Annonse
Å innføre norske inhabilitetsprinsipper verken vedlikeholder eller bygger opp NRK Sápmis troverdighet, mener Ande Somby. Bildet viser reporter Liv Inger Somby på jobb for NRK Sapmi. Foto: NRK

Troverdighet på prøve i NRK Sápmi

NRK Sápmi-diskusjonen fortsetter: “Har noen hittil maktet å komme nærmere Gud ved å være mer katolsk enn paven?” spør Ande Somby.

15 års tjeneste bør ikke ende med en slik avskilting som vi har sett i Gaup Buljo-saken.

Hvordan kan NRK bidra til at det samiske samfunnet får et troverdig medietilbud?  Hvordan kan det norske samfunnet få  troverdig informasjon og debatter om det samiske samfunnet? Direktør Mona Solbakk har i Nordlys den 21.04 bare delvis besvart mitt innlegg der jeg reiste spørsmålene.  

Utfordringen med å bygge tillit og troverdigheten til samiske medieinstitusjoner fordrer gjennomtenkte beslutninger. Mona Solbakks bekymring for troverdigheten til NRK Sapmi er rosverdig, men hun har ikke gitt noen tilfredsstillende og holdbar redegjørelse for hvordan hun vil handtere habilitetsrørsmål.

Som kjent er Gaup Buljo blitt fjernet som nyhetsredaktør. Direktørens begrunnelse er at “hun og ektemannen er reineiere, og reindrifta er vesentlig i familiens økonomi. I tillegg er Finnmark rein blitt en dominerende aktør i slakt av rein i Finnmark. Her er hennes bror medeier.”

Direktørens tiltak for å  øke troverdigheten er altså å luke bort en som er “for nært knytta til reindriften”, og det impliseserer flere enn den aktuelle nyhetsredaktøren.

I den grad jeg har bommet i min påpekning av det prinsipielt problematiske ved Gaup Buljo-saken, har jeg havnet i selskap med PFU. Direktørens argumentasjon er til forveksling lik den som et reinslakteri anførte i en klage mot NRK i PFU sak 083/13. Slakteriet var ikke fornøyd med måten et intervjuobjekt i et nyhetsoppslag hadde omtalt dets prissetting og slaktklassifisering. I klagen kom reinslakteriet med et tilsvarende angrep mot selvsamme nyhetsredaktør. Argumentasjonen at Buljo Gaup hadde inhabiliserende bindinger til reindriften og til reinslakteribusinessen ble kort og kontant avvist av PFU som frifant NRK.

PFUs avvisning taler for seg. Etter min mening er det heller intet “konkursbo” Solbakk kommer til. Det er krevende over tid å levere innholdsmessig gode bidrag. Gjennom et møysommelig arbeid der sten er lagt på sten, har hennes forgjengere bygget opp en solid medieinstitusjon.Troverdigheten fremkommer langsomt, men kan rives ned på et øyeblikk.

Det kan være rensende nok med at en ny kraft vil gi redaksjonen sin et bad, men skylles ærbødigheten ut sammen med badevannet, er noe viktig gått tapt. Ærbødighet både overfor egne medarbeidere og meningsmotstandere kan være en viktig ressurs å ha med seg videre or den nye direktøren.

Å innføre norske inhabilitetsprinsipper i en noe misforstått, pervertert og oppsprita versjon verken vedlikeholder eller bygger opp NRK Sápmis troverdighet. Har noen hittil maktet å komme nærmere Gud ved å være mer katolsk enn paven? Solbakk sitt nye inhabiliseringsregime er ikke noe godt virkemiddel for å nå opp til troverdighetens himmelrike.

Tradisjonen og praksisen som NRK Sápmi har vært preget av borger for en god porsjon  troverdighet. Hvorfor angripe den på denne måten?  Ved å holde seg med medarbeidere som kjenner saksfelt i bredde og dybde, ved å dyrke frem deres ekspertise og ved å gi dem armslag, kan troverdigheten styrkes.

Hvor er reindriftsjournalistikkens Gunnar Grytås? Troverdighet vedlikeholdes og styrkes ikke ved at ledelsen faller sine egne medarbeidere i ryggen. 15 års tjeneste bør ikke ende med en slik avskilting som vi har sett i Gaup Buljo –saken.

Har direktøren gjennom disse tiltakene åpnet opp for at samiske journalister igjen må rettferdiggjøre sin eksistens og tilstedeværelse overfor storsamfunnet uten at de samiske perspektivene kommer til syne? Vil de igjen bli møtt med spørsmål om de egentlig er uavhengige nok til å dekke samiske saker? Kan de lage reportasjer om samisk språk, samisktalende som de er? Det er god grunn til å tenke over disse spørsmålene.

Mitt råd til direktøren er: Stopp mens leken er halvgod.

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse