Annonse
TRUSSELVURDERING: Sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, legger frem E-tjenestens nye trusselvurdering, Fokus 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Truslene mot Norge i nord

E-tjenesten mener sikkerhetspolitikken kan bli utfordrende i nord. Russland har allerede opprettet en egen arktisk innsatsstyrke, har opprettet nye militære baser og på ny bemannet gamle, og en ny hærbrigade er forlagt sør på Kolahalvøya.

De viktigste stikkordene for mulige trusler er ikke overraskende Russland, terrorisme og nettverksoperasjoner i det digitale rom.

Verden, sett fra Norge, ser mindre lys ut enn for bare ett år siden. Det er kortversjonen av den rapporten sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, har presentert.

E-tjenestens ikke-graderte trusselvurdering har fått navnet «Fokus 2015» og gir et oversiktlig innblikk i hvordan den hemmelige tjenesten vurderer trusselbildet mot Norge.

De viktigste stikkordene for mulige trusler er ikke overraskende Russland, terrorisme og nettverksoperasjoner i det digitale rom.

Særlig utviklingen i Russland og president Vladimir Putins agering på verdensarenaen angår oss i nord. Vi deler grense, både langs land og ikke minst i de store arktiske havområdene.

Vi har nært samarbeid om ressursforvaltning av verdens rikeste fiskebestander, om søk og redning og det viktige folk til folk-samarbeidet. Dette kan stå på spill når presset på de mellomstatlige forbindelsene mellom våre to land øker. 

E-sjef Grandhagen slår fast at Russland har vist at de er beredt til å gå svært langt for å oppnå sine mål. Han peker på en fortløpende utvikling mot et mer totalitært styresett innad i Russland, hybridkrigføringen som Putin har demonstrert på Krim og i Øst-Ukraina, og den overraskende evnen til store og raske troppeforflytninger.

Særlig den siste kapasiteten kom totalt uventet på Vesten og sendte sjokkbølger gjennom NATO. Grandhagen konstaterer at NATO og Norge ikke lenger kan regne med noen varslingstid ved fremtidige militære aksjoner fra Russlands side. De vil kunne komme lynraskt og uventet.

Rapporten peker på at Arktis er det viktigste, strategiske ressursområde Russland har. Derfor kan sikkerhetspolitikken bli utfordrende i nord. Russland har allerede opprettet en egen arktisk innsatsstyrke, har opprettet nye militære baser og på ny bemannet gamle, og en ny hærbrigade er forlagt sør på Kolahalvøya.

Til tross for at E-tjenesten ser en langt mer konfronterende utenrikspolitikk fra russisk side, er konklusjonen at Russland ikke utgjør en direkte militær trussel mot Norge i et kort eller mellomlangt perspektiv. Likevel gjør usikkerheten og den lave stabiliteten i sikkerhetsbildet, at Norge må verne seg bedre.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse