Annonse
Debatten om regionreformen i nord lider av gamle myter. Vestlendingene og trønderne ser muligheter der ledende fylkespolitikere og et flertall av befolkningen i Nord-Norge graver seg ned i gamle myter og forestillinger, som til slutt bare vil skade dem selv og næringslivet i Nord-Norge, skriver Øyvind Hilmarsen

Tromsø har flere gode venner enn man tror

Vestlendingene og trønderne ser muligheter der ledende fylkespolitikere og et flertall av befolkningen i Nord-Norge graver seg ned i gamle myter og forestillinger, som til slutt bare vil skade dem selv og næringslivet i Nord-Norge.

Tove Angell Jensen stiller i Bladet Nordlys 3. oktober spørsmål om Tromsø har venner i Nord-Norge. Det er et godt spørsmål og kommentaren har endel gode momenter i seg, men mangler mye kunnskap om hvordan Tromsø har opptrådt siden 2011. 

Den første kommunen byrådet dro på offisielt kommunalt besøk til etter valget i 2011, var Narvik kommune. Der fikk vi se en kommune og et næringsliv som var veldig opptatt av å se nordover mot Tromsø for økt samarbeid. På statlig nivå, innafor helsesektoren og politiet, var det et allerede godt fungerende samarbeid. Det var viktig for det nye byrådet å støtte opp om dette og spesielt arbeide for at Høgskolen i Narvik valgte å slå seg sammen med UiT Norges arktiske universitet.  Det arbeidet tok flere år, men saken fikk godt resultat, spesielt for Høgskolen i Narvik. 

By-samarbeidet O6 ble dannet i 2012 og omfatter kommunene Alta, Tromsø, Harstad, Narvik, Bodø og Mo i Rana. Daværende ordfører Kai Henriksens i Rana kommune tok initiativet.  Samarbeidet omfatter sterke lokalsamfunn i vekst, der omkring halvparten av innbyggerne i Nord-Norge lever sine liv. I O6 samarbeides det omkring samferdsel, Arctic Race, næringsutvikling mm. Det ble også drøftet samarbeid på administrativt nivå mellom kommunene. Dette samarbeidet har vi sett lite til etter kommunevalget i 2015, men er en ypperlig arena for samarbeid i Nord-Norge. Dette arbeidet bør forsterkes, ikke nedprioriteres, slik tidligere byrådsleder og nå sittende ordfører Røymo i Tromsø har gjort. 

I Tromsø-regionen har Tromsø kommune et bredt samarbeid med kommunene omkring. Det kan nevnes området som kultur, renovasjon, brann og redning, landbruksfeltet mm. Aurora Kino IKS er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Alta kommune og Sør-Varanger kommune, som også drifter kinoen i Narvik. Tromsø kommune eier Nord-Norges Opera og symfoniorkester AS (NOSO) sammen med Bodø kommune. Det har vært et godt samarbeid og Tromsø kommune måtte faktisk bidra til finansieringen av Stormen i Bodø, gjennom økte driftskostnader i NOSO. Men det ble gjort til det beste for kulturlivet i Nord-Norge og med glede. 

Tromsø kommunestyre la hele landbruksforvaltningen sin til Balsfjord kommune. Dette ble gjort fordi kommunene ønsket å samle den landbruksfaglige kompetansen i fylkets største landbrukskommune. Dette gjorde vi på tross av både de ansatte og landbruksnæringen i Tromsø sine protester. Tromsø har sammen med nabokommunene arbeidet godt sammen i byregionprosjektet. Tromsø var igjennom kommunearbeidet veldig åpen for å slå seg sammen med sine nabokommuner, dersom naboene ønsket det. Og dette på tross at noen av disse kommunene er svært gjeldsbelastet. Med godt utbygde samferdselsløsninger, ville det ikke være mere en to timers kjøring til og fra kommunesentrene i Storfjord, Balsfjord, Lyngen, Karlsøy og Tromsø. Da er det viktig å legge til at det tar fire timer å kjøre på tvers av Tromsø kommune i dag. Gjennom RDA-ordningen har også næringslivet i Tromsø bidratt til å realisere mange prosjekter i andre kommuner som f.eks. Næringsparken på Finnsnes og den nye giganthallen på Rustahøgda i Målselv kommune. Det finnes mye godt samarbeid, som ikke er så godt kjent.

Min påstand er at Tromsø kommune har flere venner enn mange går rundt og tror. De som ikke er så glad i Tromsø finnes kanskje på det regionale fylkesnivå, både i Troms, Bodø og Finnmark, selv om jeg i min regjeringstid som byrådsleder stort sett hadde et godt samarbeid med Troms fylkeskommune. 
Debatten om regionreformen i nord lider av gamle myter. Vestlendingene og trønderne ser muligheter der ledende fylkespolitikere og et flertall av befolkningen i Nord-Norge graver seg ned i gamle myter og forestillinger, som til slutt bare vil skade dem selv og næringslivet i Nord-Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse