Annonse

-Tromsø setter gress og sykkel foran kollektivfelt

Det er ikke realistisk å tro at stat og fylkeskommune skal inngå en byvekstavtale

Det er svært alvorlig at Tromsø kommunes administrasjon synes å prioritere gress og sykkel framfor effektiv fullverdig toveis kollektivfelt på Stakkevollveien. At en i tillegg framstiller det som om Troms Fylkeskommune som kollektivansvarlig støtter dette framstår som pinlig, uprofesjonelt  og graverende. Dette er med andre ord overhodet ikke noe argument for Tromsø kommunes administrasjons løsning som Byutviklingskomiteen nettopp hadde til behandling, og som kommunestyret får på sitt bord 27 september.

I saken som skal behandles i kommunestyret forledes politikerne i Tromsø til å tro noe som er direkte usant, det kan ikke stå uimotsagt. Videre er det og slik at det er fullt mulig å få til toveis kollektivfelt på strekningen, hvis man prioriterer riktig og det er vilje til det. Blant annet Troms Fylkeskommune har pekt på hvordan det kan gjøres gjentatte ganger, men det er åpenbart ikke tilstrekkelig administrativ vilje i Tromsø kommune til det.

Troms Fylkeskommune og undertegnede har fra første dag det ble kjent at administrasjonen i Tromsø Kommune ønsket å endre på realitetene i tidligere politisk vedtak, som sikret toveis kollektivfelt på Stakkevollan og full framkommelighet for kollektiv, vært tydelige på at det var uakseptabelt for Troms Fylkeskommune som ansvarlig for dagens og morgendagens kollektivtilbud.

Enda verre er det at det vil undergrave arbeidet med Metrobuss og behovet for at svært mange flere skal velge å reise kollektivt i gjennom en formidabel satsing på kollektiv i en byvekstavtale mellom Stat-Fylkeskommune og kommune for Tromsø. En framtidig optimal Metrobussløsning i Tromsø vil for alle praktiske formål kunne regnes som en bybane på hjul og være en forutsetning for persontransport i Tromsø, der Stakkevollveien er en av de absolutt viktigste strekningene. 

Det er ikke realistisk å tro at stat og fylkeskommune skal inngå en byvekstavtale med Tromsø kommune, uten en troverdig satsing på kollektiv som et av hovedelementene. Administrasjonens anbefalte endrede forslag til løsning på Stakkevollveien rissikerer å undergrave grunnlaget for en byvekstavtale og slik sett er denne saken en prøvestein på Tromsø kommunes vilje til å gjøre de prioriteringene som er nødvendige. Administrasjonens forslag står slik sett til stryk. Politisk kan man i Tromsø enda redde saken.

Til de som måtte være i den villfarelse å tro at gange og sykkel skal kunne ta unna de store persontransporten i Tromsø til erstatning for privatbil, er det bare en ting å si: slutt å drømme. Det vil være et optimalt høyfrekvent Metrobusstilbudd uten framkommelighetshindringer som kan og skal løse dette, da Tengs fullverdig toveis kollektivfelt på Stakkevollveien, å tro noe annet er faglig og politisk useriøst.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse