Annonse
Hvordan vil det være for en 10-åring, en 15-åring, en 20-åring å få vite at de egentlig er tvilling og kunne hatt en bror eller søster på samme alder som dem selv? skriver Hanne-Marie Eriksen. Illustrasjon: Colourbox

Tvillingabort  -  hva skjedde?

Mitt engasjement i denne saken, handler om at tvillingabort har blitt innført som en del av abortlovgivningen uten noen debatt på forhånd.

Abortloven, som ble vedtatt i 1978, er 40 år i år. Under den lange og motsetningsfylte debatten som gikk forut for vedtaket om selvbestemt abort innen tolvte uke av svangerskapet, var det et tema som aldri ble berørt: Hva om kvinnen var gravid med flere enn et barn? I ettertid kan man forundre seg over dette, men forklaringa ligger kanskje i at debatten var opphetet nok som den var. Man greide ikke tenke lengre enn man faktisk gjorde.

På Erna Solbergs vakt som statminister har mye skjedd. I 2014 sa Justisdepartementet ja til at tvillingabort var innafor abortlovens rammer, og Helsedepartementet konkluderte med det samme i 2016. Ifølge Helsedirektoratet har 38 tvillingaborter blitt foretatt i perioden 2016 – 2018. 13 av disse var begrunnet med sykdom/manglende levedyktighet hos fostre. Her kommer den såkalte 2c-paragrafen inn, som sier at kvinnen kan selv bestemme å fjerne fosteret etter tolvte uke,  hvis det er «stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet». Denne paragrafen blir også kalt «Down syndrom»-paragrafen, fordi dette kan påvises på barnet i mors liv og slik gi grunnlag for abort. Dette må den enkelte kvinne/familie selv avgjøre, men det er viktig å understreke at Down syndrom ikke kan defineres som alvorlig sykdom.

Mitt engasjement i denne saken, handler om at tvillingabort har blitt innført som en del av abortlovgivningen uten noen debatt på forhånd. Hvilke kvinner velger å ta bort det ene av to friske fostre, og med hvilken begrunnelse? Har det med økonomi å gjøre? Hvordan har kvinnen/familien det i ettertid, kanskje blir dette liggende som en mørk hemmelighet, som for alt i verden må holdes skjult?  Og om denne mørke hemmeligheten likevel siver ut, hvordan vil det være for en 10-åring, en 15-åring, en 20-åring å få vite at de egentlig er tvilling og kunne hatt en bror eller søster på samme alder som dem selv?

Tilhengerne av denne formen for abort,  har gjerne to begrunnelser: Kvinnens selvbestemmelse og at dette ikke er veldig anderledes enn abort på ett foster. Jeg er uenig i dette siste. Ved å fjerne et av to friske fostre, vil kvinnen, eller ekte-/samboerparet, for alltid kunne speile den som ikke fikk livets rett i den som fikk det.

Så er det kvinnens rett til selv å bestemme. Ja, den må stå fast. Men det er viktig å understreke at Norge er det eneste land i verden som tillater tvillingaborter, åtte så langt i 2018. Jeg tror at kvinner som er gravide med flere enn ett barn, og hvor sykdom ikke kan påvises, men som kanskje befinner seg i en sårbar livssituasjon, trenger særlig mye omsorg og støtte. De må få vite at det viktigste de kan gjøre i si samtid og for sitt lokalsamfum, er å bære fram sine barn. Dette vil være i tråd med det stadig flere politikere snakker om, nemlig at vi trenger flere barn i Norge i framtida.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse