Annonse
Tromsø er kraftsenteret i nord og vår stemme i regionen og overfor nasjonale myndigheter er viktig. Som ordfører skal jeg ha en klar og tydelig stemme på vegne av Tromsø, men også på vegne av hele regionen, skriver Hans Petter Kvaal.

Tromsø på sitt beste

Jeg kommer alltid til å sette tromsøværingenes behov i sentrum og er ikke opptatt av om tjenestetilbudet leveres av det offentlige eller private, men heller at kommunen benytter seg av alle gode krefter til det beste for tromsøværingene.

Det er mye som er fint med Tromsø, men det fineste er menneskene som bor og lever her. Å få muligheten til å jobbe for at tromsøværingene skal få det bedre, er en mulighet det er vanskelig å si nei til, og derfor ønsker jeg å bli Tromsøs neste ordfører. Det er ingenting som gir mer energi og glede enn å få være med å skape en kommune som folk kan være stolt over.

Tromsø på sitt beste er når vi har en omsorgsfull og inkluderende kommune der vi stiller opp for de som trenger det mest, slik at alle får mulighet til å leve et liv som er preget av trygghet, verdighet, omsorg og forståelse. Ambisjonen til Tromsø må alltid være muligheter for alle og at ingen skal falle utenfor. Barn og unge skal ikke vokse opp i fattigdom, elever som henger etter i skolen skal få tidlig hjelp og tromsøværingene skal få valgfrihet og selv få lov til å bestemme hvordan de vil leve sine liv.

Jeg vil bidra til at vi får en kommune som folk synes det er attraktivt å bo og leve i. Det handler om å legge til rette for et levende kulturliv, idrett for alle, fritidsaktiviteter for barn og unge, friluftsliv og ting som gjør livet spennende og meningsfylt.

Men skal Tromsø være attraktivt kan vi ikke bare ha noe å leve for, vi må også ha noe å leve av. Derfor må Tromsø være en aktiv tilrettelegger for eksisterende og fremtidig næringsliv. Næringslivet må oppleve en kommune som er forutsigbar, handlekraftig og som har en JA-holdning til tromsøværinger med nye ideer som kan bidra til Tromsøs attraktivitet, vekst og utvikling.

Tromsø er på sitt er beste når vi har en effektiv og god kommune. Kommunen er ikke til for seg selv, men for tromsøværingene. Kommunens viktigste oppgave er å levere gode tjenester med høy kvalitet. Som ordfører vil jeg bidra til at alle ansatte i kommunen skal få gode vilkår til å levere det beste for innbyggerne.

Jeg kommer alltid til å sette tromsøværingenes behov i sentrum og er ikke opptatt av om tjenestetilbudet leveres av det offentlige eller private, men heller at kommunen benytter seg av alle gode krefter til det beste for tromsøværingene. Selvsagt vil de kommunale tjenestene være bærebjelken i kommunens tjenestetilbud, men et mangfold vil bidra til enda bedre tjenester til innbyggerne.

En forutsetning for at vi skal klare å levere gode tjenester med høy kvalitet er en sunn kommuneøkonomi og god ledelse. Uten en sunn kommuneøkonomi får tromsøværingene dårligere tjenestetilbud og det er de svakeste som merker det først. Dette har vi sett eksempler på de siste ukene med nedleggelse av korttidsplasser i mellomveien og kommunens natthjem til folk i krise.

Jeg og Høyre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk gjennom å prioritere bedre, jobbe smartere og konsentrere oss om kommunens kjerneoppgaver. Det må alltid være slik at kommunen prioriterer innad før en ber enkeltmennesker og familier om å bidra gjennom økte skatter og avgifter. Skattepengene tromsøværingene bidrar med til kommunen skal forvaltes med respekt.

Tromsø skal ha fremtidsrettete infrastruktur og samferdselsløsninger. Det skal være lett og trygt for tromsøværingene å bevege seg rundt i kommunen, og vi skal legge til rette for boligutbygging og næringsaktivitet. Høyre ønsker utbygging og vedlikehold av veier, flyplasser og havneanlegg. Vi må også investere i og vedlikeholde omsorgsbygg, idrettsanlegg, skoler og barnehager.

En moderne og miljøriktig infrastruktur er en forutsetning for å kunne videreutvikle kommunen og utnytte det potensialet som kommunen har. Vi må bygge de store prosjektene Tromsø trenger. E8 gjennom Ramfjorden, Kvaløyforbindelse via Håkøya, gode kollektivløsninger og tilstrekkelig med gang- og sykkelveier må gjennomføres raskt, men det må ikke være slik at småbarnsfamilier og de som ikke bor i sentrum skal sitte igjen med hele regningen. Tromsø må ha et trafikksystem som fungerer for alle, også de som er avhengig av bil for å få dagliglivet til å gå rundt.

Tromsø er kraftsenteret i nord og vår stemme i regionen og overfor nasjonale myndigheter er viktig. Som ordfører skal jeg ha en klar og tydelig stemme på vegne av Tromsø, men også på vegne av hele regionen. 

Det er sammen vi skaper Tromsø på sitt beste, et Tromsø for deg.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse