Annonse
I Norge ligger vi om lag ti år etter Sverige og fem år etter Danmark i forhold til protonbehandling. Det er viktig og riktig at Oslo og Bergen skal få protonsentre. De vil stå ferdig etter 2022 en gang. Nå er tiden inne for at vi skal reise debatten om at også Tromsø og Trondheim skal få egne protonsentere, skriver Tomas Norvoll. Bildet viser "vanlig" strålebehandling på UNN. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Tromsø må få eget Proton-senter

Vi skal feire åpningen av PET-senteret. Samtidig er det riktig at vi nå løfter debatten om morgendagens kreftbehandling i Nord-Norge.

I 2016 fastslo styret i Helse Nord at hvis vi i dag sto med et valg mellom å innføre strålebehandling eller protonbehandling mot kreft, er det grunn til å tro at «mange protonsentre ville bli bygget i stedet for stråleterapisentre med fotonbehandling.» Vi skal lytte til styret i Helse Nord.

I dag er det sånn at mellom 12 og 17 prosent av kreftpasientene som behandles med stråleterapi vil kunne få en kvalitetsmessig bedre behandling med protonbehandling.

Vi er mange som kjenner noen som enten er rammet av kreft eller som er pårørende til noen med kreftsykdom. Jeg tror alle som er i en slik situasjon er enig om at det er viktig å redusere langtidsskader og bidra til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom.

Vi vet at protonbehandling er mer skånsom enn vanlig strålebehandling. Det gjør denne behandlingen godt egnet særlig for barn og unge ved at de får mindre senvirkninger. Flere unge pasienter vil altså i større grad bli i stand til å fullføre skole og delta i arbeidslivet og leve fullverdige liv. Men også unge voksne og i noen tilfeller eldre kan få store helsegevinster.  

Tromsø og Trondheim

Det er alltid krevende å prioritere enkelte behandlingsformer opp mot hverandre. Et protonsenter i Tromsø vil naturligvis koste penger. I denne diskusjonen må vi ikke glemme at et protonsenter vil sikre at flere skal kunne overleve og kunne leve lengre med kreft. I tillegg til at livskvaliteten for kreftpasienter og pårørende vil øke. 

I dag finnes det ikke tilbud om protonbehandling i Norge. I 2015 var det derfor kun 50 nordmenn som fikk protonbehandling i utlandet. Det finnes mange pasienter som med sikkerhet kunne ha nytte av protonbehandling, men som av ulike grunner ikke blir sendt til behandling. Flere protonsentere vil gi flere pasienter som vil få riktig behandling. Og med det flere som vil leve lengre med sin kreftsykdom, få redusert senskader og bedre livskvalitet i Nord-Norge.

I Norge ligger vi om lag ti år etter Sverige og fem år etter Danmark i forhold til protonbehandling. Det er viktig og riktig at Oslo og Bergen skal få protonsentre. De vil stå ferdig etter 2022 en gang. Nå er tiden inne for at vi skal reise debatten om at også Tromsø og Trondheim skal få egne protonsentere.

1. juni feirer vi åpningen av PET-senteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Dette er en merkedag for Nord-Norge. Med dette senteret går vi fra å kunne utføre 500 PET-undersøkelser i Nord-Norge, til 3000 årlig. Det er altså en seksdobling.

Nå kan vi i Nord-Norge langt tidligere avdekke kreft. I tillegg til en del andre sykdommer. Det vil redde liv. Og det vil gi bedre livskvalitet til mange flere pasienter og pårørende. Det markerer en ny tidsepoke innen kreftbehandling i Nord-Norge.

Jeg mener PET-senteret på mange måter viser hvordan Helse Nord skal fungere. Spesialisert kompetanse skal bygges opp ved universitetssykehuset. Mens kompetanse som blir mer tilgjengelig skal rulles ut til de andre sykehusene i helseforetaket.

Vi skal feire åpningen av PET-senteret. Samtidig er det riktig at vi nå løfter debatten om morgendagens kreftbehandling i Nord-Norge. Da mener jeg vi må være tydelig på at det er riktig med et eget protonsenter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. PET-senteret burde sees som et første steg på vegen mot et eget protonsenter i Helse Nord.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse