Annonse
Det er en viktig tilbakemelding til oss at innbyggerne har tillit til den jobben vi gjør, også mens vi står midt i en omfattende reform, skriver politimester Ole B. Sæverud. Foto: Nordlys/arkiv

Det er trygt å bo i Troms, og befolkningen har tillit til politiet

For å møte utviklinga med flere lovbrudd på Internett, skal vi blant annet opprette en politipatrulje på nett i løpet av 2018.

Dette er hovedkonklusjonen etter at politiet de siste par ukene har sett på hovedtrekkene i to viktige rapporter.

Den ene rapporten er innbyggerundersøkelsen. Innbyggerundersøkelsen er ei viktig tilbakemelding fra publikum om hvordan de opplever møtet med politiet og den jobben vi gjør. Troms er det politidistriktet hvor størst andel av innbyggerne føler seg trygge der de bor og ferdes, 97 prosent, mot 95 prosent nasjonalt.

Den andre rapporten er kriminalstatistikken for 2017. I rapporten presenterer vi statistikk over anmeldte lovbrudd, kriminalitetsutvikling og straffesaksbehandling for 2017 sammenlignet med 2016 og den siste femårsperioden (2013-2017). Kriminalitetsutviklingen beskrives gjennom anmeldte straffbare forhold som har gjerningssted i Troms politidistrikt. Statistikken omhandler kun kriminalitet som er anmeldt og dermed kjent for politiet. Antall anmeldelser påvirkes av faktorer som publikums anmeldelsesvillighet, type lovbrudd, oppdagelsesrisiko, politiets kontrollvirksomhet, prioriteringer og registreringsrutiner.

Det ble registrert 8.408 anmeldelser med gjerningssted Troms politidistrikt i 2017. Dette er ei økning på 1.429 saker (20,5 %) sammenlignet med 2016. I overkant av 1000 saker kan forklares med at politidistriktet i 2017 ble utvidet med seks kommuner som tidligere lå under Midtre Hålogaland politidistrikt. Det er altså en liten økning i antallet anmeldte lovbrudd i Troms politidistrikt. I Norge har antallet anmeldelser gått ned med 18 prosent de siste fem årene.

Antallet anmeldelser gir ikke et komplett bilde av kriminaliteten verken i Troms eller i landet som helhet. Innbyggerundersøkelsen viser at det er stor variasjon i hvilke lovbrudd befolkningen velger å anmelde, og dermed er det sannsynligvis store mørketall. Blant årsakene til at innbyggerne ikke anmelder, er blant annet at de vurderer lovbruddet som mindre alvorlig, ikke har tillit til politiets kapasitet og kompetanse, at problemet ble løst eller at partene ordnet opp selv.

Når et lovbrudd først har skjedd, er det positivt og viktig at det anmeldes til politiet. Det gjør oss i stand til å avdekke kriminalitet, stoppe pågående kriminalitet og til å forbygge kriminalitet. Ikke minst gjør det oss i stand til å tilpasse våre prioriteringer og kompetanse til nye former for kriminalitet. Kriminaliteten blir mer kompleks og grenseoverskridende, og flere av lovbruddene skjer på nett. Internett brukes både til datainnbrudd, overgrep, utpressing og spredning av frykt og trusler. Innbyggerundersøkelsen viser at store deler av befolkningen er redd for å bli utsatt for kriminalitet på nett.

Politiet står midt i en omfattende reform. Trygghet og tillit er verdier vi aldri kan ta for gitt, og som vi må jobbe hardt hver dag for å opprettholde. Politireformen skal gjøre oss bedre i stand til å avdekke og forebygge nye former for kriminalitet. I 2018 skal Troms politidistrikt drifte etter en ny modell, og vi skal utvikle både kvaliteten i våre tjenester og nye tjenester innenfor operativt arbeid, etterforskning og forebygging. For å møte utviklinga med flere lovbrudd på Internett, skal vi blant annet opprette en politipatrulje på nett i løpet av 2018.

Det er en viktig tilbakemelding til oss at innbyggerne har tillit til den jobben vi gjør, også mens vi står midt i en omfattende reform. Og både innbyggerundersøkelsen og kriminalstatistikken er viktige påminnelser om at kriminaliteten utvikler seg og tar nye former, og at vi i politiet må endre oss for å handtere den og opprettholde trygghet og tillit hos befolkningen i Troms og i Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse