Annonse
Vandringen opp Sherpatrappen siste lørdag i august var en viktig markering av at Tromsø Kommune arbeider med FNs Bærekraftsmål i samarbeid med lokale og internasjonale aktører.

Tromsø - fire nye år

Sammen har Arbeiderpartiet, SV og Rødt ledet Tromsø kommune i fire år . Jeg har opplevd samarbeidet som godt. Det har vært harde diskusjoner, men de har alltid vært åpne over bordet.

Det er min klare oppfatning at det aldri har gått bedre i Tromsø enn det gjør nå. Det skyldes ikke oss alene. Vi som styrer nå, står på skuldrene av alle som har gått foran. Det har vært politikere, fagfolk og innbyggere av alle politiske farger. Jeg lar meg derfor ikke begeistre av en opposisjon  som ensidig svartmaler og en posisjon som ensidig skjønnmaler egen innsats og fremtidige løsninger. Derimot lar jeg  meg begeistre av politiske prosjekter og ildsjeler som ser rom for kontinuerlige forbedringer. Vi vet alle, at ingen må være dårlige for å forbedre seg. I Tromsø er vi ikke dårlige. Vi som er tillitsvalgte nå og alle som stiller til valg,  må se etter løsninger og forbedringer. Du som velger må se etter partier og forpliktende koalisjoner som sikrer fremgang for både store og små saker. I nåtid og  lengre ute i horisonten .

 Her er noen erfaringer fra de siste fire år og noen utfordringer

1 ) Tromsø avspeiler nasjonen. Kommunene får større lovpålagte oppgaver uten at staten som pålegger oss oppgaver øker sin statlige finansiering . Vi og mange andre kommuner berger oss derfor i øyeblikket mest på grunn av  høye skatteinntekter . Men på sikt er det usikkert hvordan den positive balansen kan sikres. Arbeiderpartiet har i opposisjon i Stortinget foreslått påslag  med flere milliarder kroner hvert år til å finansiere kommunene bedre. Vår første strategi for kommuneøkonomien er derfor å støtte Arbeiderpartiet og de andre på Stortinget som vil styrke kommunene.

2) Vi er avhengig av at kommunen er attraktiv . Ikke minst som vertskommune for et konkurransedyktig næringsliv og for forsknings-og utdanningsinstitusjoner med nasjonalt og internasjonalt mandat  Dette er ikke selvsagt for alle. Konkurransen er knallhard internasjonalt. Det betyr at vi må tørre å satse på både noen veldig høythengende  frukter i tillegg til  de lavthengende. Jeg har tidligere skrevet i lokalpressen om Tromsø som Universitetskommune 3.0 i samarbeid med universitetet. Utviklingen er gledelig på flere områder og det øker vår attraktivitet. Prophylix  Pharma er et firma bygget på  glimrende forskning ved UiT og UNN gjennom tiår. Vi  etablerte et kommersialiseringsystem etter lovendringen  i  2003  ved UiT og Norut. Nå har Prophylix Pharma utviklet medisin som redder liv. Rettighetene er nå solgt  til  USA og det bringer betydelige summer til gründere og innovasjonsmiljøret i Tromsø .

3) Kommunen må fortsette å holde orden i eget hus . Det gjelder økonomien og det gjelder tilbud av tjenester , de lovpålagte og alle de andre. Arbeiderpartiet gjør dette ved å sette Gunnar Wilhelmsen som ordfører i spissen for et meget erfarent og dyktig team. Gruppeleder Jarle Heitmann har vært suveren i sin håndtering av kontrasterende synspunkt innad i partiet og i samhandlingen med SV og Rødt i denne perioden.  Det gjør man ikke uten betydelig kunnskaper, erfaring  og personlige egenskaper. Heitmann er med, høyt på Arbeiderpartiets liste.  Å øke Tromsøs attraktivitet 2019- 2023 handler om å tiltrekke seg nye innbyggere, men like mye å beholde de som er her.  Siden 2010 er Tromsø i følge SSB statistikk  på nasjonstoppen i etablering av private bedrifter . Denne utviklingen, som jeg finner det naturlig å se i sammenheng med Stoltenberg II aktive nordområdeåolitikk fra 2005 -2013, må fortsettes . Mange høyt utdannede og spesialiserte yrkesaktive bor gjerne sammen og det må finnes arbeid for begge i vår kommune . Kommunen må sørge for barnehager og skoler av beste kvalitet som nåes med ikke-forurensende, klimanøytral  transport. Det er verd å merke seg at den gode utviklingen av privat næringsliv har funnet  sted med det gamle styringsparti Arbeiderpartiet og SV og Rødt i ledelsen.

4) Innbyggerne i vår vidstrakte kommune må ikke bare ha noe å leve av, men også mye å leve for. Arbeiderpartiets medlemmer og nominerte har mange som brenner for kulturlivet. Ofte betyr det at man må tørre å satse økonomisk med investeringer, lån og garantier som kan virke usikre og skremmende  i forkant. Erfaring tilsier at det har alltid lønt seg. Vi må være dyktige i å få staten og andre eksterne aktører med på spleiselag.  Universtitetskommunen3.0  er også i denne sammenheng merkevare for mye av kulturlivet som øker bolyst og attraktivitet .Sammen med Venstres Jonas Stein fikk jeg på vegne av Arbeiderpartiet til et kommunestyrevedtak i denne perioden på å fremme bygging av et nytt konserthus som gir Arktisk Filharmoni likestilte øving- og konsertkvaliteter som Bodøs fantastiske Stormen. Vi har en firepunktsplan for Mack øst :Tromsø museum, Musikkkonservatoriet  til UiT Norges arktiske universitet, konserthus og hotell nær Sør- sjeteen. Det blir helt magisk men det kreve politikerne med vilje og evne til å strekke seg.

5) Vi må ha ambisjoner for kommunen . Vi må tørre å ville mest. Etableringen av Universitetet i Tromsø for 51 år siden har gitt oss et utgangspunkt for at det er realisme i ambisjoner. Arbeiderpartet var i ledelsen av regjeringen  som i 1993 etablerte Barentssekretariatet i Kirkenes som var  en helt ny type delegering av utenriksdepartementets aktivitet til grensen mot Russland. Iikeledes var det Arbeiderpartiets jonas Gahr Støre som sammen med Hillary Clinton fikk i stand at Arktisk råds sekretariat i 2011 ble vedtatt lagt til Tromsø .

Inspirasjonen fra disse  to utenriksministrenes besøk i Tromsø juni 2012 tok jeg med meg i 2015 da jeg ble valgt til ordfører. De kalte byen vår Arktisk hovedstad. Det har vi  arbeidet med og har tilsatt en meget kompetent administrativ medarbeider. Den arktiske  hovedsstad var også rammen for arrangementet 31.august der Norad, Universitetet og Tromsø kommune gikk sammen om markering av FNs bærekraftsmål med vandring opp Fløya.

Som ordfører har Kristin Røymo fanget  opp og båret videre mange slike faner på en fremragende måte. Hun har turt å løfte ambisiøse tiltak og har hatt en avgjørende rolle i etableringen av Arctic Mayors  Forum som løfter det lokale demokrati inn i det panarktiske utviklingsarbeidet . Jeg har fått tillit til å lede langsiktige prosjekter: Samarbeid med Karlsøy,Lyngen og Storfjord om kommunereformen, Flyplassutvalget, Marint og Maritimt Forum, Storbymarin, Regionrådet for Tromsøregionen, Næringsplan for Tromsøregionen, Arctic Frontiers, og sammen med Kristin, Arktisk hovedstad. Det blir ikke de store overskriftene av slikt, men det er viktig for å bygge tillitsfulle relasjoner internt i kommunen, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Arbeiderpartiets to ordførere i denne perioden Kristin Røymo og jeg har gitt det høy prioritet og dermed lagt viktige føringer inn i neste periode.

6) Politisk samarbeid har vært prioritert så langt og må fortsette. Erfaringene jeg høstet som rektor ved Universitetet i Tromsø med samarbeid med den rødgrønne regjeringen Stoltenberg II fra 2005-2013 viste meg betydningen av komplementaritet i Nordområdepolitikken. Jeg har skrevet før om hvordan regjeringen med Arbeiderpartiet i førersetet hadde et SV på laget som sørget for svære utbygginger i Universitets-og høgskolesektoren i nord fordi mottoet for satsingen var: kunnskap er navet. Senterpartiet sørget for at hele Nord-Norge nøt godt av det ved å bevilge hundrevis av millioner kroner til Forskningsløft i Nord.

Sammen har Arbeiderpartiet, SV og Rødt ledet Tromsø kommune i fire år . Jeg har opplevd samarbeidet som godt. Det har vært harde diskusjoner, men de har alltid vært åpne over bordet. Det har vært lojalitet til enighet når vi har blitt enige om det og en uproblematisk uenighet også utad når det var nødvendig. Jeg er sikker på at dette samarbeidet er nøkkelen til fortsatt å lykkes i neste periode. Det utelukker ikke tett dialog og samarbeid med andre partier.

Innenfor en slik forståelse stemmer jeg også nå Arbeiderpartiet fordi jeg mener at det er det partiet som er best i å finne en balanse mellom det å skape og det å dele.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse