Annonse
RAMMES AV KUTT: Nå trengs det tverrpolitisk støtte for å berge viktige arbeidsplasser i Tromsø, blant annet her hos forskningssjef Kjell Arild Høgda og Norut.

Tromsø må mobilisere

Tromsø har bygd opp forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse som nå rammes gjennom kraftige kutt i statsbudsjettet.

Alle partiene på Stortinget støttet i 2013 stortingsmelding nr. 32 ”Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte”. I meldingen blir det slått fast at romvirksomhet har stor samfunnsmessig og næringsmessig betydning for Norge.

Dette var store ord, men tre år senere har festtalene i stortingsmeldingen fått en ganske hul klang. For nå må romindustrien i Tromsø konstatere at dette ikke følges opp i årets statsbudsjett. Problemet er at det blir adskillig mindre penger til å delta i de ulike programmene som er knyttet til den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Og det er her de store mulighetene for næringsutvikling befinner seg.

Blant de som er bekymret er forskningssjef Kjell Arild Høgda i det nordnorske forskningsselskapet  Norut, som gjennom mange år har bygd opp et internasjonalt ledende miljø innenfor jordobservasjon, med base i Tromsø. Også Andøya og Svalbard er store innenfor romfart og vil bli rammet.

Høgda sier at Regjeringens budsjettforslag vil skape store utfordringer for den videre utviklingen av romindustrien i Norge, med bortfall av 300 arbeidsplasser, og at flere av de som forsvinner vil være i Tromsø. Kjell Arild Høgda frykter for bortfall av inntektsbringende kontrakter både for næringsliv og forskningsmiljøer i Norge.

I det store bildet svekker budsjettkuttene troverdigheten til regjeringen innenfor flere områder som Høyre og Frp selv har utpekt som sine satsingsområder, blant annet nordområdene, samfunnssikkerhet og ikke minst industriutvikling basert på det grønne skiftet og omstillingen fra et oljedrevet næringsliv.

Det er positivt at det ser ut til å være et politisk engasjement for å få endret budsjettrammene som foreligger. Vi er helt enige med SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes i at det opplegget som regjeringen har lagt frem er særdeles dårlig næringspolitikk fordi avkastningen er så god. Beregninger fra Menon viser at hver offentlig krone som investeres i ESA gir fem kroner i omsetning.

Men her trengs det bred tverrpolitisk innsats for å oppnå endringer i revidert statsbudsjett. Det kan være en fordel at Høyres tidligere byrådsleder i Tromsø, Øyvind Hilmarsen, nå har gått tilbake til sin jobb som leder for Senter for fjernmåling i Tromsø, som utnytter teknologi og informasjon fra satelitter og ubemannede fly. Dersom Hilmarsen har gode kontakter i eget parti, må han nå bruke dem for hva de verdt.  

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse