Annonse
Slik det fungerer i dag er det fritt frem for alle å komme til Norge og starte med turistfiskeaktiviteter – dette er ikke forenlig med en kontrollerbar ressursutnyttelse og omsetning av fisk, skriver Morten Willumsen. Foto: Morten Willumsen

Turistfisket må reguleres strengere

Det må kraftigere lut til – strengere regelverk og lovendringer som muliggjør bruk av fengselstraff, inndraging av kjøretøyer og utstyr og innreisenektelse.

Fiskarlagene og fiskerorganisasjonene har i flere år med rette ropt et varsko mot det de mener er en altfor stor og ukontrollert beskatning av de kystnære fiskeressursene fra turistfisket, og mange tar nå til orde for et totalforbud mot dette turistfisket, noe jeg synes er en overreaksjon på de siste dagers medieoppslag om fiskesmugling.

Turistfisket gir grunnlag for viktig næringsaktivitet langs norskekysten – svært mange av de 979 fiskecampene som er etablert langs norskekysten ligger i lokalsamfunn som er fattige på annen næringsvirksomhet.

Turistene som kommer betaler for leie av båter og overnatting, handler på lokalbutikkene og aktiviteten gir mange ringvirkninger og lokale arbeidsplasser – vi snakker her om en betydelig positiv verdiskaping ute i distriktene.

Verdiskapingen pr kilo  «turistfisk» er også større enn fisk omsatt fra profesjonelle fiskere.

Men omfanget av dette fisket har økt de seneste årene, og det nødvendiggjør bedre regelverk og kontroll av fiskeuttaket.

De som driver med sportsfiske opplever at turistfisketrykket er veldig stort på mange lokaliteter, og kan registrere at lokale fiskestammer langs kysten er i ferd med å desimeres.

Vi ønsker oss ikke tilstander som i Oslofjorden der det nå er totalforbud mot fangst av torsk.

Fisken i havet er en nasjonal ressurs som må forvaltes på en bærekraftig og kontrollerbar måte. Vi har en streng regulering med kvotesystem for profesjonelle fiskere, men fortsatt driver turistfisket i et regime som ikke er godt nok kontrollert. Vi må ta kritikken og problemene rundt ressurssituasjonen og kriminell aktivitet forbundet med turistfisket strengt alvorlig. 

Alle fisketurister skal i dag rapportere hver fisketur som gjøres i regi av deres fiskecamp. Fisketuren skal inneholde informasjon om fangst, gjenutsatt fangst og fisketurer uten fangst. Dette fordi man ønsker kunnskap om størrelsen på fisketurismen i Norge.

Det finnes allered gode verktøyer for å forenkle denne rapporteringen , bl.a. har tromsøselskapet Dualog AS utviklet Gofish som er et verktøy som både ivaretar rapporteringsplikten til Fiskeridirektoratet og forbedrer sikkerheten ved turistfiske. Det er viktig at turistfiskebedriftene kjenner sin besøkelsestid og tar slike gode verktøy i bruk for å sørge for korrekt rapportering.

I dag kan fortsatt fisketuristene fiske så mye de vil under oppholdet – det er kun begrensning på hva de kan ta med seg ut av landet når de reiser.

Her bør regelverket skjerpes inn snarest mulig slik at det settes tak på hvor mye de kan fiske av forskjellige fiskearter – det være seg individuelt pr. dag eller totalmengde pr. båt eller fiskecamp pr. dag. Behandling av fangsten må også skje på en ressursvennlig måte slik at mest mulig av fiskefangsten utnyttes til mat.

I tillegg må vi få et bedre regelverk og lovregime for å kunne straffeforfølge de som driver ren kriminell aktivitet og smugling av fisk ut av landet. Dette er sannsynligvis organisert kriminell virksomhet, og må settes en effektiv stopper for.

Antall tonn fisk som ble beslaglagt ved norske tollstasjoner i 2018 var 6,5 tonn fiskefilet. Hittil i 2019 er det beslaglagt på 7,6 tonn – noe som viser at det er et økende problem. Det som beslaglegges er jo bare toppen av fiskeberget – her snakker vi muligens om storstilt smugling av fisk til en verdi av flere hundre millioner i omsetningsverdi pr. år som vi må sette en effektiv stopper for.

Bøtesatsene ble nylig doblet, men dette stopper ikke ulovlighetene da det er begrenset hvor mange som blir tatt på grensekontrollene. Det må kraftigere lut til – strengere regelverk og lovendringer som muliggjør bruk av fengselstraff, inndraging av kjøretøyer og utstyr og innreisenektelse. Videre må politiet og kontrollverket gis ressurser til å kunne håndheve et strengere lovverk samt etterforske alle saker som blir avdekket slik at fiskeanleggene der smuglefisken kommer fra også blir kontrollert, bøtelagt og straffeforfulgt.

Det bør også etableres et bedre regelverk for utlendingers eller utenlandske selskapers anledning til oppkjøp av fiskerianlegg eller eiendommer som tenkes brukt til fiskeriaktiviteter. Slik det fungerer i dag er det fritt frem for alle å komme til Norge og starte med turistfiskeaktiviteter – dette er ikke forenlig med en kontrollerbar ressursutnyttelse og omsetning av fisk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse