Annonse
Fra Tromvik eksporteres et sted mellom 4-8000 tonn fisk i løpet av året. Bakgrunnen for den høye verdiskapinga er den strategiske lokaliseringen fiskebruket har for fiskerne på havet. Men bygdas framtid henger i en tynn tråd som bærer navnet Fylkesvei 57. Foto: Yngve Olsen

Tromvik trenger politikere som samarbeider

Vi står klare til å bidra til nasjonens verdiskaping, men da må også myndighetene bidra med infrastruktur.

Brødtekstbilder: 
VANLIG SYN: Synet av trailere som står fast, har dessverre blitt en gjenganger på fylkesvei 57 over Grøtfjordfjellet i Tromsø. Hver gang veien stenges, forplanter problemene seg til Tromvik, hvor trailerne henter fisk.
Tromvik er blitt symbolet på "Kyst til marked" strategien, og det ventes i spenning på hvorvidt fylket og Prestbakmo (Sp) vil innfri løftene i regional transportplan.

Onsdag 7. februar var Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap) og Sidsel Helene Meyer (Gjensidigestiftelsen) på besøk hos oss for å gjenåpne bassenget – et utmerket eksempel på at resultater oppnås med samarbeid. Takket være Tromsø kommune, Gjensidigestiftelsen og grendelaget kan barna igjen boltre seg i bassenget.

Etterpå ble det samling på grendehuset. Der uttrykte Røymo sterk uro for situasjonen bygda og kommunen nå har havnet i. Næringsinntektene Tromvik bidrar med kan kommunen være i ferd med å miste. De 2000 sysselsatte i Troms bidrar nemlig med omlag 350 millioner i skatt hvert år, og Tromsø kommune er som kjent en av Norges største fiskerikommuner. Jens Ingvald Olsen (R) og Frid Fossbakk (H) delte hennes sterke meninger. Det samme gjorde Elin Jørgensen (Leder for Utdanning og oppvekstkomiteen),  Bi Haavind (Plan- og utviklingsleder), Robert Greiner (Politisk rådgiver), og Magnus Skjelmo Kristiansen (Næringsrådgiver). 

Etter en lang og begivenhetsrik dag ble mye og mangt satt på sakskartet. Beæret og imponert ble alle da de fikk ta del i den offisielle åpningen av bassenget hvor Kristin og Sidsel ikke bare klippet snoren, men like greit bare hoppet i det. Dette er virkelig to flotte damer som man bare kan ta seg hatten av for! Etter åpningssuksessen var det duket til debatt. På agendaen var næringslivet, molo, Kystverkets handlingsprogram, Regional Transportplan, FV57, SFO, m.fl.

Ordføreren bekreftet at FV57 har vært den veien som kommunen har jobbet mest med i de senere årene. Hun sier videre at Tromsø kommune ikke vil gi seg før utbedringen er en realitet, og at situasjonen er meget alvorlig. Tromvik utviklingslag, Arbeidsgruppa for FV57, Tromvik Fiskarlag, Tromvik fiskebruk og Tromsø kommune vil fortsette å jobbe sammen for å påvirke beslutningene om fremtiden til Tromvik. Anne Birgitte Fyhn, leder for Tromvik utviklingslag, fortale om en hendelse 8. januar da skolebussen var mindre enn èn kilometer fra et skred som dundret over veien i den beryktede Grøtfjordvågen. Slikt skal ikke skje, og tanken på å miste barn er grusom! Leder ved fiskebruket, Erling Robertsen, fortalte i etterkant om realitetene som spøker i hans hverdag: problemer med å få nok trailere, unge eller uerfarne sjåfører som ikke tørr å kjøre strekningen, møter mellom tungtransport og privatbiler, ulykker, et ønske om IKKE (!) å investere i Tromvik på bakgrunn av uforutsigbarheten i infrastruktur, og at Tromvik eksporterer et sted mellom 4-8000 tonn fisk i løpet av året - nesten like mye som de 4 nærmeste fiskebrukene til sammen!

Bakgrunnen for den høye eksporten er den strategiske lokaliseringen fiskebruket har for fiskerne på havet. Det er nemlig kort vei for å levere fisken. Andre problemer som ble nevnt er at kompetanse og utstyr flyttes til andre fasiliteter som følge av manglende infrastruktur og at veien ikke tåler den mengden fisk som skal transporteres. På siste transport tapte bruket 3 kroner per kilo fisk på grunn av at en trailer ikke kom seg frem grunnet høy kurvatur og glatte veier. Når hver trailer frakter titalls tonn med fisk, så sier det seg selv at dette ikke er bærekraftig i lengden.

I helga som gikk manglet også Erling transport, og ble tvunget til å nekte mottak av leveranser fra lokal- og fremmedflåten. Samtlige i forsamlingen ristet på hodet av situasjonen Tromvik har havnet i, og videre skal Norge ekspandere denne næringen ytterligere 5 ganger. Hvordan skal man få dette til hvis ikke noe skjer nå? Tromvik er blitt symbolet på “Kyst til marked” strategien, og det ventes i spenning på hvorvidt fylket og Prestbakmo (Sp) vil innfri løftene i regional transportplan. Tromvik utviklingslag og Tromsø kommune sendte nylig inn høringsinnspill angående handlingsplan for fylkesvei med krav om skredsikring av FV57 innen 2021. I tillegg søkes det om å få nødvendig utbedring og årlige fjellskjæringer. Fjellskjæringene skal blant annet brukes til å fjerne “Grøtfjord-neset” som var bakomliggende problem for traileren som holdt på å falle utenfor stupet. I den forbindelse ønskes det også å videreføre tidligere tiltak om lysregulering for å gi fri passasje for tungtransporten opp den krevende bakken.

Hva skal til for å løse veisituasjonen slik at fisk og folk kan komme trygt og effektivt frem? Saken har vært en årelang gjenganger og vi er like langt. I mars behandler fylkestinget i Troms fremtidens veibevilgninger. Vi vet at der har ikke FV57 stått så høyt på bevilgningslista som vi ønsker.

Samferdsels- og miljøkomiteen i Troms fylkesting var også invitert til Tromvik sammen med Tromsø kommune, men de valgte å dra til Vannøya og Karlsøybruket. De er hjertelig velkommen til Tromvik så snart som mulig.

Kanskje kan vi igjen se på mulighetene for hva vi kan få til om flere går sammen: Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og nasjonale myndigheter.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse