Annonse
Høyrepolitiker Stig Eidissen er en av mange som nå frykter for Tromsømarkas framtid.

Tromsømarka kan bevares

Tromsømarkas skjebne er i de folkevalgtes hender. Om politikerne ikke tar grep for å endre kurs, står de ansvarlig for det største inngrepet i marka i nyere tid.

Dersom dagens kommunestyre presser igjennom områdereguleringen for Templarheimen, er det de som står ansvarlig for det klart største inngrepet i Tromsømarka i nyere tid.

Det er fortsatt mange som ikke har fått med seg at planene for å bygge Tromsøbadet på Templarheimen i det stille er endret. I stedet for å bygge Tromsøbadet på Templarheimen, er badelandet dyttet ut i Tromsømarka. De justerte planene innbærer en omkamp om Tromsømarka.  I praksis snakker vi ikke lengre om et badeland på Templarheimen - vi snakker om et badeland i Tromsømarka.

De opprinnelige planene på Templarheimen hadde få andre konsekvenser for marka enn de rent visuelle. De justerte planene innebærer et kraftig og permanent inngrep i Tromsømarka:

1. Tromsøbadet legges over lysløypa ved skistadion.

2. Idrettsanleggene for langrenn og skiskyting blir praktisk talt ubrukelige

3. Lysløypa fra Templarheimen frem til Grønnåsen blir omdannet til busstrasé

Disse følgene fremgår av kommunens egen konsekvensutredning. I tillegg til konsekvensutredningen fra Rambøll, innhentet kommunen også en vurdering av driftsøkonomi for Tromsøbadet. Også denne vurderingen bekreftet behovet for en ny atkomst gjennom lysløypa ved en fullskala utbygging av Templarheimen. Senest i dag har fylkesråd for samferdsel varslet mulig innsigelse mot reguleringen på Templarheimen, nettopp fordi atkomst via Dramsvegen alene ikke er tilfredsstillende.

Det er ingen faglige utredninger som går i motsatt retning. I klartekst: dersom dagens kommunestyre presser igjennom områdereguleringen for Templarheimen, er det de som står ansvarlig for det klart største inngrepet i Tromsømarka i nyere tid.

Tromsøbadet i dagens form har ikke forankring blant velgerne. En rekke partier gikk til valg på å bygge Tromsøbadet på Templarheimen. Men det var ingen partier som gikk til valg på å bygge Tromsøbadet i marka. Tvert i mot var det et tverrpolitisk, krystallklart løfte i forkant av valget om at marka skulle bevares.

En annen absurd dimensjon i saken er lovligheten. Byrådet ønsker allerede i dag tilsynelatende å gå igang med grunnarbeider. Dette til tross for at både Fylkesmannen og kommunens egen fagavdeling er klar på at igangsetting av grunnarbeider ikke kan skje uten byggesøknad og dispensasjon fra arealplan. Fylkesmannen både kan og bør stanse forsøk på ulovligheter fra kommunens side. Det er ikke holdbart at kommunen, som primært tilsynsorgan for plan- og bygningsloven, skal være den som selv bryter loven. At det i så fall skjer i en sak som berører særdeles viktige friluftsinteresser gjør det bare enda verre.

Enkelte etterlyser alternativer. Jeg har pekt på ett: å gå tilbake til de opprinnelige planene på Templarheimen. Det innebærer å flytte Tromsøbadet tilbake til parkeringsplassen, og vekk fra Tromsømarka. I tillegg bør Barents Arena lokaliseres en annen plass, slik at trafikken kan løses uten ny atkomst gjennom lysløypa. Siden en slik endring innebærer at man ikke lengre bryter arealplanen, sparer det både tid og penger. Tromsøbadet vil altså realiseres raskere. Og ikke minst unngår man risiko for at prosjektet til syvende og sist blir stående uten gyldig reguleringsplan.

Med dagens kurs er det vanskelig å spå omfanget av mageplasket i Tromsømarka. Ulovlig bygging, byggestans, ugyldig regulering, innsigelser fra overordnet planmyndighet er bare noen av problemene som kan oppstå. Med alle kostnader det innebærer. Det største problemet er likevel at innbyggernes tillit til politikerne får en kraftig knekk.

Realiteten er at det er opp til politikerne å ta grep. Planene både kan og bør endres - først og fremst for å bevare marka.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse