Annonse
OPPSUMMERER: – Det har vært litt av en ferd. Å si at alt har gått på skinner er å ta hardt i. Det har sant å si vært en kronglete skinnegang frem til der vi er nå, skriver byrådsleder Øyvind Hilmarsen her avbildet sammen med gruppeleder Jan Blomseth. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Tromsø styres nå som landet styres

Byrådsleder i Tromsø kommune skriver om de tre årene de har hatt makten i byen.

I dag jobber de borgerlige partiene med å gjennomføre den politikken vi gikk til valg på. Om ikke lenge vil jeg presentere vårt foreløpige politiske regnskap.

I dag er det tre år siden det borgerlige byrådet ble innsatt. Det har vært litt av en ferd. Å si at alt har gått på skinner er å ta hardt i. Det har sant å si vært en kronglete skinnegang frem til der vi er nå. Erfaringer fra Bergen og Oslo, som har modernisert styringssystemet før oss, viser at det tar opptil ti år å få satt systemet skikkelig i sving. I dag, tre år ut i valgperioden, mener jeg vi begynner å se resultater av styringsformen. Nå kan vi konsentrere oss fullt og helt om å innfri våre valgløfter. Overgangen til parlamentarisme handler ikke om mer eller mindre demokrati, men som statsviterne Marcus Buck og Tord Willumsen sier det - det handler om hensiktsmessighet.

Det vi har gjort er at vi har gått vekk fra formannskapsmodellen som vi har hatt siden 1837. Parlamentarismen er innført. Tromsø styres nå som landet styres. Vi har byråd der landet har regjering. Vi har komiteer i kommunestyret på samme måte som på Stortinget. Og vi har et kommunestyre der landet har storting og vi har en ordfører der landet har en stortingspresident. Det har vært ganske  krevende, enten vi har jobbet i administrasjonen, har sittet i kommunestyret, en komite eller i byrådet, å få dette til. Vi alle har fått nye roller, roller som ingen av oss har bekledt før. Du kaster ikke et 177 år gammelt styringssystem over borde uten at det blir krusninger på havet.

Opposisjonen har fått kritikk for å være svak. Såpass at sjefredaktøren i Nordlys har ment at han i demokratiets ånd måtte ty til å gjøre deler av jobben for dem. Det vekte dem fra dvalen. I den senere tid har opposisjonen derfor forsøkt å tegne et bilde av at ingen ting skjer i Tromsø. Et eksempel på dette sto i Nordlys 16. oktober hvor Jens Revold (SV) og Jens Ingvald Olsen (Rødt) refser meg for å ha imøtegått denne svartmalingen. Jeg har vist til hva de borgerlige partiene sammen har gjennomført de siste tre årene. Revold mener det var våre rødgrønne forgjengere (altså blant annet han selv) som har gjort det vi har fått til. Jens Ingvald Olsen blander styringssystemet inn og mener vi kunne gjort det samme i en formannskapsmodell. Midt oppe i dette blogger Pål Julius Skogholt (SV) at byrådet har gjort mye, men at vi har gjort de feile tingene. Alle tar feil.

Noe av det viktigste vi har gjort er å innføre en ja-holdning til dem som vil utvikle noe i Tromsø. Det er ikke gjort i en håndvending. Det er heller ikke gjort gjennom politiske vedtak. Det gjøres gjennom langsiktig og målbevisst arbeid hvor politikk og administrasjon sammen er med på en felles holdningsendring.  Det har vi klart i byrådet, byutviklingsavdelingen, byutviklingskomiteen og i kommunestyret. Dette har byens næringsliv og innbyggere merket seg. Det har etter min mening ikke vært mulig gjennom styringsmodellen kommunen hadde. Ikke alle er enige, men det kan man heller ikke forvente. For de mer strukturkonservative er nye sturkturer såpass slitsomme at de bruker mesteparten av tiden på kritisere systemet i stede for å benytte seg av mulighetene.

I sin søken på å overbevise folk om at lite skjer, tyr opposisjonen til symboler. De tyr til påstander. De borgerlige har innført ja-holdning og fått regulert hele 2.700 nye boliger. Det gir resultater. Tallet for igangsatt boligbyggingen tredje kvartal i 2010, som var siste hele år de rødgrønne styrte, var 46 boliger. Første hele år med borgerlig styring var det samme tallet 232 boliger. De siste tre månedene er det bygd 100 boliger, det er mer enn hva som de rødgrønne fikk bygd i hele 2010. 2014 kommer til å bli et meget godt år for boligbygging.

Det er helt nødvendig med økt boligbygging. Boligprisene er høye og er et problem for mange. Det kan også bli en utfordring for Tromsøs vekst fremover. Vi må dempe prispresset. Derfor har vi hatt ekstra fokus på å få regulert boliger og vi ser det gir resultater. Veldig mange av disse reguleringsplanene har eksempelvis Jens Ingvald Olsen hos opposisjonen stemt mot.

I dag jobber de borgerlige partiene med å gjennomføre den politikken vi gikk til valg på. Om ikke lenge vil jeg presentere vårt foreløpige politiske regnskap. Derigjennom får dem som mener at vi «ikke har fått til en skit» svar på tiltale. Samtidig med at byrådet jobber med marsjordrene fra våre overordnede i kommunestyret, jobber våre partiorganisasjoner med å meisle ut ny politikk. Den som ser på plattformen vi borgerlige gikk til valg på, og vår tiltredelseserklæring, vil se at vi er på god vei med å innfri våre valgløfter. For veien til fire nye år må asfalteres med innfrielse av valgløfter og velgernes tillit til at byen trenger fortsatt borgerlig handlekraft.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse