Annonse
REGIONSTRID: For Arbeiderpartiets medlemmer og velgere vil uansett spørsmålet om fylkeshovedstad være den første prøvesteinen på om det nye fylket skal være et sentraliseringsprosjekt eller et regionalt utviklingsprosjekt, mener Helga Pedersen.

Tromsø og Vadsø må være likestilt!

Neste helg møtes Finnmark AP og Troms AP i Alta for å vedta valgprogrammet til høstens fylkestingvalg. Programkomiteen har gjort et godt arbeid, med tydelig AP-politikk på en rekke områder. Det Arbeiderpartiet først og fremst vil bli målt på er likevel hvordan man håndterer tvangssammenslåingen mellom Troms og Finnmark. Derfor må programmet tydelig slå fast at tvangssammeslåingen mellom Troms og Finnmark må oppløses dersom AP kommer i regjeringsposisjon etter stortingsvalget i 2021, eller når den parlamentariske situasjonen ligger til rette for det. Dette må være AP sitt klare budskap til velgerne, lokalt og nasjonalt

Mens vi venter på skilsmissen må programmet slå klart fast at Finnmark og Troms skal behandles som to likeverdige partnere i det nye fylket. Det innebærer at Vadsø og Tromsø formelt og reelt skal likestilles som fylkeshovedsteder/hovedsete. Dette handler om fordeling av makt, kompetanse og arbeidsplasser. Vi ønsker at Tromsø som den største byen skal ha selvtillit og raushet nok til å dele med Vadsø. Mens Tromsø sliter med å håndtere befolkningsveksten opplever Vadsø stagnasjon. Det er negativt for utviklingen i hele østfylket. Tromsø ville ikke hatt den veksten man nå opplever om det ikke nasjonalt hadde vært politisk vilje til å legge universitet, tunge forskningsmiljø og forvaltningsmiljø til Tromsø. Nå ønsker vi at Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark skal vise samme evne og vilje til å utvikle alle deler av det nye fylket.

Det er all grunn til å minne om den strategiske betydningen Øst-Finnmark har. Det er bred enighet om å øke den militære tilstedeværelsen i nord. Men det vil være helt feil signal til omverdenen om man øker den militære tilstedeværelsen samtidig som man trapper den den øvrige tilstedeværelsen av offentlige myndigheter i Øst-Finnmark. I tillegg til signaleffekten, så er det også viktig at man styrker – ikke svekker – vår beredskapsevne ved større ulykker eller andre alvorlige hendelser på russisk eller norsk side. I et sikkerhetspolitisk bilde der cyberforsvar og hybridkrig er hyppig benyttede begreper, så kan man ikke undervurdere betydningen av offentlig tilstedeværelse, sterke fagmiljø og ikke minst beslutningskompetanse i både fylkeskommunen og statlige etater lokalisert i Øst-Finnmark.

Øst-Finnmark har et stort potensial for næringsutvikling. Arbeidet med å skape nye arbeidsplasser vil imidlertid settes tilbake dersom nedbyggingen av kompetansemiljøene innen ulike deler av offentlig forvaltning fortsetter. Det handler om å ha et mest mulig komplett arbeidsmarked, der tilflytting fordrer at man kan tilby jobb til både mor og far, eller at man kan pendle til nabokommunen. For hotell, byggebransje, konsulenter, butikker og øvrig næringsliv i Tana er det dessuten viktig - som for næringslivet i Tromsø - å ha offentlig sektor som kunde.

I regiondebatten har det vært brukt store ord om hvilke muligheter regionreformen skulle gi oss. Sett fra Tana er det svært vanskelig å få øye på hva det konkret betyr. Tvert imot opplever vi at vi nå må bruke uforholdsmessig mye tid og ressurser på å beholde det vi har. Vi ønsker først og fremst å utvikle, ikke kjempe mot avvikling!

For Arbeiderpartiet i Finnmark og i Troms vil håndteringen av regionreformen være en lakmustest på om vi mener alvor med sentrale begreper som «solidaritet» og at «alle skal med». Dersom Vadsø ender opp med å bli en nr 2-by Øst-Finnmark en filial i det nye storfylket, så vil det legge føringer på lokalisering av annen offentlig (og dermed også privat) virksomhet. For Arbeiderpartiet er derfor dette et viktig veivalg om hvorvidt man vil gjennomføre regjeringens sentraliseringspolitikk, eller være et alternativ til den. Tana AP mener det er svært gode grunner til at Arbeiderpartiet bør være et tydelig alternativ til Høyre og Fremskrittspartiets politikk.

Beslutningene knyttet til fylkeshovedstad er svært viktig for utviklingen i Tana og østfylket for øvrig. Vi er smertelig klar over at vi utgjør et mindretall i det nye fylket, og at vi ikke har kjøttvekta på vår side. Vi håper imidlertid at man også i det nåværende Troms AP ser verdien av å legge til rette for vekst og utvikling i Øst-Finnmark, på samme måte som vi vil støtte opp under en framtidsrettet politikk for Nord-Troms og Senja.

For våre medlemmer og velgere vil uansett spørsmålet om fylkeshovedstad være den første prøvesteinen på om det nye fylket skal være et sentraliseringsprosjekt eller et regionalt utviklingsprosjekt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse