Annonse
"I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk", sa Kong Harald V under sametingsåpningen i 1997. Her besøker han Sametinget i 2013 og hilser på blomsterbarna Jovnna og Karine. FOTO: KENNETH HÆTTA, SAMETINGET

Trengs det en sannhetskommisjon?

Et spørsmål som kanskje vil provosere: Er det samlede samiske samfunn av i dag tjent med på ny å bli ikledd en kollektiv offerrolle?

NRK ytring kunne vi nylig lese følgende: «Våre nakne kropper og hodeskaller har blitt utsatt for raseforskernes målinger og blikk. En unnskyldning fra kongen er ikke nok». Det er sametingspresident Vibeke Larsen som har skrevet dette. Hun er oppbrakt over at regjeringen ikke deler hennes ønske om at det skal nedsettes en granskningskommisjon som skal kartlegge fornorskningspolitikken som i lange tider ble utøvd overfor samene. Forslaget har blitt luftet flere ganger før, bl.a. av tidligere sametingspresident Aili Keskitalo og Sametinget har startet en prosess for å få gjennom dette forslaget. På Stortinget har SV fremmet forslag om det som også benevnes som en sannhetskommisjon, etter mønster fra Canada, der man har hatt en slik sannhetskommisjon i arbeid. I SVs forslag ligger det også et premiss om at kommisjonen også skal granske urett begått mot kvenene.

Forslaget reiser en rekke spørsmål. Undertegnede har langt fra svar på alle, men sitter med en viss undring over hva som skal være formålet med en slik sannhetskommisjon. Og betegnelsen «sannhetskommisjon» gjør at tankene går til Sør-Afrika og den sannhetskommisjonen Nelson Mandela fikk nedsatt etter at apartheidregimet falt. Vi vet alle hvilke grusomme følger raseskillet hadde i Sør Afrika under den hvite minoritetens dominans. Mandelas ønske var todelt; sannheten om forbrytelsene mot den svarte befolkningen skulle på bordet, dernest måtte det bli forsoning, ikke hevn.

Jeg kjenner ingen som forsvarer den brutale fornorskningen som ble bedrevet av de norske myndighetene mot det samiske folk. Hensikten var simpelthen å utslette samisk språk og kultur, og dermed hele den samiske identiteten. Formålet var kort og godt at samene skulle bli norske. Heldigvis lyktes ikke norske myndigheter med dette. Siden har Kongen på vegne av hele nasjonen Norge bedt om unnskyldning. Likedan har to regjeringer uttrykt det samme og en egen grunnlovsbestemmelse om det samiske folk har blitt vedtatt av Stortinget. Sametinget ble opprettet med det hovedformål nettopp å verne og utvikle samisk språk og kultur og det ble vedtatt en samisk språklov. Et nokså omfattende utredningsarbeid som har gått over mange år ble også iverksatt for å kartlegge historiske rettigheter. I tillegg har det fremkommet mye forskningsbasert kunnskap om samisk historie, fornorskningspolitikken og samiske samfunnsforhold. (Alt dette nevnes også i SVs forslag i Stortinget). Så da blir spørsmålet: Hvilke sannheter er det som ikke er kommet frem i lyset?

Jeg kan tenke meg at det finnes mennesker med skjebner som ikke har fått den oppreisning de har krav på. Fra samisk hold blir jeg fortalt at det fortsatt lever mennesker som den dag i dag er sterkt preget av det den brutale fornorskningspolitikken utsatte dem for. Og det kan sikkert være sår som aldri helt gror hos flere. Myndighetenes politikk overfor den samiske folkegruppen er historie og kan dessverre ikke slettes med verken pennestrøk, sannhet eller penger. Slik er det bare. Noen sår leges uansett aldri.

Men gjelder dette virkelig det samiske samfunnet i stort? Har ikke det samiske folk for lengst reist seg og lever som stolte samer i et Norge der vi «helnorske» også er stolt over vår samiske befolkning og deres kultur? Og likevel er det så mange sannheter som ligger skjult  i historiens mørke at vi trenger et omfattende kommisjonsarbeid for å avdekke dem? Et spørsmål som kanskje vil provosere: Er det samlede samiske samfunn av i dag tjent med på ny å bli ikledd en kollektiv offerrolle?  Jeg registrerer at det er noen samiske venner og bekjente som er urolig på dette punktet.

På mange samfunnsområder har vi en jobb å gjøre. Så vidt jeg forstår gjelder det også samiske barns rett til å få opplæring i sitt eget språk. Da må det iverksettes et sterkere politisk press for at dette ikke bare blir en rettighet på papiret. Det er nettopp det vi har Sametinget til. Derfor synes det noe underlig hvis Sametinget mener at de ikke klarer denne oppgaven og nærmest vil abdisere i en av kjerneoppgavene sine og overlate dette til en sannhetskommisjon.

I sannhetens navn (!) har jeg nok flere spørsmål enn svar i denne saken. Det hadde vært oppmuntrende dersom vi kunne få en saklig debatt om temaet. Men jeg frykter selvsagt at skyttergravene allerede er i ferd med å graves i det jeg setter punktum.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse