Annonse
Kvinnedagen: I 2013 feiret vi 100 års jubileum for kvinners stemmerett og i 2014 feiret vi 200 års jubileum for grunnloven, skriver artikkelforfatterne. Dette bildet er fra 8. mars-toget i 2008. Foto: lina livsdatter

Trenger vi kvinnedagen?

Kvinners stilling både i norsk teater og amerikansk film står langt svakere enn mennenes.

I 2015 opplever vi i Norge altså hets av kvinner i en av landets største aviser uten at det ser ut til å få konsekvenser for noen.

Spørsmålene stilles hvert år av stadig yngre menn og kvinner: «Trenger vi kvinnedagen?». «Har vi ikke likestilling nå?». Når slike spørsmål reises må vi undre oss. 

Undringer: Likestilling er et lite gangbart ord i 2015. Det følger ikke politisk sus og styrke i kvinnekroppen med det ordet. Snarere følger vel gammel lukt av rødstrømpe, fotformsko og avdankede politiske ideer fra 70 tallet. Vi har liksom vokst fra det ordet, tror vi. Nå er det «mangfold» som gjelder. Det er ordet som er i vinden.

Man skal nå legge til rette for nye medborgere og forskjellige etniske grupper. Det kan imidlertid virke som om fokuset på mangfoldet bidrar til at vi glemmer likestillingen – at mangfoldsbegrepet nærmest tar over for likestillingen. For hvor blir likestillingenstanken av, hvis den såkalte nye annerledesheten tar over fokus? Er ikke likestilling et viktig element i tilretteleggingsarbeidet for mangfoldet? Det er grunn til undring.

Likestillingsrefleksjoner: I 2013 feiret vi 100 års jubileum for kvinners stemmerett og i 2014 feiret vi 200 års jubileum for grunnloven. Demokrati og medborgerskap er grunnleggende kjerneverdier i Norge. Likevel vet vi at flere kvinnelige samfunnsdebattanter opplever hatkommentarer, ofte av menn som provoseres av kvinner de ikke betrakter som likeverdige medborgere. Vi finner stadig nye eksempler på et svakt refleksjonsnivå mht. likestilling. Vi ser også at kvinners stilling både i norsk teater og amerikansk film står langt svakere enn mennenes.

Dette har vært påpekt i en årrekke av bl.a. Meryl Streep. I år tok Patricia Arquette det opp på Oscarutdelingen: «Det er på tide at kvinner får lik lønn og like rettigheter, en gang for alle!» Hollywoods best betalte mannlige skuespillere tjener to og en halv gang mer enn de best betalte kvinnene. Dette har vært allmenn kunnskap over mange år. Hvor er George Clooney og Brad Pitt m.fl. når Arquette og Streep roper varsko? Hadde ikke det egentlig maskuline vært å reise seg å si seg enig, og hevde med maskulin røst: «Et sånt samfunn skal vi ikke ha - vi elsker jo kvinnen. Kvinner og menn skal selvsagt være i filmbransjen på like vilkår!» Dagbladet omtalte Oscarutdelingen med likestillingsbriller. Det satte i gang et ras av kvinnehatuttalelser i kommentarfeltet på debattsidene. I 2015 opplever vi i Norge altså hets av kvinner i en av landets største aviser uten at det ser ut til å få konsekvenser for noen. 

I Norge ser vi dessverre en liknende tendens. Vi er i gang med en helt ny dybdestudie av norske institusjonsteatre på HIOA, og ser et landskap som er alt annet enn likestilt. Studiens funn publiseres i 2016 – men de foreløpige analysene er ingen lystig lesning på kvinnedagen. Vi finner store skjevheter, ikke på juridiske rettigheter, men på rolletildeling, medvirkning og demokratisk medborgerskap.

Vi ser at erfarne mannlige skuespillere får flere faglige utfordringer enn deres kvinnelige kolleger på samme alder. Kvinner over 40 år opplever selv at de er på topp i sin faglige kompetanse, men at rolletildelingen går ned, etter fylte 50 er det nesten ikke roller å oppdrive. Menn opplever det motsatte, det er på toppen av arbeidslivet at deres karriere virkelig skyter fart og er vedvarende god frem til pensjonsalder. Vi undrer oss over hvordan dette er mulig i 2015 i lys av demokrati og medborgerskap som en selvfølgelig kjerneverdi for norsk kulturliv? 

Så tilbake til spørsmålet, trenger vi kvinnedagen? 

I følge FNs likestillingskomite er det behov for tiltak som kan dempe det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og lønnsforskjellene. Men vi vet at norsk arbeidsliv som sysselsetter rekordmange kvinner likevel er meget tradisjonelt. Vi vet også at amerikansk film favoriserer menn med hensyn til rolletildeling og avlønning, og at kvinnelige nyhetsopplesere i England trues med å miste jobben hvis de ikke tar Botox. Hvorfor skjer dette?  

Er det slik at kvinners kompetanse er mindre verdifull når de blir eldre, mens menns kompetanse øker i verdi med alderen? Er det uttrykk for et samfunn som henger fast i et kjønnsrollemønster der voksne kvinners utseende og kropp er nedvurdert, mens verdien av den eldre manns ytre fremtoning blir oppjustert med alderen? Det er jo underlig.

Vi ser klare mønster på tvers av land, på tvers av film og teater. FN-komiteen hevder at offentlig presentasjonen av kvinner preges av kjønnsstereotypier og seksualisert fremstilling. Vi vet at negative kjønnsstereotypier er årsaker til diskriminering. Denne uken var vi vitne til en pressekonferanse der Johaug ble spurt om: «Hva som er gull- trusa - om det er string?, av en mannlig journalist, faktisk uten at noen i skiforbundet avbrøt journalisten. 

Test deg selv: De fleste ser film. Derfor kan du jo teste hvor likestilt din verden faktisk er. Og da mener vi den verden du ser på hver dag og la barna dine vokse opp i. Ta Bechdeltesten på filmene du krydrer livet ditt med. For å passere Bechdeltesten må: 1. Filmen i alle fall ha to kvinnelige roller, 2. som snakker med hverandre, 3. om noe annet enn en mann. Så hvor mange av filmene du ser neste uke vil passere testen tror du? 

Vi sier med Obsfelder: «Jeg ser, jeg ser… Jeg er vist kommet paa en feil klode! Her er saa underligt…»
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse