Annonse
Dere er hjertelig velkomne til Vikran for å se på tomten som ligger i naturskjønne omgivelser og med nydelig utsikt til Kvaløya og Tromsø, skriver utviklingslaget på Vikran i brevet til kommunen.

Tromsø kommune må bygge nytt sykehjem på Vikran!

åpent brev til Tromsø kommune

Viser til vedtektene til utviklingslagene I Tromsø kommune, §2 - Utviklingslaget skal, i samarbeid med kommunen, arbeide for:

  • å stimulere til næringsutvikling i bygda, gjennom å hjelpe etablerere og ellers legge til rette for bedre utnyttelse av lokale ressurser og muligheter. 
  • å iverksette andre tiltak for bygdeutvikling som utviklingslaget finner ønskelig.  

Med utgangspunkt i disse punktene tillater vi oss å komme med følgende oppfordring og ønske for Vikran i saken om Kvaløysletta sykehjem.

Vikran utviklingslag har registret at kommunestyret 26. mai utsatte saken om renovering og/eller bygging av Kvaløysletta sykehjem, og i Nordlys 19. mai 2020 sa ordfører Gunnar Wilhelmsen dette:

«Deretter påpekte Wilhelmsen at det også kan bli snakk om å bygge sykehjemmet på Kvaløysletta på et annet sted enn der dagens sykehjem ligger.

- Det er ikke sikkert at vi skal bygge det sykehjemmet der det står i dag. Dette er indrefileten, og vi har andre tomter på Kvaløysletta, sa Wilhelmsen.

Han antydet dermed at kommunen kan komme til å rive dagens sykehjem, og deretter utvikle tomta slik at den gir best mulig gevinst for kommunen.»

Utviklingslaget kan informere kommunen om at det ligger en kommunal tomt på 134 mål på Vikran, og vi forslår i tråd med vedtektene til utviklingslagene at kommunen bygger nytt sykehjem/ bo og velferdssenter på denne tomta. Så kan brukerne på Kvaløysletta sykehjem flytte til dette sykehjemmet/bo- og velferdssenteret mens kommunen renoverer eller bygger nytt på Kvaløysletta.

Det er grunn til å tro at kommunen vil ha større mangel på sykehjemsplasser etter hvert som årene går og det blir flere og flere eldre og pleietrengende. Dermed er det ikke nok med et sykehjem/bo -og velferdssenter i tiden fremover.

Vikran utviklingslag har siden 23. juni 2013 jobbet med å få Tromsø kommune til å avsette den nevnte tomten til helseformål, men dette har ikke utviklingslaget lykkes med ennå. I tillegg har utviklingslaget ei arbeidsgruppe som jobber med å få kommunen til å bygge et bo og velferdssenter på Vikran. Gruppa har hatt møter med de ulike politiske lederne i 2018/2019 der de har lagt fram Vikran utviklingslag sitt forslag til vekst og utvikling i bygda ved å bygge et bo og velferdssenter. Dette senteret mener vi skaper arbeidsplasser som igjen gir økt vekst i bygda.  

Utviklingslaget imøteser tilbakemelding fra Tromsø kommune på dette innspillet med stor interesse, og dere er hjertelig velkomne til Vikran for å se på tomten som ligger i naturskjønne omgivelser og med nydelig utsikt til Kvaløya og Tromsø. 

Med vennlig hilsen Vikran utviklingslag

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse