Annonse
Vi er langt fra å oppleve den typen overturisme som vi ser i byer som Venezia og Barcelona. Det finnes fortsatt godt med plass til flere gjester, skriver artikkelforfatterne. Foto: Yngve Olsen

Turismen i Tromsø vokser – hva nå?

Den globale turismen er ventet å vokse med 50 prosent innen 2030. En opplevelsesby som Tromsø har forutsetninger for å ta en enda større del av den internasjonale reiselivsveksten.

Tromsø har blitt en attraktiv turistdestinasjon, og utviklingen skjer raskt. Derfor er det viktig at kommunen legger til rette for en bærekraftig vekst som tar hensyn til natur, miljø og fastboende.

Vi legger snart bak oss en fantastisk vintersesong. Turister fra hele verden har valfartet til byen for å oppleve nordlys og andre spektakulære opplevelser. Fra oktober i fjor til og med februar i år var det en økning i antall hotellovernattinger i Tromsø på fire prosent fra samme periode i 2017/2018, viser tall fra Statistikknett.

Det er ingen tvil om at reiselivsnæringen blir stadig viktigere for Tromsø. Den globale turismen er ventet å vokse med 50 prosent innen 2030. En opplevelsesby som Tromsø har forutsetninger for å ta en enda større del av den internasjonale reiselivsveksten. Økt turisme byr på enorme muligheter for regionen, men det innebærer også et ansvar og en forpliktelse til å ta vare på natur, miljø og de som bor her. Reiselivet er like viktig for «de som bor», som «de som besøker».

Hvordan rigge seg for økt turisme?

Norge har blitt en attraktiv turistdestinasjon, og utviklingen har skjedd raskt. Noen kommuner er kanskje tatt litt på senga av den voldsomme interessen fra utenlandske turister, og famler litt etter løsninger på hvordan den økte strømmen av turister best kan håndteres.

De siste somrene har vi sett bilder av overfylte søppelkasser og turistattraksjoner. Man sitter igjen med et feilaktig inntrykk av at Norge nesten «drukner» i turister. La det være sagt: Vi er langt fra å oppleve den typen overturisme som vi ser i byer som Venezia og Barcelona. Det finnes fortsatt godt med plass til flere gjester. Men enkelte ganger i året og på enkelte destinasjoner kan turiststrømmen være større enn ønskelig, både for innbyggerne og naturen.

Selv om en økning i antall nordlysbiler- og busser førte til at det var fullt på noen utfartsparkeringer i Tromsø i vinter, er ikke «overturisme» et problem. Samtidig vet vi at turismen til Tromsø vil øke. Derfor er det viktig at Tromsø kommune planlegger for fremtiden gjennom god dialog med næringsliv og lokalbefolkning.

Handlingsdelen av Tromsø kommunes nye reiselivsstrategi, som er under utarbeidelse, vil være et godt verktøy for å kunne oppnå en slik dialog. I den videre oppføling av handlingsdelen er det viktig at Visit Tromsø, i kraft av sin posisjon, er en sentral del av destinasjonsutviklingen.

Med støtte fra kommunen og fylkeskommunen jobber Visit Tromsø med å få Tromsø sertifisert som bærekraftig reisemål. Det er en god start i arbeidet med å rigge seg for fremtidens reiseliv. Etterspørselen etter grønne reisemål er voksende. For å trekke flere miljøbevisste reisende til Tromsø trenger vi godt samarbeid mellom næring, lokale myndigheter og lokalbefolkningen.

Kvalitet og seriøsitet

Reiselivet skaper gode arbeidsplasser og bolyst. Ansatte i reiselivsnæringa betaler 130 millioner kroner i personskatt til Tromsø kommune. Vi er stolte over at næringen bidrar til å styrke kommunens tilbud overfor lokalbefolkningen. I det videre arbeid er det viktig at det tas utgangspunkt i lokalbefolkningens behov, samtidig som det dimensjoneres for de tilreisende. Det er viktig at vi fortsetter arbeidet med systematisk utvikling av reiselivet gjennom fokus på kvalitet og seriøsitet. Da er det viktig at alle bidrar.

I dag ser vi at tilbudet innenfor Airbnb øker. Den enkelte kommune må selv beslutte hva som er riktig balanse av botilbud mellom fastboende og besøkende. Å sette et tak på antall netter med korttidsutleie i løpet av et år kan være et virkemiddel til å oppnå en bedre balanse.

Tromsø kommune har i følge tall fra Airdna/Capia AS hatt 44 prosent økning i antall solgte Airbnb romdøgn siste året, fra 151.000 romdøgn i 2017 til 219.000 romdøgn i 2018 Dette representerer              27 prosent av det samlede salg av romdøgn for hotell- og Airibnb i Tromsø kommune i 2018. Nyeste rapport fra Airbnb viser at 76 prosent av Airbnbgjestene i Norge i 2017 var utledninger. Den kraftige økningen i Airbnb-utleie kan bidra til økt turisttrykk, og noen steder skjer utviklingen raskere enn det destinasjonen er rigget for. Tromsø kommune bør vurdere konkrete tiltak som sikrer at flest mulig registrer sin Airbnb-virksomhet. Dette vil være som et kinderegg for kommunen. For det første vil dette bidra til økte skatteinntekter til kommunen. Dernest sikrer man tilgang på bedre tilsyn og kontroll av Airbnb-tilbudet. Og sist men ikke minst vil dette kunne bidra til at Airbnb blir en integrert del av destinasjonsutviklingen.

Spre besøkende og prioriter infrastrukturtiltak

Privat og offentlig sektor må jobbe sammen for å spre besøkstrafikken geografisk og jevnt utover året. Flere besøkende krever også samarbeid om bedre tilrettelegging der folk ferdes, både i sentrum og kommunens naturområder. Politikere lokalt og på fylkesnivå må prioritere infrastrukturtiltak rettet mot tilreisende. For eksempel må det være nok utfartsparkeringer til at besøksvekst ikke byr på problemer for innbyggerne. Utvikling av sykkelløyper, vandrestier og skiløyper vil også bidra positivt til ansvarlig ferdsel i områder som opplever økt press og som trenger å bli ivaretatt.

På rett kurs

Vi vil avslutningsvis gi ros til Tromsø kommune for at det er utarbeidet en egen reiselivsmelding og reiselivsstrategi. Vi støtter fullt ut strategiens førende premiss om at reiselivet skal være basert på en bærekraftig vekst som bidrar til sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping. Det er også positivt å registrere at kommunen legger opp til at reiselivet skal være en del av kommunens helhetlige samfunnsplanlegging etter prinsippet «planlegge for de lokale og dimensjonere for de besøkende». Dette vil skape grunnlag for flere helårlige arbeidsplasser i kommunen.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse