Annonse
Ta i bruk Fjelloven og la den lokale befolkning gjennom de enkelte kommuner overta forvaltningen av statens grunn i Finnmark, skriver Kjell B. Mortensen. Foto: Ola Solvang

Innfør Fjelloven i det nye fylket

Denne løsning vil fungere best for kommunene, og for alle som har sitt virke i storfylket, uansett etnisitet og næringsvirksomhet!

Kommunalministeren er i Nordlys av 24.06 ute og bringer trøst til «de stakkars finnmarkingene». Denne gang ikke for å rydde opp i politisk kaos i kjølvannet av myndighetenes håndtering av regionspørsmålet, men når det gjelder bruk av allmenning (statens grunn) i fylket. Tonen i innlegget vekker vonde minner om bergensk framferd mot folket i nord i svunnen tid.

Ministeren begrunner etableringen av Finnmarksloven med at det var stor usikkerhet rundt rettsforholdene i Finnmark. Det var ikke tilfelle. Rettsforholdet til statens grunn var avklart fra lang tid tilbake.

Det var imidlertid et politisk problem som oppsto hos sentrale politikere da det politiske partiet Norske Samers Riksforbund (NSR) gjorde revolt ved starten av utbyggingen av Alta kraftverk i 1980/81. 35-års ettertid viser med all tydelighet at utbyggingen ikke berørte NSR sine interesser.

Sentrale politikere ble imidlertid skremt av NSR sin aksjonsform, noe som blant annet førte til en rekke nyordninger. Eksempelvis følgende:

· Etterkommere av ca. 60 samiske familier som innvandret fra Finland og Sverige fra år 1700 og til langt utpå 1900 tallet (Keskitalo kom i 1910) ble anerkjent som det første folk (urbefolkning) i Finnmark basert på ILO C169. Anerkjennelsen skjedde til tross for at offentlige registreringer ved innvandrernes ankomst til fylket, beskriver navngitte familier, når de kom og hvorfra de kom.

· Denne nevnte internasjonale konvensjon for ordninger i arbeidsmarkedet er i utgangspunktet ment for urbefolkning i land i Amerika, Afrika, Australia, mv. i områder der en har hatt europeisk innvandring.

· Det finnes historisk dokumentasjon på at nevnte etterkommer av innvandrere til Finnmark (samer) ikke er det første folk i dette fylket!

· NSR fikk imidlertid juridiske råd om at skulle partiet få innflytelse over den politiske utviklingen i Finnmark, måtte partiet gjennom lukkete forhandlinger med regjeringer endre lovverket.

· En rekke NOU’er ble til med påholden penn ved NSR.

· Særegne, hemmelige konsultasjonsordninger mellom myndigheter og Sametinget ga som resultat endret lovverk og innfrielse av NSR sine krav.

· Ventelig vil iverksetting av tiltak beskrevet i Trondheims erklæringen av 2017, med opprettelse av en samisk nasjon som omfatter alle kommuner nordenfjells, samt i Hedmark, være neste trekk.

NSR søker nå økt innflytelse over kommunalt selvstyre i kommuner fra Finnmark til Hedmark. Regjeringen har oversendt Proposisjon 116 L 2017-2018 til Stortinget. Dersom denne proposisjonen blir vedtatt av Stortinget vil det kommunale selvstyret i det nevnte området opphøre i praksis. Alle kommunale vedtak, på alle nivå, som ut fra Sametingets syn kan berøre samiske interesser, må direkte eller indirekte innom Sametinget til godkjenning. Sametinget har i praksis vetorett.

Det er nå på tide at ministeren «tar til vett» som finnmarkingene sier, og avvikler Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen. Innfør Fjelloven i det nye fylket. Det er direkte feil nå ministeren hevder at flertallet av Finnmarks befolkning er for dagens ordning. Befolkningen ser seg ikke tjent med disse instrumentene som bidrar til forskjellsbehandling på etnisk grunnlag. Om ministeren er i tvil så kan hun arrangere en avstemming.

Ta i bruk Fjelloven og la den lokale befolkning gjennom de enkelte kommuner overta forvaltningen av statens grunn i Finnmark.

Og når våre to nordligste fylker snart slår seg sammen er Fjelloven en rasjonell løsning i det nye fylket.

Denne løsning vil fungere best for kommunene, og for alle som har sitt virke i storfylket, uansett etnisitet og næringsvirksomhet!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse