Annonse
Ved vraket av Tirpitz i Håkøybotn i juli 1946. Foto: Perspektivet Museum / Schrødersamlingen

Tromsø by trenger et krigsmuseum!

Tromsø by har en interessant og mangfoldig krigshistorie, hvorav senkningen av Tirpitz er mest kjent i inn- og utland. Men det er ikke noe sted i byen hvor denne historien fortelles på en helhetlig måte. Tromsø by trenger et eget krigsmuseum hvor også denne delen av byens historie kan formidles til byens innbyggere og det store antallet av turister som nå besøker byen året rundt.

Brødtekstbilder: 
Det finnes som kjent et meget bra og interessant Tirpitz-museum som entusiaster og kjennere har bygget opp over lang tid. Dette ligger imidlertid utenfor selve bykjernen og har begrenset åpningstid, noe som er naturlig ettersom det driver av entusiaster og frivillige, skriver Kjetil Åkra. Foto: Lina Livsdatter
Skeptikere vil kanskje også hevde at et eget bygg for et slikt formål blir for dyrt og har for lite besøkspotensiale? Til dem kan man svare at man må se på dette som en investering i byens framtid og tilbud til turister og byens innbyggere.

Tirsdag den 12. november, var det 75 år siden Hitlers siste slagskip Tirpitz ble senket ved Håkøya ved Tromsø. Dette ble markert gjennom et arrangement i regi av Royal Air Force og inkluderte både en båttur ut til senkningsplassen, noen minneseremonier på stedet, kransenedleggelser og en flyby av seks Safari skolefly fra Bardufoss over stedet kl. 09:52, tidspunktet da Tirpitz kantret og tok med seg nesten 1000 mann i døden.

Det var omtrent 90 mennesker med på denne markeringen, de fleste var unge britiske soldater fra RAF, men det var også flere slektninger av bombemannskapene som senket Tirpitz tilstede og representanter fra Tromsø og Fylkeskommune. Spesielt gledelig var det å se ordfører Gunnar Wilhemsenom bord i båten under minnemarkeringen.

Senkningen av Tirpitz er uten tvil den mest kjente krigshendelsen som fant sted i Tromsø under siste verdenskrig, spesielt i utlandet, noe denne markeringen skulle være et bevis på. Men en ting ble også synliggjort under denne markeringen; det er behov for et krigsmuseum i selve Tromsø by!

Det finnes som kjent et meget bra og interessant Tirpitz-museum som entusiaster og kjennere har bygget opp over lang tid. Dette ligger imidlertid utenfor selve bykjernen og har begrenset åpningstid, noe som er naturlig ettersom det driver av entusiaster og frivillige. Museet ble besøkt av deltagerne på minnemarkeringen, men det hadde utvilsomt vært en fordel om et krigsmuseum om Troms by og omegn hadde hatt sin beliggenhet inne i selve byen. Det burde også strengt tatt være et minnesmerke om Tirpitz-senkningen inne i byen, ikke bare for de tyske mannskapene som omkom under bombingen, men for alle som mistet sitt liv under jakten på stålkjempen, med andre ord også alle de allierte mannskapene. Det har vært uttrykt skepsis mot å minnes de tapte til de som var våre fiender, men jeg tror tiden begynner å bli moden for å bevege seg bort fra et fokus på gamle fiendebilder og heller fokusere på krigens kostnader og forsoningstanken.

Tromsø bys krigshistorie dreier seg imidlertid om langt mer enn Tirpitz! Det er svært mye lokalhistorie fra de kritiske fem krigsårene som skriker om å bli samlet og fortalt på et sentralt sted. Og vi har jo Skattøra sjøflybase, som var viktig for det norske forsvaret både like før og noen år etter krigen i tillegg til å være den største basen for tyske maritime fly i Norge under krigen. Den historien fortjener å bli presentert. Videre har vi den lokale motstandskampen, byens jødiske befolking, evakueringen fra Nord-Troms og Finnmark høsten 1944 og Tromsøs rolle i den og mye, mye annet. Alt dette er ting som kan og bør inkorporeres i et krigsmuseum for Tromsø by. Og det trenger ikke slutte der. Man kan selvsagt også dra inn Den Kalde Krigen og Tromsøs rolle i den.

Skeptikere vil kanskje påstå at man snart må bli ferdig med 2. verdenskrig og at det ikke er behov for nok et minnesmerke og krigsmuseum. Til det er det bare å si at vi aldri kommer til å bli ferdig med 2. verdenskrig, like lite som vi blir ferdig med Vikingene eller Den Kalde Krigen! Historie er historie og må ikke glemmes eller gjemmes.

Skeptikere vil kanskje også hevde at et eget bygg for et slikt formål blir for dyrt og har for lite besøkspotensiale? Til dem kan man svare at man må se på dette som en investering i byens framtid og tilbud til turister og byens innbyggere, ikke minst barn og ungdom som ikke har noe forhold til krigen og dens natur. Man skal selvsagt heller ikke glemme at Tromsø by nå er full av nordlys- og hvalturister, spesielt fra Asia, og man kan ikke unngå å se potensialet et moderne krigsmuseum har når det gjelder å lokke disse til seg. Her må man tenke markedsføring, unike utstillingsobjekter og historier og kreative presentasjonsformer. Etter mitt skjønn, basert på mine besøk på mange ulike krigsmuseer i inn- og utland, vil slike museer alltid ha en universell appell, spesielt når man har spesielle og viktige krigshistorier å vise til. Her kan man kanskje dra litt inspirasjon fra Yamato-museet i Japan, et maritimt museum bygget opp rundt Japans største slagskip Yamato med en 1:10 skalamodell av slagskipet (med en lengde på 26 meter!) som fokuspunkt. Det internasjonale aspektet ved Tirpitz-senkningen kan man heller ikke glemme, muligheten for internasjonalt samarbeid er stor. Det samme gjelder andre aspekter ved Tromsø bys krigshistorie, her var det flere land som spilte en rolle.

Jeg er overbevist om at en krigsmuseum i Tromsø by vil være av det positive. Men vi vet jo at det har vært vanskelig å få til bevaring av krigsminner i byen, eksempelvis Skattøra og splintmuren der, så muligens må det en god del politisk arbeid til før denne iden om et eget krigsmuseum i Tromsø by kan bli realistisk? Og det er etter min mening en realistisk ide! Det kan jo ikke skade med nok en severdighet for byen. Jeg spiller ballen over til byens politikere og innbyggere.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse