Annonse
Hver dag går det dedikerte lærere på jobb i Tromsøskolen som ønsker å gi god undervisning og være trygge voksenpersoner. Mange av oss er bare litt slitne av følelsen av å aldri strekke til og oppfylle forventningene fra samfunnet, skriver Kristina Torbergsen. Foto: Colourbox

Tromsøskolen har ingen penger å avse!

Administrasjonssjefen sender ut et signal til vår sektor om at vi er overbudsjettert og kan klare oss med strammere rammer. Jeg kjenner meg ikke igjen!

Overskriften «Foreslår å hente 47 millioner fra skole- og barnehagene i Tromsø» slo mot meg mandagskvelden, og reaksjonen min var umiddelbart: skal jeg gråte eller le? Gråte fordi jeg skjønner ikke hvordan arbeidshverdagen skal gå rundt med færre kloke hoder og varme hjerter. Le fordi det fremstår som en vits. Administrasjonssjefen har foreslått at overskridelsene på 90 millioner i pleie- og omsorgsektoren i Tromsø skal inndekkes av andre sektorer - denne gangen skal barn og unge ta over halve regningen. Akkurat som det er flust med penger i Tromsøskolen - Sareptas krukke går visstnok ikke tom. Legger man til at det også foreslås kutt i barnevernet, så er tallet på over 50 millioner. Dette er provoserende! Barn og unge i Tromsø fortjener å være budsjettvinnere, ikke tapere.

Administrasjonssjefen sender ut et signal til vår sektor om at vi er overbudsjettert og kan klare oss med strammere rammer. Jeg kjenner meg ikke igjen! Til daglig jobber jeg som kontaktlærer- og faglærer på en ungdomsskole. Verdens beste jobb, men tidvis altfor hektisk. Ressursene er knappe. Behovene for oppfølging av elevmassen er krevende, men givende. Stadig nye oppgaver forventes det at skolen skal løse. Dette er også Tromsø kommune en pådriver for gjennom ulike handlingsplaner hvor skolene er en viktig brikke i tverrfaglige team. Dette for å sikre barn og unge et best mulig hjelpetilbud. Samtidig foreslås det å kutte flere av sektorene som skal følge dette opp - skole/ barnehage og barnevern. Dette vil gå utover sårbare barn og unge som trenger det aller mest. Forstå det den som kan.  

Det er paradoksalt at det er lagt inn budsjettkutt i skolen i hele økonomiplanperioden i en tid hvor Tromsøskolen skal inn i et krevende arbeid med implementeringen av nye læreplaner. Det er mange positive elementer i fagfornyelsen, og særlig delen om en mer praktisk skole har vært heiet frem. Da er det ikke særlig oppløftene at det foreslås kutt som gjør det vanskelig å innfri forventningene til en mer praksisrettet skole. For hvor må det kuttes når man må? Jo, i de ikke lovpålagte oppgavene. Vil vi tilbake til oppslagene om elever som må tegne pianoet istedenfor å spille på det?

Den teknologiske utviklingen gir muligheter og utfordringer, også i skolen. Til tider kan det føles som om rådhuset leter etter nye arbeidsoppgaver skolene kan løse med den tiden vi «sparer» på å ha teknologi tilgjengelig. Teknologi gir muligheter, men teknologi må håndteres. Enten det er på systemnivå eller i klasserommet. Selv om du legger en PC på en lærers eller elevs pult, så fører det ikke automatisk til mer arbeidskapasitet, utvikling og læring.

Tekniske problemer og økt krav om rapportering spiser opp tiden til pedagogisk utviklingsarbeid som kommer til syne i klasserommet. Tidvis er opplevelsen at all utøvelse av lærerprofesjonen skal dokumenteres skriftlig, og ingenting skal overlates til det profesjonelle skjønn. Det er en ubehagelig situasjon å stå i skvisen mellom valget om å dokumentere foran å bruke tid sammen med elevene. Undervise eller ta seg av den angstfulle eleven. Det er sikkert mye «spør Siri» kan gi svar på, men teknologi mangler varme hjerter.

La det ikke være noen tvil. Hver dag går det dedikerte lærere på jobb i Tromsøskolen som ønsker å gi god undervisning og være trygge voksenpersoner. Mange av oss er bare litt slitne av følelsen av å aldri strekke til og oppfylle forventningene fra samfunnet. Elevene trenger å ha nok stabile lærere på jobb som har tid til å lytte, veilede og undervise. Jeg har ingen syk mor å gråte for, men jeg har hundrevis av flotte elever å kjempe for!

Å sette barn og unge opp mot eldre er en krevende politisk øvelse, men jeg har tiltro til at politikerne i Tromsø vet hvilken arbeidshverdag lærerne står i. Riktignok har formannskapet tirsdag 27. november signalisert at skole- og barnehagene ikke skal dekke inn overskridelsene… Til tross for dette - jeg tør ikke å sitte stille i båten og tro uværet er over. Av erfaring vet jeg at inndekning må skaffes, og fasiten hvor pengene skal hentes foreligger først etter vedtak i kommunestyret 13. desember.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse