Annonse
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tromsø KrF ønsker tiltak for bedre psykisk helse blant barn og unge

De fleste unge i Tromsø har god fysisk og psykisk helse. De er optimistisk med tanke på egen fremtid og har en aktiv fritid med organiserte fritidsaktiviteter, sosiale medier og er sammen med jevnaldrende i hverdag og trening. Ungdataundersøkelsen fra 2018 viser en del om hvordan barn og unge i Tromsø kommune har det. Mange av dem har det fint og synes at hverdagen fungerer greit. Men hele 20 prosent av ungdommene sier de er plaget med ensomhet. Nesten 30 prosent av jentene sier de har psykiske plager og at de har forsøkt å skade seg selv. 41 prosent av dem føler et press på å se bra ut eller å ha en fin kropp. Guttene oppgir mindre plager psykisk, men det er flere gutter som sliter enn tidligere.

Tromsø KrF ønsker å sette økt fokus på psykisk helse blant barn og unge. Det skal være trygt og godt å vokse opp i Tromsø kommune. Derfor vil vi at skole og barnehage skal vektlegge betydning av god psykisk helse enda høyere. Det er viktig at vi tar dagens utfordringer på alvor og har derfor en rekke konkrete forslag som vi mener vil være viktige bidrag.

  1. Tromsø KrF vil sikre gode og varierte fritidsaktiviteter som å sørge for at det finnes fritidsklubber i alle bydelene.
  2. Vi ønsker å tilrettelegge for uorganiserte aktiviteter i bydelene som f.eks. tuftepark, muligheter for sykkel, skating, skiaktiviteter og ulike ballaktiviteter.
  3. Helsesykepleiere må få mulighet til å snakke om et naturlig kroppsbilde som en del av seksualundervisningen.
  4. Antall helsesykepleiere bør økes slik at disse daglig er tilstede på ungdomsskolene og 3 dager i uken på barneskolene. Vi er også opptatt av å rekruttere flere mannlige helsesykepleiere.
  5. Tilgjengelige helsesykepleiere på byens kjøpesenter er også et tiltak vi ønsker å prøve ut vurdere nærmere. 

Vår neste generasjon må i større grad få oppleve at vi ser dem og verdsetter dem. La oss derfor vise både gjennom holdninger og bevisste politiske valg, at vi prioriterer dem. Dersom vi ikke prioriterer det som er viktigst, vil det få svært negative konsekvenser for oss ved neste korsvei. Våre barn og unge er svært verdifulle. Tromsø KrF ønsker å vise dette gjennom våre prioriteringer og hvor vi bruker kommunens ressurser. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse