Annonse
Det er mange som ser at et tvangssammenslått Troms og Finnmark fylke vil drives mellom Finnmark og Nord-Troms sine interesser og Tromsø sine interesser. Taperen vil i en slik «konfliktlinje», bli Sør-Troms, skriver Steinar Sæterdal. Foto: Yngve Olsen

Tromsø kan vinne fremtiden med raushet og samarbeidsvilje

Den potensielle tragedien som nå utspiller seg, kan komme på et bedre spor om Tromsø kunne vist den raushet og samarbeidsvilje det ville vært å foreslå at Nord-Norge alternativt burde deles etter tiltakssonen, slik at Nord-Troms blir en del av Finnmark, og pekt på Bodø som fylkeshovedstad for et sammenslått Troms og Nordland.

Det som utspiller seg mellom Troms og Finnmark er en tragedie for Nord-Norge. Uansett vil Tromsø og Bodø bli vinnere, utfordringen er alle de andre mulighetene Nord-Norge har og som vil få en tyngre vei frem mot realisering slik det nå utvikler seg.

Om den pågående prosessen ender opp med en tvangssammenslåing mellom Troms og Finnmark, vil det bli et særdeles ulykkelig ekteskap for alle parter. Når ordføreren i Harstad og Helge Eriksen, en sentral nestor i Høyre i samme by, offentlig gir uttrykk for at en bør vurdere å vende blikket sørover mot Nordland bør det «ringe noen bjeller» hos noen lenger nord. Det er mange som ser at et tvangssammenslått Troms og Finnmark fylke vil drives mellom Finnmark og Nord-Troms sine interesser og Tromsø sine interesser. Taperen vil i en slik «konfliktlinje», bli Sør-Troms. Da handler det ikke bare om administrasjonens lokalisering, men mer hvilke politiske utfordringer som vil være i fokus.

Det beste ville vært ett Nord-Norge. Det er per dato urealistisk, og Nord-Norge vil bli delt i to. Med et slikt utgangspunkt burde noen i Tromsø tatt initiativet til å tenke alternativt. Det tror jeg ville vært til fordel både for seg Tromsø og for Nord-Norge. De burde relansert alternativet som ble skissert da Nord-Norge skulle deles i to. Her ble det foreslått at nordre del av Troms, skulle overføres til Finnmark og at resten av Troms ble slått sammen med Nordland. Det ville gitt to «homogene» fylker i nord, både kulturelt og næringsmessig. Det ville også ført til at Bodø og Tromsø, når de i dette alternativet ligger i samme fylke, måtte samarbeidet for å få politisk gjennomslag. Det ville gitt helt andre muligheter for aksen Narvik – Harstad – Lofoten/Vesterålen og det tunge industri- og havbruksområdet på Helgeland ville neppe sett seg tjent med å orientere seg sørover til Trøndelag.

Den potensielle tragedien som nå utspiller seg, kan komme på et bedre spor om Tromsø kunne vist den raushet og samarbeidsvilje det ville vært å foreslå at Nord-Norge alternativt burde deles etter tiltakssonen, slik at Nord-Troms blir en del av Finnmark, og pekt på Bodø som fylkeshovedstad for et sammenslått Troms og Nordland, vel vitende om at Tromsø uansett vil være den største vinneren i nord. En slik gest kunne  gitt grunnlag for bedre harmoni i nord. Det trengs skal Nord-Norge vinne fremtiden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse