Annonse

Tromsø Senterparti vil styrke kystflåten og bosettingen i distriktene

Tromsø er Norges største fiskerikommune med både flest fiskere og flest registrerte fiskefartøy, og den nest største, bare slått av Ålesund når det gjelder landet fisk.

Sjømaten som landes skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna, Tromsø, og distriktene. Fiskeriene bidrar med betydelige skatteinntekter til kommunen og er viktige både for å sikre mat og skaffe verdier. 

Tromsø Senterparti vil sikre livskraftige fiskeridistrikter med gode inntektsmuligheter og lokalt eierskap til fiskerirettighetene. Vi vil at fiskeripolitikken skal utformes slik at den kan bidra til å sikre lønnsomme bedrifter, både på hav og land. Vi ser det som svært viktig å ivareta distriktspolitiske målsettinger om arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Fiskerinæringen skal utvikles ved å bygge på fortrinnet vi har i tilgangen på ferskt råstoff av høy kvalitet og vi ønsker å legge til rette for at mer fisk videreforedles i kommunen.

Kystflåten er viktig for industri og bosetting i distriktene og vi ønsker å videreutvikle og prioritere kystflåten og opprettholde en differensiert og fisker- eid flåte med spredt eierskap. Vi vil arbeide for at kommunen skal være en god samarbeidspartner for de som driver innenfor fiskeriene og sikre tilrettelegging av arealer slik at fiskerinæringen kan utvikles. 

Turistfisket er blitt et tveegget sverd for fiskerikommunen vår. Vi vil arbeide for å legge til rette for det turistfisket som legger igjen verdier lokalt, innenfor  det gjeldende regelverket. Vi mener at en del av turistfisket bærer preg av å være skjult næringsfiske og dermed konkurrerer med kystflåten vår om knappe ressurser. Skjult næringsfiske ødelegger for kystflåten, arbeidsplassene i fiskemottakene og den landbaserte industrien i distriktene. Vi vil arbeide for å stoppe turistfisket som bærer preg av skjult næringsfiske og representerer store verdier.

Tromsø Senterparti er også opptatt av fremtiden til fiskerinæringen i kommunen og i den senere tid er det registrert at flere yngre fiskere igjen vil bli sjarkfiskere. Mange av disse er uten kvote og må få finansiert båt og fiske i åpen gruppe. Det er stor usikkerhet knyttet til dette, siden gruppekvoten er begrenset og kan bli redusert når antallet fiskere øker. I dette tilfellet med stor usikkerhet er det vanskelig å få lån. Vi anser nyrekruttering til fiskeriene som svært viktig for å skape arbeidsplasser og sikre bosetting i distriktene. Vi vil derfor arbeide for nyrekruttering av ungdom til kystfiskeflåten og sikre at de som må starte i åpen gruppe, får sine interesser ivaretatt gjennom kommunens næringsfond.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse