Annonse
Jeg er svært overrasket over det som nå kommer frem om ordfører Gunnar Wilhelmsens møte med adm.dir.  i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, skriver Rødt-representant Jens Ingvald Olsen i Tromsø kommunestyre. (Foto: Nordlys arkiv)

Tromsø kommune er ikke et enkeltmannsforetak

... det er tydeligvis behov for en større opprydning om ivaretaking av ordførerrollen...

Dersom ordføreren i Tromsø representerer kommunen overfor en annen part må det sjølsagt sikres notoritet(dokumentasjon). Det gjøres for eksempel ved at kommunedirektøren er representert i møtet, enten i egen person eller en i administrasjonen som repreresenterer kommunedirektøren. Kommunen har blant annet et eget eierteam i administrasjonen som håndterer kommunenes eierskap på en profesjonell måte. Dette ble etablert for omlag 3 år siden, nettopp for å sikre notoritet og kontinuitet på vegne av kommunens (og innbyggernes) eierinteresser. At det lages et notat fra møter vil være normalt. Et notat som vil kunne være internt, eller at det ikke er av sensitiv karakter og vil være offentlig tilgjengelig for innsyn. 

Når ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har hatt møte med adm.dir. Daniel Skjeldam i Hurtigruten på vegne av Tromsø kommune, skulle sjølsagt kommunedirektøren vært representert, ikke med eierteamet siden kommunen ikke lenger har eierskap i Hurtigruten, men kanskje kommunelegen siden temaet tydeligvis var korona-saka. Ordføreren har tidligere denne uka kommentert habilitetsspørsmålet i Nordlys, og uttrykt at han kun gir informasjon om smittesituasjonen og kommunens håndtering av denne, og det er kommunelegen som tar beslutninger. 

I intervjuet i Nordlys fredag om møtet med Skjeldam sier imidlertid Gunnar Wilhelmsen også, og det helt uoppfordret, at han nylig også har hatt et viktig lunsjmøte med direktøren i  Troms Kraft AS, der det heller sjølsagt ikke ble laget noe notat. Tromsø kommune eier 40% av aksjene i Troms Kraft as, og er nest største aksjonær. Troms Holding as, som fylkeskommunen kontrollerer eier de resterende 60%. Det er svært oppsiktsvekkende dersom G.Wilhelmsen har møtt alene i dette viktige møte, som han sjøl benevner det, uten av kommunen har vært representert med noen fra eierteamet eller kommunedirektøren sjøl.  
Jeg har hatt oppfatning av at Gunnar Wilhelmsen i de 10 månedene han har vært ordfører har håndtert habilitetsspørsmålene på en god måte. Og ikke minst har både han, administrasjonen og kommunens øvrige ansatte håndtert de siste månedenes korona-krise svært bra.

Jeg er derfor svært overrasket over det som nå kommer frem om ordfører Gunnar Wilhelmsens møte med adm.dir.  i Hurtigruten, Daniel Skjeldam. Men det er tydeligvis behov for en større opprydning om ivaretaking av ordførerrollen, særlig ut fra ordførerens egen beskrivelse av lunsjmøte med adm.dir. i Troms Kraft.
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse