Annonse
TIL TROMSØ: Angrepsubåten Seawolf har en prislapp på tre milliarder amerikanske dollar og kan bli et fast innslag i Tromsø de neste årene. Foto: US Navy

USA og NATO trygger vår sikkerhet

Det har i lang tid vært strid om tilstedeværelsen for reaktordrevne amerikanske ubåter i Tromsø. Regjeringen ønsker at ubåtene skal ta i bruk et industriområde på fastlandet i Tromsø kommune.

Det kommunale foretaket Tromsø Havn har på bakgrunn av dette inngått en muntlig avtale med US Navy om å benytte den nye havna på Tønsnes som logistikkhavn for ubåtene.

Tromsø Havn har investert 12 millioner kroner for å legge til rette for anløp, en sum som i sin helhet skal dekkes av USA. Men et flertall i kommunestyret har sagt nei til å ta i bruk Tønsnes til det planlagte formålet, dermed kan pengene være bortkastet.

USA ønsker også å ta i bruk den nedlagte basen Olavsvern, ifølge flere reportasjer her i avisa dreier det seg om forhåndslagring av materiell og forsyninger, og som mulig anløp for marinefartøyer.

Saken er sammensatt, men den illustrerer i alle fall to forhold. For det første at det var en grov feilvurdering da et flertall på Stortinget i 2009 vedtok å legge ned Olavsvern. Forsvaret solgte basen til private investorer, en av dem Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen, som er en av flere som nå kan tjene store summer på salg av anlegget.

Det andre er at det er skapt et etterlatt inntrykk i nasjonale medier av at Tromsø ikke ønsker allierte militære fartøy velkommen i kommunen. Dette er uheldig, fordi vår sikkerhet ene og alene hviler på vårt medlemskap i forsvarsalliansen NATO. Amerikansk tilstedeværelse er helt nødvendig for å ivareta norsk sikkerhet i de store havområdene i nord, der Russland har rustet opp og økt sin militære aktivitet betydelig de siste årene.

Det er bra at mange i Tromsø argumenterer for at planer for beredskap og sikkerhet må være på plass før eventuelle ubåtanløp. Vi trenger risiko- og sårbarhetsanalyser, og det må blant annet forankres og kvalitetssikres hos Helse Nord og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Tromsø har historie og tradisjon som forsvarsby, i likhet med en rekke andre kystkommuner i Nord-Norge. Både Grøtsund Fort og Olavsvern marinebase var i sin tid basert på nært og godt samarbeid med våre allierte i NATO.

I debatten i Tromsø ser det til å mangle forståelse for vår geopolitiske beliggenhet. At Russland kommer til å legge merke til økt NATO-nærvær er jo åpenbart. Men det er også hele poenget, i et historisk perspektiv har det de siste 70 årene vært en garanti for stabilitet og balanse i maktforholdene i nord. 

Vi legger til grunn at Høyre og Arbeiderpartiet går sammen i førstekommende kommunesyremøte og gir et klart signal om at Tromsø ikke har noe ønske om å melde seg ut av forsvaret av Norge. Tilstedeværelse fra våre allierte - også amerikanske ubåter - trygger vår sikkerhet.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse