Annonse
Et kommunalt forvaltningsansvar er et bedre utgangspunkt for lik behandling av innbyggerne, samtidig som Kirken skal slippe å opptre som et serviceorgan for ikke-medlemmer, skriver Gunnar Albrigtsen i Human-Etisk Forbund. (Foto: HEF)

Tromsø kommune må overta gravferdsansvaret

Når det religiøse mangfoldet i folket er så stort, er det ikke lenger naturlig at ett av trossamfunnene har ansvaret for alle begravelser på det skattebetalernes regning. Når Stortinget nå har vedtatt ny lov for tros- og livssynssamfunn må Tromsø kommune gå foran for å overføre gravferdsmyndigheten fra Kirken til kommunen.

Det er en levning fra fortiden at ett av landets mange tros- og livssynssamfunn har ansvaret for å gravlegge alle landets innbyggere. Hvorvidt den avdøde tilhørte eller ønsket en seremoni fra dette trossamfunnet, har ikke hatt betydning. Det var mer forståelig at Den norske kirke hadde dette ansvaret når nær sagt alle var medlem av trossamfunnet, men det er lenge siden dette var en realitet. Undersøkelser tilsier at bare halvparten ønsker å ha en begravelsesseremoni i regi av Kirken, og tallene for medlemmer og brukere av trossamfunnets seremonier viser stadig synkende tendenser. Det er på høy tid at oppgaven utføres av det offentlige.

Et kommunalt forvaltningsansvar er et bedre utgangspunkt for lik behandling av innbyggerne, samtidig som Kirken skal slippe å opptre som et serviceorgan for ikke-medlemmer. En kunne tenke seg at dette ville medføre at kommunen hadde måttet overta enda en arbeidsoppgave, som koster penger for kommunen. Sannheten er at dette allerede koster penger for kommunen. Penger som kommunen overfører til Kirken for at de skal utføre denne oppgaven for kommunen.

Det er samtidig ikke bare i Tromsø kommunen bør overta denne oppgaven, det bør alle landets kommuner gjøre. Samtidig må noen gå foran. Enkelte kommuner, som Oslo, har hatt dette ansvaret en del år uansett, nå er det Tromsø sin tur. Human-Etisk Forbund mener gravplassforvaltningen burde gjøres kommunal og livssynsnøytral over hele landet. Det er ingen hemmelighet om at det er problemer knyttet til dagens ordning. Særlig med tanke på å ivareta minoritetenes særskilte behov ved gravferd. Dette har tidligere blitt dokumentert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) som grundig har gått gjennom utfordringene knyttet til gravferd.

Frem til nå har det vært slik at om en kommune har ønsket å overta gravferdsmyndigheten så har det vært opp til Kirken om de er villige til å gi slipp på dette ansvaret. Med vedtaket om ny kirkelov med tilhørende endringer i blant annet gravferdsloven, gjelder ikke dette lenger. «Etter søknad fra kommunen kan fylkesmannen fastsette at ansvaret som lokal gravplassmyndighet etter loven skal ligge til kommunen».

Tromsø kommune bør være mangfoldet og sitt ansvar bevisst. Kommunen bør derfor snarest overta ansvaret for å gravlegge kommunens innbyggere og vedlikeholde kommunens gravplasser.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse