Annonse
Helse Nord-sjef Lars Vorland på allmøtet på UNN og Helse Nord-styreleder Marianne Telle på Kvinnedagen: Hvem av dem snakker sant? undrer Geir Bjørsvik. Foto: Nordlys

Hvem av dere snakker sant?

En uttalelse på Kvinnedagen fra styreleder Marianne Telle i Helse Nord er oppsiktsvekkende, skriver UNN-lege Geir Bjørsvik.

Den eneste som antagelig vil kunne gi det riktige svaret, er helse og omsorgsminister Bent Høie.

Om Fantomet sies det at han noen ganger tar på seg klær og vandrer rundt som en vanlig mann.

På selveste Kvinnedagen gjør styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, det samme. Hun står frem fra sin selvpålagte taushet og forteller på nytt om sin opplevelse av uroen rundt Helse Nord. (Hun har unnlatt å svare på tilsendt epost eller svart på spørsmål stilt henne i avisinnlegg.)

Det som kommer frem i Nordlys sitt referat fra møtet, arrangert av Innovasjon Norge, er oppsiktsvekkende. Om PCI-saken sier hun, ifølge referatet: «Hun ble bedt om å utsette saken nok en gang, gjennom saker i media, men hevder at Helse- og omsorgsdepartementet krevde en konklusjon.»

Det er nok skjebnens ironi at møtet var arrangert av Innovasjon Norge. Som kjent trakk styreleder i Innovasjon Norge seg på dagen sist uke da eier, Næringsdepartementet, hadde blandet seg inn i en sak styret skulle ha til behandling. Ifølge professor Jan F. Berndt ved Universitetet i Bergen skal eier av statlige foretak (og særlovselskaper) gi styringssignaler gjennom foretaksmøte eller ved generalforsamling. Det innebærer at om styreleder påstand er riktig, har departementet grepet inn i styrebehandlingen på en ikke lovlig måte.

Kjenner ikke styreleder til hvordan eier skal opptre?

Styreleder påstand blir, om mulig, enda mer oppsiktsvekkende når den sidestilles med Lars Vorlands uttalelse på allmøtet på UNN 210218. På direkte spørsmål om det hadde vært politiske føringer fra sentralt hold, fra Helse Nords eier, i PCI-saken fra Helse Nords eier, svarte han at det fra helseministeren ikke hadde vært sagt «et pip» om PCI i Bodø. Denne saken var kjørt helt på egen kjøl.

Han avkrefter med andre ord styreleders påstand om at Helse- og omsorgsdepartementet har involvert seg i saken. Dette er enda et eksempel på sprikende uttalelser fra ledelsen i Helse Nord.

Hvem av dere snakker sant?

Den eneste som antagelig vil kunne gi det riktige svaret, er helse og omsorgsminister Bent Høie.

Spørsmålet rettes derfor også til ham.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse