Annonse
DYRT: Tromsøbadet er under bygging ved Templarheimen nå.

Tromsøbadet – hva nå?

Jens Ingvald Olsen mener konsekvensene av kostnadssprekken blir feil fremstilt.

Tromsøbadet blir et fantastisk flott svømme- og badeanlegg for Tromsøs innbyggere og besøkende, unge som gamle, i mange tiår fremover. Og det blir en klatrehall du heller ikke finner make til noen andre steder i nord. Tromsøbadet har en beliggenhet som har vært omstridt, men det ligger ikke såå avsides. Det er faktisk i gang- og sykkelavstand fra de fleste skoler og befolkningssentra på Tromsøya. Tromsøbadet ligger kloss inntil Nord-Norges største arbeids- og studieområde, Breivika. Det er kort veg til bussforbindelse.  Fremdrifta i bygginga har holdt planen på tross av komplikasjoner, og det ligger an til prøvedrift om et halvt år og offisiell åpning i mars 2019 som planlagt.

Saka som nå kommer til behandling i formannskapet og kommunestyret dreier seg om en årlig kostnadsøkning på vel 9 millioner kr i kapitalkostnader, og som må dekkes av driftsbudsjettet.

Ingen som bygger noe liker å få stadig nye regninger på bordet. Etter en første reaksjon; «Hva i H…er dette for noe», undersøker man nærmere mye ekstra det koster, og hva som kan være årsaken. Er det andre som burde ha regninga? Har jeg bestilt noe jeg ikke var sikker på hva koster? Har jeg gjort noen regnefeil underveis? Har det oppstått problemstillinger som ingen kunne forutse, sjøl om det har vært kompetente folk i prosjektet. Skulle man i det hele tatt begynt å bygge? Det er mange forklaringer, påstander og utpeking av ansvarlige for kostnadsøkninga for ferdigstilling av Tromsøbadet. De første politiske utspillene og kommentarene etter at saksdokumentene til formannskapsmøtet for 17.april og pressemeldinga fra administrasjonssjefen ble lagt ut tirsdag 10.april om ettermiddagen kan tyde på at det 11 siders saksdokumentet ikke var lest.

Fra nåværende opposisjonsparti, Høyre har både gruppeleder Erlend Svardahl Bøe(ESB) og Rolleiv Lind, leder av kontrollutvalget vært ute med klare diagnoser om årsak til kostnadsøkninga, og peker på «kommunen», og at «dette må få konsekvenser». Tromsø Høyre bør kanskje være noe mindre «høy og mørk» i denne saka. Vi minner om badekaret med Hilmarsen og Hjort på Templarheimen allerede i valgkampen 2011. Når ESB i intervju i iTromsø sier det har vært en kostnadsøkning på 300 millioner kr med de 200 nå, burde han vite bedre.  Investeringsbeslutninga ble like før kommunevalget i 2015 tatt av kommunestyret etter forslag fra Høyre, Frp og Venstre-byrådet. De fleste i Frp stemte også for. Kostnadsramma for Tromsøbadet ble satt til (P85) på 690 millioner kr. Da hadde byrådet gjennomført forprosjekteringa. Det aller meste av byggeanbudene hadde vært utlyst og tildelt. Samla kostnad ble da beregnet til 860 millioner kr, men gjennom en samhandlingsfase redusert med 170 mill til 690 mill kr eksklusiv pris og lønnstigning. Kommunestyret ga endelig tilslutning til dette i mars 2016. Dette beløpet ble høsten 2016 korrigert til 799 millioner kr inklusiv lønns- og prisvekst. Av dette ble det tatt ut 10 mill kr til skistadion og 1 mill kr til vegen mellom Dramsvegen og Templarheimen slik at Tromsøbadet og klatrehallen fikk en kostnadsramme på 788 mill kr.

Forslaget nå er økning av denne kostnadsramma til 911,5 millioner kr, en økning på 123,5 millioner kr. Av dette er det lagt inn en ny reserve på 41 millioner kr. Om det blir nødvendig å bruke hele denne nye reserven er usikkert. Det er også verdt nevne at i saksframlegget står det at «en vesentlig del» av 62 mill kr som er tatt av dagens reserve på 64 mill kr er omstridt, og muligens ikke kommer til utbetaling. For sikkerhets skyld er beløpet likevel satt av. Som en tilleggskostnad nå kommer 66,5 mill kr i moms fordi administrasjonen i kommunen gjort en feilvurdering ved at all moms er ført som kompensasjon. 40% av momsen ikke er kompensasjon og skal betales videre til staten. Dette utgjør 66,5 millioner kr. For å finansiere den økte bygge- og momskostnaden må derfor låneopptaket økes med 159.5 millioner kr. Dette er sjølsagt beklagelig, og medfører en årlig kostnad på driftsbudsjettet til Tromsø kommune med vel 9 millioner kr.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse