Annonse
For meg, og jeg vil tro for alle de andre som har bidratt i dette arbeidet, er denne hendelsen å anse som en milepel og et gjennombrudd for arbeidet med å utvikle vårt fantastiske gamleby-område, skriver Hallvard Birkeland om bevilginga fra kommunen. Her er Birkeland (t.h.) sammen med en annen gamlebyforkjemper, Tom W. Strøm. Foto: Nordlys arkiv

Det gjør så godt, både i hjertet og sjela. Tusen, tusen takk!

Det gjør så godt, både i hjertet og sjela, å oppleve at et tverrpolitisk Tromsø (minus Frp) kan samle seg om et felles prosjekt til byens beste. Jeg ser gjerne mere av det i tida som kommer.

Etter 9 års arbeid med gamleby-prosjektet, fikk jeg i dag den svært glade nyheten om at Tromsø kommune nå har bevilget kroner 300 000 til prosjektet.

For meg, og jeg vil tro for alle de andre som har bidratt i dette arbeidet, er denne hendelsen å anse som en milepel og et gjennombrudd for arbeidet med å utvikle vårt fantastiske gamleby-område.

Jeg vil benytte anledningen til å rette en spesiell takk til så og si et nesten enstemmig kommunestyre, som i november 2018 fattet vedtaket som i dag materialiserer seg i det utbetalte beløpet. Det vitner om en kommune, selv om det har tatt tid, som er seg sitt ansvar bevisst, og som nå viser vei og går foran i det særdeles viktige arbeidet som skal ta til. Det gjør så godt, både i hjertet og sjela, å oppleve at et tverrpolitisk Tromsø (minus Frp) kan samle seg om et felles prosjekt til byens beste. Jeg ser gjerne mere av det i tida som kommer.

Uten denne bevilgningen ville arbeidet med prosjektet fremdeles stått mer eller mindre i stampe, selv om vi har kommet et godt stykke videre i arbeidet, siden vi startet opp i 2010. Tusen, tusen takk også til alle enkeltpersoner, media og «mannen i gata», som gjennom alle disse årene har støttet opp under arbeidet. All den positive støtten vi har møtt på vår vei, har vært helt avgjørende for at vi har holdt ut så lenge som vi dog har gjort.

Gamlebyprosjketet er i realiteten et stort byutviklingsprosjekt, hvilket innebærer at arbeidet må ledes og drives fram av profesjonelle fagfolk. Det betyr at perioden med frivillighet og «ildsjelenes dugnadsarbeid» nå i all hovedsak er over, selv om vi som ikke er profesjonelle by- utviklere, selvsagt stadig vekk ønsker å bidra i det arbeidet som nå ligger foran oss. Dette er et byutviklingsprosjekt som jeg etterhvert håper hele byen vil engasjere seg i, komme med innspill til, og gjerne delta i ulike arbeidsgrupper, om det skulle være ønskelig fra styrets side.

Så vil samarbeidet med kommunen, fylkeskommunen og områdets gård – og grunneiere være av avgjørende betydning for et godt resultat, og jeg håper selvsagt at også noen private aktører/sponsorer vil melde sin interesse etter hvert som tida går. Tre hundre tusen kroner er en god begynnelse, men det vil koste mye større summer enn det, å få utviklet gamlebyen til ønskelig standard. Stiftelsen trenger derfor alle gode krefter videre med på laget, også de som kan bidra til en stabil og god finansiering.

Stiftelsens styre har nå en stor jobb foran seg i å få prosjektet godt kommunisert ut til byens befolkning, andelshavere og alle samarbeidspartnere som her er nevnt. Det vil fortsatt ta tid før vi kan se konkrete resultater av det arbeidet som nå skal gjøres, men jeg håper og tror at vi innen en tiårsperiode fra nå av kan si at vi har kommet i mål. Men det forutsetter at alle gode krefter drar i samme retning, og ikke minst: at en trygg og solid finansiering kommer på plass.

I sin kronikk i Nordlys den 13. mai, skriver journalist Tone Angell Jensen blant annet følgende:

«Gamlebyen i Tromsø har potensial til å bli en juvel i sentrum. (…). Der byplanleggere og politikere har skjønt viktigheten av å ta vare på sin egen historie, har de fått igjen for investeringene i form av trivsel, både for byens innbyggere og for turistene som inspireres til å legge igjen penger i Tromsø. (…). I en tid der debatten om sentrum og butikkdød går høyt, kan en restaurert gamleby bidra til å snu den negative utviklingen. For i den grad noe gjør et sted attraktivt, så er det at miljøet rundt er trivelig.»

Da gjenstår det bare nok en gang å si tusen, tusen takk til alle støttespillerne og bidragsytere, og å ønske stiftelsens styre, med Tor Lægreid og Anne Husebekk i spissen, lykke til i det videre arbeidet.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse