Nord-Norgebanen vil heve seg over regionale konflikter og knytte fylker og kommuner sammen i tette interessefellesskap. Nord-Norgebanen blir et betydelig norsk bidrag for å kunne oppfylle internasjonale miljøkrav og dermed spare landsdelen for framtidige utslippsavgifter. Nord-Norgebanen vil fjerne næringslivets avhengighet av grønn infrastruktur i våre naboland. Bildet er fra strekninga Fauske - Bodø. Foto: NSB

Tromsbanen - et lite stykke Nord-Norgebane

Istedenfor å være en liten godbit for å roe ned smålåtne nordinger, blir Tromsbanen den utløsende faktoren som får hele landsdelen på skinner.

Under Festspillene i Harstad blei jernbanebygging i nord synliggjort med kunstprosjektet “Tore Hund stasjon” midt på torget. Til alt overmål blei Nord-Norgebanen løfta opp i debatten på UIT Campus. Silje Solstad fra Nordlys var debattleder, og i panelet satt Silje Lundberg (Naturvernforbundet), Ailo Keskitalo (NSR), Mikal Nerberg (førstekandidat for MDG i Troms) og Høyres ordfører i Lenvik, Geir Inge Sivertsen.

30. juni hadde Fremover og Nordlys Solstad si oppsummering av jernbanesituasjonen i nord med følgende overskrift: “Det blir ingen Nord-Norgebane. Nå må alle krefter jobbe for at det i alle fall blir en Tromsbane.” Det er tydelig at artikkelen er godt meint, men  det er umulig å godta at nevnte overskrift skal være et endelig punktum for en offentlig debatt som – i nyere tid – så vidt har begynt.

Tromsbanen er ingen smule vi må nøye oss med fordi mytene om “for langt, for dyrt osv…” tydeligvis har fått fotfeste når det gjelder Nord-Norgebanen.

Det er et faktum at jernbanen korter ned avstander. Et eksempel fra NSB sin Hovedrapport 1992 viser at jernbanetraseen  vil minske avstandene slik at reisetida blir dramatisk redusert:

Fauske – Narvik 1t. 15 min.

Fauske – Harstad 1 t. 54 min.

Fauske – Tromsø 2 t. 36 min.

De som reiser landverts og kollektivt fra Tromsø til Fauske er smertelig klar over at reisetida i dag er 11 timer.

Men persontrafikken er rein bonus. Driftsgrunnlaget for Nord-Norgebanen er gods. NSB sin Hovedrapport 1992 anslo Nord-Norgebanen til å gi overskuddsdrift – allerede da.

Nord-Norgebanen vil heve seg over regionale konflikter og knytte fylker og kommuner sammen i tette interessefellesskap. Nord-Norgebanen blir et betydelig norsk bidrag for å kunne oppfylle internasjonale miljøkrav og dermed spare landsdelen for framtidige utslippsavgifter. Nord-Norgebanen vil fjerne næringslivets avhengighet av grønn infrastruktur i våre naboland.

Så hva venter vi på?

Istedenfor å være en liten godbit for å roe ned smålåtne nordinger, blir Tromsbanen den utløsende faktoren som  får hele landsdelen på skinner.

NATUR og UNGDOM sier det enkelt med sin parole: “NORD-NORGEBANEN -  We can make it TOGether.”  For egen regning legges til en `Ole Danbolt-Mjøs`: “Forøvrig er det mi meining “ -  at Nord-Norge trenger en stambane gjennom landsdelen for å kunne regnes som en integrert og likeverdig del av nasjonen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse