Annonse
PCI-DEBATTEN: Rektoren ved UiT, Anne Husebekk, oppfordrer styret i Helse Nord til å tenke seg godt om før man deler opp sårbare fagmiljøer i Nord-Norge.

"Det trengs kloke hoder og varme hjerter i Helse Nord-styret"

Det trengs kloke hoder når Helse Nord skal avgjøre om fagmiljøet for hjertemedisin i landsdelen skal deles i to, skriver UiT-rektor Anne Husebekk.

Det er gått nesten 100 år siden kjøpmann Hans Meyer i Mo i Rana så behovet for et universitet i nord og nesten 50 år siden Stortinget vedtok opprettelsen av universitet i Tromsø. Stortinget brukte opprettelsen av legestudiet som et sterkt argument, men det ble vedtatt å opprette et breddeuniversitet – det fjerde i Norge.

Det har tatt 50 år å bygge solide miljøer. Noen verdensledende miljøer, mange miljøer som gjør utmerket forskning og som hevder seg i nasjonale konkurranser om forskningsmidler og som har mange søkere til ledige stillinger.

For å komme dit vi er i dag har UiT jobbet kontinuerlig for å styrke kvaliteten på vår undervisning og forskning. Vi har gjort valg som konsentrerer ressurser til robuste og solide fagmiljø. Det har gjort oss bedre rustet til å tiltrekke oss de beste vitenskapelige ansatte, de beste studentene og muligheten for å hevde oss i kampen om ekstern finansiering. Det har betydd at vi har sett på egen organisasjon med kritisk blikk, og dessverre måttet legge ned flere fagområder på grunn av at de bestod av små og sårbare fagmiljøer og hadde manglende studentrekruttering.

UiT Norges arktiske universitet (UiT) har et sterkt Helsevitenskapelig fakultet som hevder seg nasjonalt på et bredt antall fagområder. Det er vi som utdanner helsepersonell i alle profesjoner; leger, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, farmasøyter, psykologer, tannleger, ernæringsfysiologer, fysioterapeuter og om ikke lenge inkluderes et institutt for idrett. Alle studentene får et forsvarlig og godt teoretisk grunnlag for senere yrkesutøvelse. I tillegg har alle studentene behov for helsepraksis i utdannelsen. Det meste av denne praksisen utføres i spesialisthelsetjenesten og derfor har utbyggingen av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) vært en helt nødvendig samarbeidspartner i oppbyggingen av helseutdannelsene.

Oppbygging av fagkompetanse i sykehuset har ikke alltid vært enkelt og rekruttering til fagstillinger fra studenter utdannet ved UiT har vært en viktig kilde til faglig oppbygging. Slik var det tenkt og slik har det blitt. UiT utdanner hvert år leger og helsepersonell og vet hva som kreves for å levere kvalitet på øverste nivå. En kvalitet som kommer pasientene til gode.

Vi kan være stolte av både UiT og UNN. Begge institusjoner er til stor glede for landsdelens beboere, og et godt helse- og utdanningstilbud har vært med på å stanse strømmen fra nord til sør. Men til tross for dette har både UiT og UNN en løpende utfordring med å bygge tilstrekkelig solide og robuste fagmiljøer. Vi ligger i en landsdel med færre innbyggere enn hovedstaden. Vi er godt plassert i et arktisk område med et klima som for noen virker utfordrende. Vi blir i mange miljøer karakterisert som solid utkant.

Det betyr at vi må legge stor innsats i å bevare faglig soliditet, og gjøre alt vi kan for å bevare fagmiljøer og rekruttere studenter som skal fylle ledige stillinger i nord. Vi må alltid ha fokus på kvalitet. Kvalitet i forskning, utdanning og formidling som vil føre til kvalitet i pasienttilbud og behandling i nord.

Nå er det hjertebehandlingen av nordnorske pasienter det handler om. Det handler om oppbygging av ett eller to miljøer. Det handler om et best mulig pasienttilbud, det handler om sårbare fagmiljøer, det handler om å gjøre kloke vedtak.

Det er nødvendig å bruke både kloke hoder og varme hjerter når en beslutning om PCI-tilbudet i Nord-Norge skal behandles i styret i Helse Nord kommende uke.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse