerisamarbeidet, står et «permanent utvalg for forvaltnings og kontrollspørsmål». Jeg stiftet bekjentskap med dette utvalget, og folkene der, da jeg arbeidet som ung journalist i Fiskeribladet tidlig på 2000-tallet. Her var det gjerne en havforsker, en fra politiet, en fra direktoratet, en fra kystvakta - fra begge sider.

Her var den faglige kunnskapen samlet - fra norsk og russisk side - og gruppen gikk dypt inn i vanskelige spørsmål. Jeg opplevde de som satt der som fokuserte og dedikerte til sin oppgave, og de var åpenbart stolte av å kunne arbeide med fagene sine mot felles mål : Hvordan finne løsninger og kompromisser som både norske og russiske fiskere og organisasjoner kunne leve med? Hvordan sikre bærekraft gjennom tekniske reguleringstiltak i fisket? Slik at den norskrussiske fiskerikommisjonen og statsrådene i begge land senere kunne sette to strek under svaret og treffe de riktige avgjørelser.

Senere har jeg jobbet både med både arbeidsmarkessamarbeid og næringssamarbeid Norge/Russland, og et spørsmål henger i luften:

Hva med å bruke de gode erfaringene fra denne samarbeidsmodellen over hele det bilaterale forholdet?

Felles ønske om løsninger?

Da f.eks den norske Ølen Betong-gründer Atle Berge plutselig ble utvist i 10 år fra Russland i 2016 hadde han ingen steder å gå med sin sak for å få den løst/belyst. Selskapet hadde på dette tidspunktet solgt 150000 tonn betong-fundamenter til den russiske Jamal-halvøya. Den største private norske forretningstransaksjon på russisk jord noensinne.

Så utvises han, uten at det blir oppgitt noen grunn, og han skriver i tiden som følger utallige brev til norske og russiske myndigheter uten å få noe svar på hva som inkriminerte ham.

Noen måneder etterpå uttaler den russiske ambassaden i Oslo, i forbindelse med sikkerhetsvurderinger for 2017, at det er nødvendig at Norge tar et initiativ til etablering av et «samarbeid mellom kompetente myndigheter» for å «sikre våre borgere».

Under Kirkeneskonferansen i år ble spørsmålet om «kompetente myndigheters samarbeid» reist til utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Inntrykket deltakerne satt med var at utenriksministeren ikke hadde noe mot et slikt samarbeid.

Behov for gjensidig tillit?

Nå er det snart gått et år, og det er få fremskritt å spore i forholdet Norge/Russland. Noe nytt «samarbeid mellom kompetente myndigheter» er ikke på plass, ihvertfall ikke noe som er offentlig kjent.

Dermed er det grunn til å reise spørsmålet om ikke «et permanent utvalg for forvaltnings- og kontrollspørsmål» med deltakelse fra høyt embedsnivå - vil være det rette grepet i ei vanskelig tid?

En faggruppe som kan gå gjennom sak for sak i hele det norskrussiske forholdet, finne regelverk og vei videre, bygge tillit og bistå norske og russiske beslutningstakere. Nå er det et bredt spekter av samfunnsspørsmål Norge og Russland må forholde seg til og dette er neppe svaret på alt, men kanskje på noe? Det fungerte bra for fiskeriene ihvertfall.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse