Annonse
Jenter trenger flere rollemodeller. her er noen av kvinnene som deltar i utstillingen ‘Trodde Du’. Til høyre artikkelforfatterne.

Trodde Du?

Hvordan kan vi fremme kjønnsbalanse i MNT-fagene, i akademia som helhet og i ledende stillinger generelt? Vi gir et enkelt svar: Ved å sørge for at jenter møter relaterbare kvinnelige rollemodeller.

Ifølge Rapporten Global Gender Gap  Index (GGGI) er de skandinaviske landene verdensledende når det kommer til likestilling. I 2016 ble Norge rangert på tredjeplass i verden. Dette er gode nyheter, men betyr det at vi kan kalle oss for et fullkomment likestilt samfunn? Vender vi blikket mot universitetene, er tallene entydige: det kan vi ikke.

Selv om vi nå har tilnærmet kjønnsbalanse på flere høyere utdanninger (for eksempel var andelen kvinner blandt oppnådde mastergrader i Norge i 2017 på 56%, DBH) er situasjonen en ganske annen når det gjelder de ledende stillingene på universitetene. Ifølge regjeringens tilstandsrapport for høyere utdanning hadde Norge 29% kvinnelige professorer i 2017, og selv om dette kanskje ikke ser så ille ut, er det tankevekkende å snu på flisa: det betyr at 71% var menn.

Hvorfor er det ikke kjønnsbalanse blant professorene i akademia? En del forskning viser at kvinnelige søkere blir oppfattet som mindre kvalifiserte enn sine mannlige medsøkere, på tross av like kvalifikasjoner. Disse fordommene mot kvinner finnes ofte underbevisst, noe som fører til at de som står for ansettelser stort sett ikke selv er klar over, at de opptrer diskriminerende. Det er også mulig at det finnes strukturer innenfor akademia, som ikke er kjønnsspesifikke, men som av ulike grunner rammer kvinner hardere enn menn. Dette kan være måten det kommuniseres på eller dannes nettverk på (såkalte ‘gutteklubber’ har vært mye omtalt), måten vi måler suksess på (flest forskningsartikler på kortest tid), eller måten ikke-meritterende oppgaver fordeles på (kanskje kvinnene ender opp med mer undervisning og administrative oppgaver, hvilket gir mindre tid til forskning). Dette er forhold, som kan gjøre at kvinner kommer dårligere ut enn menn i konkurransen om midler eller stillinger.  

Ser vi nøyere på matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT-fagene) er tallene bekymringsfulle: I Norge er så lite som 25% av MNT doktorgradskandidater kvinner (GGGI, 2016). Lengre oppe på stillingstigen blir tallene verre, det finnes f.eks. bare 17% kvinnelige professorer innenfor matematikk og naturfag, og så lite som 12% innenfor teknologi (NIFO). Hvorfor er det ikke flere? Forskning tyder på at en av de viktigste årsakene til at kvinner ikke velger MNT-fag er fordi de mangler kvinnelige rollemodeller. Ettersom det finnes så få kvinner innenfor MNT, føler de seg ikke velkommen, hvilket reduserer deres interesse. En annen grunn til at kvinner ikke går inn i enkelte akademiske eller høy-status områder kommer fra psykologiske barrierer, som stammer fra stereotyper. For eksempel kan mangelen på kvinner signalisere til jenter at deres kjønn mangler nødvendige egenskaper for å oppnå suksess innenfor disse områdene.

Det går ut over samfunnet som helhet, når halvparten av befolkningen ikke er representert innefor visse stillingeromårder. Å øke antall kvinner med ambisjoner innenfor MNT vil fremme innovasjon og være viktig for å møte etterspørselen i arbeidsmarkedet. Dette blir spesielt gjeldende når det blir spådd at en stor andel jobber og karrierer vil kreve utdanning innen disse fagene.

Så spørsmålet blir: Hvordan kan vi fremme kjønnsbalanse i MNT-fagene, i akademia som helhet og i ledende stillinger generelt? Vi gir et enkelt svar: Ved å sørge for at jenter møter relaterbare kvinnelige rollemodeller. Mange initiativ rundt om i verden går ut på nettopp dette (e.g., Discover!; Little Miss Geek; 1000 girls, 1000 futures; Mind the Gap!; the WISE Campaign).

Forskning viser at slike initiativ har stort potensiale hvis deltakerne opplever rollemodellene som 1) relaterbare (ikke for nerdete eller for gamle), 2) ikke for ulike dem selv, og 3) hardtarbeidende heller enn genier. Forskning viser også at jenter ikke nødvendigvis kun blir inspirert av dem som har oppnådd veldig stor grad av suksess, men kan bli like inspirert av de kvinnelige rollemodellene som bare er noen få år foran dem selv (for eksempel masterstudenter). Det er derfor viktig at jenter både i og utenfor akademia får presentert et bredt spenn av kvinnelige rollemodeller. Et slikt initiativ er utstillingen «Trodde Du?», som fremhever noen  av de dyktige og inspirerende kvinnene som finnes på UiT – Norges Arktiske Universitet. Ansiktene du vil møte tilhører kvinnelige professorer, ledere, kvinnelige naturvitere og Mastere, som alle er rollemodeller innenfor sine fag. Kom og se utstillingen på Nerstranda fra september 29, med åpning kl 12.30.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse