Annonse
41 streikevakter og demonstranter måtte møte på tiltalebenken i Nord-Troms tingrett etter aksjonen på Hurtigrutekaia i sommer. Foto: Ragnhild Gustad

Trygg havn

Det streikes i Tromsø på andre året. Kravet er tariffavtaler og fortrinnsrett til arbeidet ved norske havner.

Det er nemlig et viktig prinsipp at havnearbeidere skal utføre havnearbeideres arbeid. På samme måte som at det er brannfolk som rykker ut når det brenner, helsepersonell som tar vare på deg når du er syk og lærere som tar i mot ungene dine på skolen, er det viktig at havnearbeidere står for det viktige arbeidet som gjøres i norske havner.

Det har over tid pågått en hard kamp om faglige rettigheter i norske havner. Det står om havnearbeidernes rett til å utføre lossing og lasting av skip, en rett havnearbeidere har hatt i norske havner i mer enn hundre år. En rett som til og med er nedfelt i en ILO-konvensjon. Mister de denne retten, kan de erstattes av løsarbeidere på land eller billigere arbeidskraft blant skipsmannskap på skip i utenrikstrafikk.

Havnearbeidere i Stavanger, Oslo, Mosjøen og Tromsø har vært i konflikt lenge. Veldig lenge. Faktisk streikes det i Tromsø på andre året. Kravet er tariffavtaler og fortrinnsrett til arbeidet ved norske havner. NHO og den politiske høyresida har forsøkt å fremstille bryggesjauerne som et fordyrende og unødig mellomledd. Styreleder i Oslo havn har ført en offensiv ordkrig i offentligheten mot arbeiderne med påstander om at de streiker «for landets dyreste lunsj». Det er ikke riktig. Havnearbeidere i Norge slåss for et verdig arbeidsliv.

Det er nemlig et viktig prinsipp at havnearbeidere skal utføre havnearbeideres arbeid. På samme måte som at det er brannfolk som rykker ut når det brenner, helsepersonell som tar vare på deg når du er syk og lærere som tar i mot ungene dine på skolen, er det viktig at havnearbeidere står for det viktige arbeidet som gjøres i norske havner. Å ta helse, miljø og sikkerhet på alvor krever respekt for fagarbeid og forståelse for nødvendig opplæring. 

For få uker siden var det ei alvorlig ulykke ved havna i hovedstaden. En ansatt på en av båtene skada seg stygt i forsøk på å utføre arbeid havnearbeidere skulle gjort. Jeg håper inderlig det går bra med han. Jeg håper også at hendelsen kan være en vekker slik at flere ser at det å bruke skipets mannskaper, som ikke nødvendigvis får verken hviletid eller betaling for ekstra arbeid med lossing og lasting, slettes ikke er den tryggeste måten å få arbeidet utført.

Vårt velferdssamfunn er i stor grad bygd opp av fagbevegelsens innsats. Av folk som organiserer seg i fagforeninger for å stå sammen om forbedring og sikre en rettferdig fordeling av verdiskapinga i samfunnet. Denne konflikten dreier seg ikke bare om lokale tariffavtaler. Dette er en kamp om et prinsipp, om at rederier ikke skal kunne bedrive sosial dumping ved norske havner. Tariffavtale er et høyst legitimt krav. En svekka arbeidsmiljølov gjør kampen for sterke tariffavtaler enda viktigere. Mål om å få mer gods fra vei til sjø og bane krever også en innsats for skikkelige forhold i norske havner. Jeg håper høstens valg vil gi flertall for ny politikk for havnedrift der det er nødvendig. Trygge arbeidere gir trygge havner.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse