Annonse
Nordkalottfolket tror på forhandling fremfor konflikt. En sterk medbestemmelse gir mer framfor å stå på barrikadene med knyttet neve og å rope nei. Vi ønsker å utvikle politikk for fremtiden fremfor å dyrke bitterhet over fortiden og tapt land, skriver Toril Bakken Kåven. (Foto: Nordkalottfolket)

Å "trumpe" en debatt

NSR og særlig leder Runar Myrnes Balto har flittig brukt EDL for å stemple meningsmotstandere. Men vi vil ikke diskutere den samiske fremtiden med å blande inn noen som ikke vil ha den.

Forgubbing og fraflytting er også en samisk utfordring, og med et dypere alvor utover tomme hus. Forsvinner folk, forsvinner språk og kultur også.

Da nordområdepolitikken ble behandlet på Sametinget i høst, sa Nordkalottfolket nei til NSR, Ap og Sp om at vi samer skal ha forhåndsinformert samtykke i alle areal- og utmarkssaker. Årsaken er at utmarka deler vi samer både med nordmenn og kvener.

NSRs leder Runar Myrnes Balto uttalte i ettertid flere ganger at vi nærmest hang oss på EDL og delte deres tankegods som antisamiske. Det er en helt unødvendig og ufin «trumping» av debatten.

Forhandling fremfor konflikt

Nordkalottfolket tror på forhandling fremfor konflikt. En sterk medbestemmelse gir mer framfor å stå på barrikadene med knyttet neve og å rope nei. Vi ønsker å utvikle politikk for fremtiden fremfor å dyrke bitterhet over fortiden og tapt land.

For landet er ikke tapt – vi har det, sammen med de andre som bor her. I Finnmark har vi til og med Finnmarksloven som sier noe om sterk medbestemmelse – «med særlig hensyn til samisk kultur og samfunnsliv». Om dette håndteres med klokskap og respekt, så vil vi som samer få flere muligheter, enn om vi knytter neven og kjemper mot naboer, slektninger og venner for å oppnå noe bare for vår egen del.

Dette er ikke anti-samisk, men å ha tro på noe annet enn NSR, Ap og Sp på Sametinget.

Det må bo folk i husan

Skrifta på veggen er ikke til å misforstå. Forgubbing og fraflytting er også en samisk utfordring, og med et dypere alvor utover tomme hus. Forsvinner folk, forsvinner språk og kultur også.

Vi ser at NSR, AP og SP ønsker å bygge opp flere store samiske byråkratiske institusjoner, vi ser at fokus på utmarksbrukere er fullstendig fraværende, og vi ser at forhåndsinformert samtykke og samiske rettigheter er deres viktigste verktøy. I tillegg vil de i nordområdesatsingen ha styrket regionalisering og bygge ned landegrensene i nord. For oss ser dette ut som man ønsker å skille seg mest mulig ut fra det norske samfunnet. Større institusjoner, mer byråkrati, forhåndsinformert samtykke og mindre aksept for mangfoldet i det samiske samfunn tror ikke Nordkalottfolket på.

Vi vet at gjennom praktisk handling kan vi bygge nord, og bygger vi nord, så bygger vi også den samiske kulturen. Vi ønsker tog til nord, vi ønsker flere og sterkere arbeidsplasser i distriktene, vi ønsker at vi nord skal få bruke utmarka til det byfolk bruker sine tilbud til: kino, opplevelser, mental helse, aktivitet og ikke minst, opprettholde vår sterke samiske identitet, som er så utrolig avhengig av naturnærheten.

Vi er ikke redd for å dele!

Se for eksempel på vår samiske naturbruk. Samisk naturbruk og kulturell høsting går hånd i hånd med naturvern og gir god naturbruk for alle. Vi tror utmarka er stor nok for alle, vi vil ha likeverdighet, og vi ønsker samer skal få anerkjent sin soleklare rett til å bruke utmarka i nord, og komme seg inn i utmarka på moderne vis.

At det samtidig gir nordmenn og kvener de samme rettighetene er jo fantastisk. Vi er ikke redd for å dele! Ei heller å anerkjenne at også norsk språk har en plass i den samiske kulturen. Derfor mener vi at det var galt av NSR å ikke støtte norskspråklige samiske forfattere og si nei til å anerkjenne norsk som det dominenrende samiske morsmålet.

Uenighet utvikler

God politikk for samer er ofte også god politikk for nordmenn og kvener, og gir det beste utgangspunktet for et sterkt samisk samfunnsliv for fremtiden.

Alt dette og mere til diskuterer vi gjerne, men ikke med utgangspunkt i EDL som vil ha bort det samiske demokratiet og mener at vi samer ikke finnes fordi vi lever som folk flest. For Nordkalottfolket er det en absurd tanke, en fortsettelse av fornorskningen, og null egnet for dialog. Den dialogen presser NSR frem.

Aldri verden om vi godtar å bære ansvaret for at fornorskningspolitikken lykkes.

  • Toril Bakken Kåven er partileder og parlamentarisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget og Troms og Finnmark fylkesting. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse