Annonse
Høyres gruppeleder i Tromsø kommunestyre, Erlend Svardal Bøe.

Tromsøs kommuneøkonomi er dessverre ingen solskinnshistorie

«Tromsø trenger politikere som samarbeider» skriver Arbeiderpartiets gruppeleder, Jarle Heitmann i Nordnorsk debatt. Jeg er helt enig med han. Av og til må vi legge bort den harde partipolitikken og løfte blikket på vegne av kommunen vår. Problemet til Heitmann er at det er forskjell på liv og lære. Det er fint å si at vi trenger mer samarbeid, men det må følges opp i den praktiske politikken. I løpet av denne kommunestyreperioden har ikke Arbeiderpartiet, SV og Rødt vært veldig samarbeidsvillig. De har vært samarbeidsvillig når det har vært forslag som har gått i deres politiske retning, men ikke når det har vært forslag som har gått i opposisjonens politiske retning. Skal en få til samarbeid må det være gjensidig og gå i begge retninger. Da kan en ikke stemme mot gode politiske forslag kun fordi det kommer fra opposisjonspartiene. Men om dette er en invitasjon til mer reelt politisk samarbeid, skal vi være med å bidra til det. Selv om invitasjonen kommer sent.

Heitmann forteller videre i sitt innlegg den samme historien som Arbeiderpartiet, SV og Rødt forteller i alle politiske debatter. At de overtok et konkursbo etter de borgerlige partiene, at de nå har full kontroll på den økonomiske situasjonen og at de har bygget opp et stort disposisjonsfond. Det er flere ting ved denne solskinnshistorien som skurrer.

For det første bør Heitmann vite at norske kommuner ikke kan gå konkurs. Om Tromsø kommune hadde vært i økonomisk ubalanse hadde kommunen havnet i ROBEK og Fylkesmannen måtte ha godkjent alt kommunen foretok seg av økonomiske tiltak. Vi kan godt snakke om snøen som falt i fjor, men da Høyre styrte i forrige periode havnet ikke kommunen i ROBEK. Men det er ingen hemmelighet at vi hadde økonomiske utfordringer etter bortfall av store inntekter fra blant annet Troms Kraft og at vi måtte gjøre tøffe prioriteringer. Men å kalle det for et konkursbo er misvisende.

For det andre har ikke Arbeiderpartiet, SV og Rødt fått full kontroll på den økonomiske situasjonen i kommunen. For eksempel er det fortsatt store avvik i pleie- og omsorgssektoren, driftsregnskapet viser et merforbruk på over 60 millioner kroner i henhold til budsjett, det totale sykefraværet i kommunen er på nesten 10 prosent, flere sektorer har for høy ressursbruk og kommunen skårer dårlig på flere indekser som handler om økonomi. Men selv om kommunen har betydelige utfordringer, må det legges til at det er satt i gang flere gode tiltak som Høyre har vært med å støtte opp under i kommunestyret, som avsetning av penger til mer digitalisering.

For det tredje er det riktig at disposisjonsfondet til Tromsø kommune har blitt større de tre siste årene. Men grunnen til det er at Arbeiderpartiet, SV og Rødt doblet eiendomsskatten rett etter valget i 2015 og har de tre siste årene fått inn over 250 millioner kroner mer i inntekter som følger av det. Med andre ord er det innbyggerne i Tromsø som har bygget opp kommunens disposisjonsfond gjennom doblet eiendomsskatt. For øvrig kan det være verdt å merke seg at Arbeiderpartiet, SV og Rødt i sitt budsjettforslag som ble presentert for to uker siden foreslår å fjerne nesten alle fremtidige avsetninger til disposisjonsfondet og bruker over 60 millioner kroner fra det eksisterende disposisjonsfondet for å finansiere alle budsjett-tiltakene sine. Det må være fint å ha en kommunal valgkampkasse betalt av tromsøværingene ett år før valget.

Alle partiene i kommunestyret vil ha en bedre kommuneøkonomi, vi er bare uenig om hvordan vi kommer oss dit. God kommuneøkonomi er helt avgjørende for kvaliteten på tjenestetilbudet til innbyggerne våre. Men skal vi få en bedre kommuneøkonomi krever det at vi blir flinkere til å prioritere, at vi konsentrere oss mer om kjerneoppgavene til kommunen og at vi har respekt for at det er tromsøværingenes skattepenger vi forvalter. Vi må få mest mulig ut av hver skattekrone vi bruker og vi må ikke være redd for å se på hvordan kommunen i samarbeid med andre aktører kan løse kommunale oppgaver på en billigere, smartere og bedre måte. Utgangspunktet vårt må alltid være at kommunen må prioritere i sin egen lommebok før en ber enkeltmennesker og familier om å prioritere i sin lommebok. Å doble eiendomsskatten for å hente inn raske inntekter er ikke bærekraftig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse