Annonse
JOHAN CASTBERG: Ironisk nok har feltet i Barentshavet som kunne gitt mange arbeidsplasser i Nordkapp kommune, fått navn etter salig Johan Castberg, en framsynt politiker som blant annet var en av arkitektene bak radikale konsesjonslover, hvor lokalsamfunnene skulle tilgodeses ved vannkraftutbygginger. I dag gjør oljeselskapene som de vil.

Æ trur han Johan Castberg ville ha skjæmtes

Det er dessverre et velkjent refreng. Nær sagt uansett hva det skal investeres i, så blir det så alt for dyrt når det skal foregå i Nord-Norge. Og nå er også olje og gassproduksjonen blitt så kostbar at deler av den ikke lønner seg lenger. I alle fall ikke i Finnmark.Tror vi virkelig på det?

Nær sagt uansett hva det skal investeres i, så blir det alltid alt for dyrt når det skal foregå i Nord-Norge.

Det har dessverre ligget i kortene. Folk i Nordkapp kommune er likevel skuffet og forbitret over at Equinor, med partnerne Vår Energi og Petoro, sa nei til ilandføring av olje og gass på Veidnes. Følelsen av å ha blitt holdt for narr i årevis, preget lokalsamfunnet da beslutningen ble kjent fredag.

Med god grunn. For folk i Nordkapp hadde all mulig grunn til å tro på arbeidsplasser og inntekter av det faktum at havbunnen utenfor Finnmarkskysten er rik på petroleumsressurser.

Men atter en gang blir folk i nord møtt med argumentet: det blir så dyrt!

Det er dessverre et velkjent refreng. Nær sagt uansett hva det skal investeres i, så blir det så alt for dyrt når det skal foregå i Nord-Norge. Og nå er også olje og gassproduksjonen blitt så kostbar at deler av den ikke lønner seg lenger. I alle fall ikke i Finnmark..

Tror vi virkelig på det?

Ironisk nok heter feltet som skulle gitt mange arbeidsplasser på land, Johan Castberg. Hvem var han?

Juristen, stortingsrepresentanten og statsråden Johan Castberg (1862 - 1926) var en reform-ivrig politiker, og er nok mest kjent for de castbergske barnelover, vedtatt av Stortinget i 1915. Det mest radikale ved disse lovene, var at de ga barn født utenfor ekteskap rett til arv, navn og underholdsbidrag fra barnefaren. Kritikerne av Castberg var mildt sag forferdet over en så «revolusjonerende» lovendring, og mente dette la landet åpent for alskens umoral og usedelighet.

Men Johan Castberg hadde flere reformer på sin CV. Han sto også bak viktige konsesjonslover som satte vilkår til de som ville bygge vannkraftverk og dermed utnytte norske naturressurser. Vilkårene gikk blant annet ut på at det måtte investeres også i annen infrastruktur og sosiale tiltak, herunder bygging av arbeiderboliger og samfunnshus, for eksempel. Det var betingelser knyttet til det å komme og forsyne seg av lokale elver og fosser. Lokalsamfunnene skulle med andre ord ha noe igjen for utnytting av rike naturressurser!

Equinor fridde åpenlyst til befolkningen i Nordkapp, da planene om petroleumsvirksomhet i Barentshavet var lansert. Så seint som i 2013 holdt selskapet, som da het Statoil, sjampanjefest med inviterte gjester på Veidnes. Her skulle landanlegget ligge, det måtte feires!

Som stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap) skriver i et innlegg  her på Nordnorsk debatt: - Vi var glade, for ressursene utenfor vår kyst skulle komme lokalbefolkningen til gode. Petroleumsressursene skulle bygge også den nordligste delen av landet, ikke bare Vestlandet og oljefondet. Bedre kunne det ikke bli. Det var en god sosialdemokratisk tankegang at der ressursene ble hentet opp, der ble det arbeidsplasser og aktivitet på land. Vi hadde sett det i Rogaland, og nå var det vår tur, skriver Olsen.

Men etter hvert begynte dryppene om store kostnader ved Veidnesprosjektet å komme. Kalkulatorene gikk varme, det ble snakket om kalkyler, inntekter, kostnader, marginer. Skepsisen begynte å bre seg, skulle de høyst nødvendige regionale virkningene og arbeidsplassene utebli?

Fredag fikk vi svaret: - Konklusjonen er at det er for kostbart å bygge en terminal. Johan Castbergs eksport-løsning blir dermed direkte-til-marked, som beskrevet i plan for utbygging og drift (PUD), skriver selskapene i pressemeldingen.

I stedet for omlastning i terminal på Veidnes, skal dette foregå på skip ute i havet og sendes direkte ut til markedene. Det er en løsning vi kjenner fra så mange bransjer, og da i såkalte u-land.

Med dette har Equinor virkelig senket det meste av lokal entusiasme og goodwill til olje og gassutvinning i Barentshavet.

Hva gjør våre styrende politikere, hva mener regjeringen? Svaret er: så langt ingen ting. Det er oppsiktsvekkende. Vi snakker om en landsdel hvor befolkningstallet reduseres kraftig. Spesielt i Finnmark er utviklingen alarmerende. Er det noe vi trenger, så er det arbeidsplasser og industribygging.

På begynnelsen av 1900-tallet hadde vi framsynte politikere som Johan Castberg. Over hundre år seinere er viljen til å styre nasjonens rikdommer og sørge for at de kommer lokalsamfunnene til gode, veldig liten.

Æ trur han Johan Castberg ville ha skjemtes over utviklingen!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse