Annonse
Frelsesarmeens planlagte leilighetsbygg og forsamlingshus i Petersborggata 7A-B.

Tromsø - en by i bevegelse

Torsdag 8.november vedtar politikerne hvordan du og jeg skal bevege oss rundt sentrum sør. Nok en plan om utbygging ligger klar for politisk behandling. Denne gangen dreier det seg om Frelsesarmeens planlagte leilighetsbygg og forsamlingshus i Petersborggata 7A-B.

Når politikerne nå skal vedta nok en områdeplan og nok et byggeprosjekt, så ber jeg dere om å tenke på hvordan dere løser biltrafikken, men også på de som skal gå og sykle i området.

Kommunen har bestemt seg for å fortette, og dette er selvsagt å forvente så nært sentrum. I den anledning savner jeg at vi klarer å stille de store spørsmålene for å kunne se hvert byggeprosjekt sammen med den store planen. Hvor skal vi med Tromsø by? Hvordan skal byen se ut? Hvor skal folk bo? Hvor skal folk jobbe? Hvordan skal vi kunne bevege oss mellom bosted og byens funksjoner? Byens utseende, folks mulighet til bevegelse og opplevelse i det offentlige rom, påvirker til syvende og sist hvordan vi har det. Det påvirker også hvordan hver av oss klarer å utnytte sine potensialer og kapasiteter i samfunnet.

Som nærmeste nabo i til prosjektet i John Savios gate/Jonas Lies gate ser jeg at prosjektet tvinger frem en debatt om nettopp våre bevegelsesmønster og hva vi vil med byen. Tromsø by er særegen i den forstand at vi for det meste er et svært boligfelt, med veier og gater dimensjonert deretter. Trafikkbildet er derimot noe annet.

Jeg er i mammapermisjon med mitt andre barn, og bruker anledningen til å trille til det meste. Når jeg nå beveger meg til fots hver dag fra hus, sentrum, tromsømarka og barnehage; ser jeg i praksis hvor vanskelig det er å kjøre bil og samtidig skulle ta hensyn til syklister og gående. Det er ikke plass til begge deler på mange av veiene våre, og heller ikke tilrettelagt for trygg ferdsel. Når vinteren kommer blir det verre, da har snarveiene og stiene snødd igjen og alle tvinges ut på veiene. Foreldre velger å kjøre barna til og fra skole og barnehage, fordi dette føles mer trygt. Dette er igjen med på å øke trafikken.

Når politikerne nå skal vedta nok en områdeplan og nok et byggeprosjekt, så ber jeg dere om å tenke på hvordan dere løser biltrafikken, men også på de som skal gå og sykle i området. I planforslaget har saksbehandlerne innstilt på å gå for å bruke en gangsti til innkjøring til byggets parkeringsanlegg. Det forventes 120 inn/utkjøringer i døgnet, og dette er et lavt estimat. Vi frykter for å miste en av få gangveier til sentrum, samtidig som vi får et enda mer belastet kryss hvor det allerede er ubehagelig å være trafikant enten man kjører bil eller er fotgjenger og syklist.

Når vi bygger byen må vi evne å se hvert prosjekt i en større sammenheng. Konsekvensene av hvert vedtak er det vi innbyggerne som må leve med i lang tid fremover.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse