Annonse
I dag har vi 400 trekkhunder på et relativt lite område. Hvor er vi om 10 år? Om vi liker det eller ikke så vil reguleringer tvinge seg fram, skriver grunneier Johannes Hansen om turisthundekjøringa på Kvaløya - og turismen ellers i Tromsø og Nord-Norge. Arkivfoto: Lina Livsdatter

Turister i bøtter og (hunde)spann

Om vi liker det eller ikke så vil reguleringer tvinge seg fram – og forhåpentligvis før det fullstendige kaos inntreffer.

Vintersesongen 2018 for turister i Tromsø har til nå vært ”et eventyr” med lite vind, blå himmel, sol om dagen og nordlys om natten. Før jul var det sannelig også hval å se i nærområdet. Både profesjonelle turistguider og de litt mindre profesjonelle, drar med seg turister både hit og dit i ly av allemannsretten og den frie ferdsel. ”Når pengene i kisten klinger, straks nordlys ut på himlen springer”,- er parolen og reklamen. 

”Det va kinesera over alt, og dæm fottograferte alt ifra klesvask til snyskavla”, sukkes det fra bygder på Kvaløya. Nye tilbud dukker stadig opp og i dagens Nordlys 19.03.18 vises det til et tysk par som satser stort her i Troms. 

Sjøl bor jeg på Marisletta, på den sørøstlige ”skalken” av Kvaløya, og her om dagen var jeg på årsmøtet i bygdens grunneigerlag. Et greit møte der det ble redegjort for ”penger ut og penger inn”, samt elg i både levende og partert forfatning. 

En gjenganger på disse årsmøtene er turistkjøring med hundespann på lagets område. Aktørene er Tromsø Villmarksenter med 300 hunder og Arctic Adventure med 100 hunder. Det kjøres på lagets område fra Larseng til sørlige del av Håkøybotn, og mest intensivt på et begrenset område mellom Tisnes og Håkøybotn. Nå er jeg slett ingen motstander av det private initiativ og det private næringsliv. Alle som greier å ”vri” et årsverk ut av vår karrige landsdel har min støtte. 

Larseng-Håkøybotn Grunneigarlag ble stiftet av for det meste små grunneiere som sammen ønsket å ”tjene en slant” på å leie ut området til jakt og fiske, samt annen virksomhet. Og her er jeg omsider ved poenget: Verken Tromsø Villmarksenter eller Arctic Adventure er villig til å betale terrengleie for sin virksomhet, - men henviser til allemannsrett og fri ferdsel. I tillegg ønsker man ikke å inngå avtale om løypetraseer eller annen regulering av aktiviteten. Her er det også ”fri ferdsel som gjelder”.

Hvorfor tar jeg opp en sak som er så ”super-lokal”, hvorfor skulle dette interessere lesere utenfor Tromsø-området? Fordi jeg er sikker på at dette er problemstillinger som også gjelder andre steder. ER virkelig Lov om fri ferdsel så suveren som det hevdes? Har grunneieren virkelig ingen sanksjonsmuligheter ? I dag har vi 400 trekkhunder på et relativt lite område. Hvor er vi om 10 år – snakker vi da om 600 hunder (pluss/minus)? Vil ikke denne virksomheten da ha øket slik at den  i seg selv er en trussel mot den frie ferdsel og allemannsretten? Løypetraseene snirkler seg i dag gjennom granplantefelter fra 1960-tallet der grana for lengst er hogstmoden. Hvem må vike den dagen grunneigeren bestemmer seg for å ta ut hogs-tømmer, for dette må skje om vinteren når myrene er frosset?

Området har to private vannverk der Slåttnes vannverk er det største. Her viser årsregnskapet at man har utgifter til taking av vannprøver på kr.20 000. Det kommer stadig påbud om koking av vann fra begge anleggene grunnet bakterier fra dyre-avføring. Beitedyr finnes ikke lenger, det streifer en og annen elg og kanskje rein om snøen ikke er for dyp. Men så har vi altså 400 trekkhunder som ”patruljerer” området så lenge snøen ligger og litt til. Fra turoperatørenes side vises det liten vilje til å legge traseene utenom vannkildene, for her gjelder fri ferdsel og man ønsker ingen reguleringer. Noen som kjenner seg igjen? Jeg mener ut fra tilbakemeldinger at disse problemene er ”universelle”. 

Nær opp til grunneigarlagets område bygges nå Alpinhotellet Artic Center og det 400 mål store hytteområdet Finnheia Alpinlandsby. I tillegg til andre og rent trafikkale problemer så kan man også her frykte et kraftig ”trykk” på grunneigarlagets område (”Stålholla Allmenning”). For på samme måte som med Tromsø Villmarksenter så eier ikke Artic Center og hyttelandsbyen annen mark enn tomtene der bygningene står. Alle aktiviteter må skje på de omkringliggende utmarkseiendommene som eies av andre. 

Om vi liker det eller ikke så vil reguleringer tvinge seg fram – og forhåpentligvis før det fullstendige kaos inntreffer. Turistnæringa er en raskt voksende næring i Tromsø, og jeg skulle gjerne vist hvor stor man ønsker at denne næringa skal bli. Tilsvarende Geiranger ganger ti, - kanskje?!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse