Annonse

Tromsøbadet - et folkebad under press

IDRETTEN I TROMSØ: Som svømmehall fyller ikke Alfheim kravene til et moderne svømmeanlegg.

Det kan ikke være slik at LO sammen med godt voksne morgenbadere og en Facebook-gruppe initiert av en mannlig pensjonist som flyttet fra Tromsø i 1988 skal definere hvilket bade- og svømmetilbud Tromsø sin befolkning skal ha de neste 50 årene!

I den siste tiden har vi opplevd at sterke motkrefter vil utsette eller avlyse byggingen av Tromsøbadet. LO-leder Ronny Johansen advarte nylig mot å bygge badeland i Tromsø, på tross av at bygging av Tromsøbadet vil gi mange nye arbeidsplasser og er både ønsket og vedtatt av politiske medspillere i Ap, SV og Rødt.

Johansen anbefalte i stedet å prioritere renovering av Alfheim svømmehall. Alfheim svømmehall er et signalbygg som har en stor plass i hjertet til Tromsø sin befolkning. Som svømmehall fyller imidlertid ikke Alfheim kravene til et moderne svømmeanlegg. Bare spør barnefamilier og funksjonshemmede om hva de mener om tilgjengelighet og aktivitetstilbud i dette anlegget.

Det kan ikke være slik at LO sammen med godt voksne morgenbadere og en Facebook-gruppe initiert av en mannlig pensjonist som flyttet fra Tromsø i 1988 skal definere hvilket bade- og svømmetilbud Tromsø sin befolkning skal ha de neste 50 årene!

På Tromsøya finnes to nedslitte publikumsbad; Alfheim og Stakkevollan. I våre nabobyer Alta, Kirkenes, Harstad og Bodø er det i dag moderne anlegg som gir et variert svømme- og badetilbud for hele befolkningen.

Trondheim, Bergen, Drammen og Kristiansand har de siste årene åpnet flotte 50-meters basseng. I Nord-Norge er det en kort sommersesong der kun de mest hardbarka bader ute. Et godt badeanlegg i Tromsø vil derfor være et viktig helårstilbud for egen befolkning samt turister, og kanskje spesielt av stor betydning i mørketiden.

Allerede i 2001 startet kommunestyret de første utredningene om et nytt badeland i Tromsø. Prosessen gikk langsomt, kanskje unnskyldt av mye arbeid med OL-søknad?  Ordfører Hermann Kristoffersen ønsket et spektakulært anlegg som helst skulle stå ferdig i 2010.

Han sa i 2004 følgende: ”Et badeland i Tromsø vil være innrettet mot barn og ungdoms behov for utfoldelse og svømmeopplæring. Det samme vil gjelde bevegelseshemmede. Ordføreren mener markedet for et badeland i Tromsø er til stede. Her ligger det muligheter for vannopplevelser for noen hver. Om ikke lenge vil Tromsø være en by på 70-80.000 innbyggere. Et badeland har dessuten ingen ubetydelig reiselivsdimensjon i seg. Her har vi plass til både unger og japanere.”  

I siste byrådsperiode ble planene for Tromsøbadet ferdigstilt. Lokalisasjon på Templarheimen er vedtatt og forankret i idrettens organer lokalt og regionalt, og Tromsøbadet er en del av prosjektet Idrettsbyen Tromsø.

Tromsø kommune har i fellesskap med idretten i Tromsø prioritert bygging av fem nye, store idrettsanlegg der Tromsøbadet er første prioritet. Skianlegget i Grønnåsen og Tromsø Alpinpark er de neste på lista.

Vi støtter varmt alle disse viktige anleggene. Selve byggefasen av et nytt folkebad på Templarheimen vil være utfordrende for mange idretter, men en utsettelse av Tromsøbadet er ikke svaret på disse utfordringene. Her må kommunen sikre gode overgangsløsninger til nye anlegg står ferdige for de idrettene som rammes i byggeperioden.

Hva kan folkebadet på Templarheimen tilby Tromsø sin befolkning?  Noen hevder at det er overdreven luksus med et 50-meters basseng. Tromsøbadet vil imidlertid ha en fleksibel utnyttelse av hele bassenget der man kan dele av bassenget og bruke det samtidig til ulike formål som stup, svømmeopplæring av barn, svømming for funksjonshemmede, publikumsbading og svømmetrening.

Et 50-meters basseng tilsvarer fire 25-meters basseng, og det planlagte Tromsøbadet vil således både gi plass til flere brukergrupper og kompensere for mye av bassengunderskuddet i kommunen. Et svømmeanlegg brukes av en bred del av befolkningen.

Det ivaretar både opplæring, idrett, egenorganisert fysisk aktivitet, og er en plass der mennesker med ulike former for funksjonshemminger, herunder fysisk og psykisk syke, kronisk syke, personer under rehabilitering av fysiske skader kan trene.

Et moderne folkebad er kostbart, men dette er en langsiktig investering. Badet er planlagt etter samme modell som Aquarama badeland i Kristiansand, og man kan trekke viktige erfaringer fra bygging og bruk i annen by i Norge på størrelse med Tromsø. Vi ser gjerne at Alfheim svømmehall bevares og moderniseres, forutsatt at kommunen eller private investorer har økonomi til det.

Hvis det imidlertid blir et valg mellom å renovere Alfheim som svømmehall til en pris på opp mot 120 millioner kroner uten at man får et anlegg som dekker dagens behov eller å bygge et nytt folkebad for fremtiden er vi ikke i tvil om hva som bør prioriteres.

Byrådsleder Kristin Røymo har stemt for bygging av Tromsøbadet og skrev følgende den 26. august 2015, samme dag kommunestyret fattet et klart vedtak om bygging av badeland: ”Ap kommer til å stemme for badeland, og vi kommer til å bygge det og samtidig sikre driften dersom vi vinner valget i september”.

SVs Ingrid Marie Kielland stemte også for bygging og sa at ”Tromsøbadet er et godt prosjekt. Vi får helsebad, 50-metersbasseng og et universelt utformet svømmeanlegg”.

Nåværende finansbyråd Jens Ingvald Olsen sa i 2015 at Rødt også «hele tida har vært for å bygge Tromsøbadet».

I over 15 år har fornuftige, kommunepolitikere på venstre- og høyresiden arbeidet for et nytt badeland. Vi er sikre på at det nye byrådet under ledelse av Kristin Røymo er seg sitt ansvar bevisst og nå endelig gjennomfører byggingen av et sårt tiltrengt folkebad for hele Tromsø sin befolkning.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse