Annonse
Tromsø International School: «Trenger vi Tromsø International School»?, spør Eskil Garfjell Hansen og Tonje Hofsøy ved Tromsø International School. Svaret gir de selv i dette debattinnlegget. På bildet ser vi Hofsøy med elever fra 1. til 6. klassetrinn i januar 2014. Foto: Aravel Ligtas

Trenger vi Tromsø International School?

Internasjonale skoler forstrekker det kulturelle mangfoldet.

Ved å velge en internasjonal utdanning har man en proaktiv tilnærming til et globalisert samfunn hvor elever som behersker engelsk flytende vil ha en fordel i et mer og mer internasjonalt arbeidsmarked.

Internasjonale skoler forstrekker det kulturelle mangfoldet. I tillegg til å være en utmerket læringsplattform for både norske og internasjonale elever, utøver skolene et samfunnsoppdrag gjennom verdiskaping for arbeids- og næringslivet.

Elevene tilegner seg en unik kulturforståelse og språkferdigheter. En internasjonal skole bidrar til vekst i regionen gjennom å forbedre attraktiviteten for internasjonale arbeidstakere med kompetanse regionene etterspør.

Skolen har nylig sendt invitasjon til barnehagene i Tromsø om å delta på en engelskgruppe skoleåret 2015/2016. Skolen inviterer barn som går siste året i barnehagen å komme til skolen for å lære seg engelske basiskunnskaper 4 dager i uka over en 12 ukers periode.

Det er per nå ingen internasjonale barnehager i Tromsø, og vi håper dette tilbudet kan være en god pedagogisk tilnærming til engelsk allerede fra en tidlig alder, samtidig som det kan være en døråpner for familier som er interessert i å undersøke hva Tromsø International School er. Dette tilbudet er helt uforpliktende og gratis.

I disse dager uteksamineres 10. klasse ved Tromsø International School. Gjennom 10 års skolegang har elevene tilegnet seg kunnskap som gir grunnlag for videre studier og arbeidsliv. På skolen har de møtt elever og lærere fra henholdsvis 24 og 9 forskjellige nasjonaliteter. 

All undervisningen har foregått på hovedspråket engelsk, bortsett fra andre- og tredjespråket som har foregått på norsk og spansk.

I 2014 var det en nettoinnvandring til Norge på 40 000. Personer med innvandringsbakgrunn i Tromsø har økt fra 8,4 % i 2010 til 12.3 % i 2015. Nytt internasjonalt næringsliv vokser frem, og det er en økning i internasjonale arbeidstakere i norsk bedrifter og institusjoner.

Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet og Universitetssykehuset i Nord Norge er to institusjoner som i kraft av sin størrelse og vekst, søker å ansette kompetanse utenfra.

På Tromsø International School lærer elevene språk fra lærere som snakker språket som morsmål. Enten det er spansk fra en lærer fra Guatemala, engelsk fra en lærer fra Wales eller norsk fra en norsk lærer. Tverrfaglighet kjennetegner undervisningen som holder en internasjonal standard.

Skolen er autorisert gjennom International Baccalaureate Organization, en autorisasjon som kvalitetssikrer internasjonal utdanning over hele verden. Elevene blir kunnskapsrike og globale verdensborgere som lærer viktigheten av et kulturelt mangfold.

Tromsø International School mottar statsstøtte på 85 % av hva de offentlige skolene mottar, og skolen kompenserer dette med foreldrepenger som utgjør 21 000 kr i året. Prisen foreldrene betaler er mindre enn prisen på en barnehageplass.

Å investere i barns utdanning og framtid vill alltid være en god investering. Elever ved skolen behersker engelsk på lik linje med norsk når de uteksamineres. Dette gjør at de kan studere videre både på norske og internasjonale videregående skoler, samt universiteter over hele verden.

Kristine Bentzen, forsker i CASTL (Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics), og Merete Anderssen, som er førsteamanuensis på Institutt for språkvitenskap, begge ved Universitetet i Tromsø påpeker i sin artikkel fra forskning.no at tospråklige barn får et bevisst forhold til språk - og tidligere enn andre barn. Og jo før de starter, jo flinkere blir de.

I tillegg til å skape samfunnsverdi gjennom å tilby en god internasjonal undervisning for familier som kommer til Tromsø, har Tromsø International School også et mandat til å opplære barn til å bli samfunnsborgere som er tilpasset en internasjonal verden og et mer globalt Tromsø.

Dagens 4-klassinger skal mest trolig ut i arbeidslivet i 2030-2035. De skal ha sine yrkesaktive liv fram mot 2070. Hva vet vi om hva arbeidslivet trenger? Mye er usikkert, men vi vet at språk og kulturforståelse vil være ferdigheter som etterspørres i fremtiden. Ved å velge en internasjonal utdanning har man en proaktiv tilnærming til et globalisert samfunn hvor elever som behersker engelsk flytende vil ha en fordel i et mer og mer internasjonalt arbeidsmarked.

Så, ja, vi trenger Tromsø International School. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse