Annonse
-NORDLYS TAR FEIL: Troms Høyre har slett ikke snudd når det gjelder Bell-helikoptrene på Bardufoss, skriver fylkeslederen i Troms Høyre.

Troms Høyre har aldri vinglet i helikoptersaken

- Høyre i Troms har hele tiden påpekt at helikopterstøtte til hæren er et sentralt element for hærens mobilitet og kampkraft.

Det er altså stor forskjell på å støtte en god langtidsplan, og være kritiske til enkelte elementer i planen.

I sin leder mandag 8. august hevder Nordlys at «Troms Høyre har snudd i tolvte time, og viser vilje til å tale egen regjering midt i mot når det gjelder Forsvarets helikoptre på Bardufoss.»

Dette er en feilaktig påstand.

Troms Høyre var raskt ute med en pressemelding 17. juni rett i etterkant av at langtidsplanen for forsvarssektoren ble fremlagt. Pressemeldingen inneholdt blant annet følgende sitat: «- Vi er ikke fornøyd med at Bell helikoptrene og 339 skvadronen foreslås flyttet fra Bardufoss til Rygge. Vi respekterer at den foreslåtte flyttingen er en prioritert og villet satsning på spesialstyrkene fra regjeringens side, men vi kommer til å jobbe for at helikoptrene bevares på Bardufoss frem til saken er ferdigbehandlet i Stortinget, sier Sivertsen

Som leder i Troms Høyre synes jeg det er forunderlig at Nordlys vinkler sin leder på denne måten.  Nordlys var selv til stede under Høyres Landsmøte i april i år, og fikk med seg landsdelens kamp for å øke rammene til forsvaret.  Under Høyres Landsmøte kjempet Troms Høyre sammen med Nordland og Finnmark Høyre for å øke bevilgningene og styrke satsningen på forsvaret. Her fikk vi gjennomslag for en økt satsning på forsvaret.  Nordlys kunne da i sin leder 12. april konkludere med at «Nord-Norge reddet Høyres ære».  I innleggene under landsmøtet fra alle som tok ordet fra Troms-delegasjonen, så ble det påpekt betydningen av at nasjonen måtte forsvares med utgangspunkt i nord, og at helikopterstøtte til hæren er et sentralt element for hærens mobilitet og kampkraft.

Troms Høyre har altså aldri vinglet eller lagt skjul på at vi er uenige med regjeringen i denne saken, her er det Nordlys som tar feil. Det er også slik at Troms Høyre har gitt regjeringen stor ros for at rammene til forsvaret i forslaget til langtidsplan for første gang på mange år er økt til et nivå som nærmer seg forsvarssjefens egne anslag for minimum driftsnivå.  Det legger opp til at nødvendige investeringer og oppgradering i utstyr og materiell kan gjennomføres.  Det legges videre opp til at planlagt basestruktur for kampfly og driftsopplegg og investeringer for marinen gir større luftkapasitet og antall seilingsdøgn i nordområdene.

Det er altså stor forskjell på å støtte en god langtidsplan, og være kritiske til enkelte elementer i planen.  Troms Høyre har hele tiden påpekt to momenter i planen som vi oppfatter som uheldig og som vi følgelig er uenig i.  Det ene er flytting av 339-skvadronen og påfølgende desimering av hovedbasekonseptet for helikopter på Bardufoss, og det andre er nedleggelse av hele Kystjegerkommandoen i Harstad.  Troms Høyre har hele tiden påpekt at begge disse to kapasitetene bør videreføres i nord.

En regjering endrer ikke på sin politikk etter at den er sendt til Stortinget, derfor har Troms Høyre utfordret andre parti, og i særdeleshet Arbeiderpartiet for å få til et samarbeid om å beholde helikoptrene på Bardufoss. Troms Arbeiderpartiet har også vært tydelig på at helikopterstøtte til hæren er viktig.  Det gjenstår å se hva Arbeiderpartiet på Stortinget vil mene i saken, men jeg har mine forventninger til at man også her får gjennomslag for betydningen av helikopterkapasitet i nord. 

Å få vedtatt en god langtidsplan for forsvaret som sikrer stabil og forutsigbar finansiering av forsvaret og der de to kapasitetene som er nevnt ligger inne, er nå det aller viktigste for Troms Høyre.  

Påstanden fra Nordlys om at Troms Høyre har snudd i tolvte time, basert på en taktisk disponering for potensielt valgflesk neste år, slik som Nordlys omtaler det som, må derfor være en grov misforståelse og står således for avisens egen regning.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse